پرسشهایِ امتحاناتِ نهایی دین و زندگی (4) به تفکیکِ دروس

­­­­­­­­­­­پرسشهایِ امتحاناتِ نهایی دین و زندگی (4) به تفکیکِ دروس

( بیش از 230 پرسش در 23 امتحان نهایی )

درس اوّل :   

درستی یا نادرستی گزاره­های زیر را با ( ص/ غ ) مشخّص کنید .

1ـ یک موجود فقط در صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست که ذات و حقیقتش با یکدیگر مساوی باشد . (3/12/87) ، (31/3/1391)

2ـ ثمرۀ توحیدِ نظری تثبیتِ ایمان در قلب است . (3/12/87)

3ـ هیچ پدیده­ای را نمی­توان یافت که به خود متّکی باشد . (23/10/87)

4ـ نیازمندی موجودات به خداوند منحصر به مرحلۀ پیدایش است . (15/6/1390)

5ـ هر چیزی که وجودش از خودش نباشد ، برای موجود بودن نیازمند به دیگری نیست . (7/12/1389)

6ـ نیازمندی موجودات به خداوند منحصر به مرحلۀ به وجودآمدن و پدیدارشدن است . (1/4/90)

جای خالی را با کلماتِ مناسب پُرکنید .

7ـ موجودات در مرحلۀ پیدایش و .......... به خداوند نیازمندند . (25/2/92)

8ـ قرآنِ کریم ، خداوند را با صفتِ .......... و مخلوقات را با صفتِ فقیر و نیازمند نام بُرده است . (4/10/92)

9ـ اگر چند مبدأ و معاد برای جهان تصوّر کنیم ، هر یک از آنها را .......... و .......... فرض کرده­ایم . (31/3/1391)

10ـ وجود همۀ مخلوقات به خداوند وابسته است پس اگر .......... کند می­تواند آنها را ببرد و مخلوقاتِ دیگری به جای آنها بیاورد . (1/4/90)

11ـ اگر چند خالق برای جهان تصوّر کنیم هرکدام از آنها را .......... و .......... فرض نموده­ایم . (1/4/90)

12ـ هر موجودی پیش از آنکه نمایش­دهندۀ خود باشد نشان­دهندۀ .......... خود است . (15/6/1390)

13ـ هر قدر انسان به معنای حقیقی کامل­ترشود ، نیازمندی خود به خداوند را بهتر درک می­کند و .......... او در پیشگاه خداوند قوی­تر می­شود . (15/6/90)

اصطلاحِ زیر را تعریف کنید .

14ـ توحیدِ ذاتی (31/3/1391)

به سؤالاتِ زیر پاسخ کامل دهید .

15ـ پیامِ آیۀ شریفۀ « یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ . » ، ( فاطر ، 35 / 15 ) را بنویسید . (31/3/1391)

16ـ پیامِ آیۀ « ... أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ . » ، ( فاطر ، 35 / 15 ) را بنویسید . (15/6/1390)

17ـ « توحید » به چه معناست ؟ (3/12/87)

18ـ بسترِ اصلی حَرَکَت به سوی معرفتی که جوانان در پشتِ پردۀ ظاهر خدا را ببینند ، چیست ؟ (15/6/1390)

19ـ آیا نیازمندی موجودات به خداوند فقط به مرحلۀ به وجود آمدن اختصاص دارد ؟ توصیح دهید . (3/12/87)

20ـ بطلانِ اعتقاد به خدایانِ متعدّد را با یک دلیلِ عقلی شرح دهید . (23/10/87)

21ـ کسی که فکر کند ، مستقل از خداوند می­تواند آموزش را تدبیر کند ، گرفتار چه شرکی شده است ؟ (25/2/1392)

درس دوم :

درستی یا نادرستی عباراتِ زیر را با ( ص/ غ ) مشخّص کنید .

1ـ اگر انسان به جای تبعیّت از خدا از غیرِ او اطاعت کند دچارِ شرکِ جلیّ شده است . (23/10/87)

2ـ گاهی شرکِ افعالی به طورِ مخفی و پنهان واردِ اندیشۀ انسان می­شود . (15/6/90)

3ـ هرچیزی که برای خدا فرض کنیم او را در حدّ تصوّراتِ ذهنی خود محدود کرده­ایم . (2/6/92)

4ـ توانایی شفای بیمار ، به زمانِ حیاتِ پیامبر اکرم (ص) اختصاص دارد . (4/10/92)

عباراتِ شریفۀ زیر بیانگرِ کدام یک از مراتبِ توحید است ؟

5ـ «  ... لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ ... » ، ( شوری ، 42 / ١١ ) ، (1/4/90) ، (1/3/1391)

6ـ لا حَـوْلَ وَ لا قُـوَّةً اِلّا بِاللهِ . (1/4/90)

7ـ « ... قُلِ اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ ... » ، ( رعد ، 13 / ١۶ ) ، (3/12/87)، (4/10/1392)

8ـ « ... مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا یُشْرِکُ فِی حُکْمِهِ أَحَدًا . » ، ( کهف ، 18 / ٢۶ ) ، (3/12/87)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ کوتاه دهید .

9ـ اعتقاد به اینکه هرگونه تصرّف در جهان حقّ و شایسته خداوند است ، بیانگر چه شاخه­ای از توحید افعالی است ؟ (15/6/90)

10ـ کسی که فکر کند مستقل از خداوند می­تواند آموزش را تدبیر کند ، گرفتارِ چه شرکی شده است ؟ (25/2/92)

11ـ کسی که معتقد است  ، خداوند تنها جهان را اداره و تدبیر می­کند ، به کدام مرتبۀ توحید اعتقاد دارد ؟ (4/10/92)

12ـ کسی که کارهایش را برای رسیدن به « خواسته­های نفسانی » و یا « خوشامد دیگران » انجام می­دهد ، گرفتار چه نوع شرکی شده است ؟ (15/6/90)

اصطلاحاتِ زیر را تعریف کنید .

13ـ توحید در ولایت (7/10/90)

14ـ توحید درخالقیّت (2/6/92)

15ـ توحید در ربوبیّت (15/6/90)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ کامل دهید .

16ـ شرکِ افعالی را با ذکرِ مثال توضیح دهید . (3/12/87)

17ـ شرکِ ذاتی را با ذکرِ مثال توضیح دهید . (1/4/90)

18ـ توحید در ولایت را تعریف کرده و شرح دهید منظور از ولایتِ پیامبر (ص) چیست ؟ (1/4/90)

درس سوم :

جای خالی را پُر کنید .

1ـ یکپارچه شدنِ نظامِ اجتماعی در جهتِ اطاعتِ همه جانبه از خداوند به بُعد .......... توحید اشاره دارد . (2/6/92)

2ـ احکام و دستورهای دینی بر پایۀ .......... خداوند است که خوشبختی ما را به ارمغان می­آورد . (25/2/92)

3ـ در دنیای امروز ، تنها روشِ مطمئن در مواجهه با مسائل ، عمل به .......... و راهنمایی خداوند است . (4/10/92)

4ـ اطاعت از رسولِ خدا (ص) و جانشینان آن حضرت لازمۀ .......... است . (25/2/92)

5ـ بنای زندگی انسان بر پایۀ .......... خداوند است که خوشبختی و سعادت او را به ارمغان می­آورد . (2/6/92)

6ـ مهمّ­ترین حقِّ خداوند بر بندگان حقِّ .......... اوست . (2/6/92)

درستی یا نادرستی گزاره­های زیر را با ( ص/ غ ) مشخّص کنید .

7ـ کلمۀ « لا اله الّا الله » بیش از هر چیزی ناظر بر توحیدِ عملی و دعوت­کننده به آن است . (15/6/90)

8ـ انسانِ موحّد دارای شخصیّتی یگانه و یکپارچه ، در جهتِ عبودیّت و پرستشِ خداست . (7/12/1389)

آیاتِ شریفۀ زیر بیانگرِ کدام یک از اقسامِ توحید است ؟

9ـ « إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ . » ، ( حمد ، 1 / ۵ ) ، (2/10/1391)

10ـ « ... أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ... » ، ( نحل ، 16 / ٣۶ ) ، (1/4/90)

11ـ « إِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَ رَبُّکُمْ ... » ، ( آل­عمران ، 3 / ۵١ ) ، (2/10/1391)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ کوتاه دهید .

12ـ کدام مرتبۀ شرک حتّی برای یک مسلمان و مؤمن هم می­تواند رُخ دهد ؟ (1/4/90)

13ـ مهمّ­ترین شعارِ اسلام که جامع همۀ ابعادِ توحید و نفی هرگونه شرک است چیست ؟ (4/10/92)

14ـ کدام عبارتِ قرآنی دژِ مستحکم خداوند است ؟ (2/6/92)

15ـ راهِ اصلاح و معالجۀ جامعۀ بیمار ، عمل به کدام وظیفۀ شرعی است ؟ (15/6/90)

16ـ لازمۀ توحیدِ عملی چیست ؟ (7/12/87) 

اصطلاحِ زیر را تعریف کنید .

17ـ شرکِ خفیّ (3/12/87)

 به سؤالاتِ زیر پاسخِ کامل دهید .

18ـ لازمۀ توحیدِ عملی چیست ؟ چرا ؟ (1/3/1391)

19ـ فوایدِ اعتقاد به اختیار را در زندگی انسان بنویسید . (4/10/92)

20ـ منظور از بُعدِ اجتماعی و توحیدِ عملی چیست ؟ و چگونه تحقّق می­یابد ؟ (15/6/1390)

21ـ معیارهای ثابتِ شرک و بُت­پرستی را از دیدگاهِ قرآنِ کریم بنویسید . (15/6/1390)

22ـ چه تشابه و تناسبی میانِ بُعدِ فردی توحید و بُعدِ اجتماعی آن وجود دارد ؟ کاملاً توضیح دهید . (3/12/87)

23ـ معیارهای ثابتِ « شرک و بُت­پرستی » در قرآن چیست ؟ (23/10/87)

24ـ چه خصوصیّاتی در فردِ مشرک ، موجبِ سلبِ آرامشِ او می­شود ؟ (1/4/90)

25ـ چرا بسیاری از انسانهای امروز ، در عینِ پذیرشِ توحید ، از یادِ خدا غافلند ؟ (1/4/90)

26ـ ویژگیهای انسانِ موحّد را تعریف کنید ؟ (7/10/90)

27ـ معیّن کنید هریک از عباراتِ ردیفِ اوّل با کدام یک از مواردِ ردیفِ دوم ارتباط دارد ؟ (7/10/90)

1ـ تبعیّت از حاکمیّتِ طاغوت ـ  کسبِ رضایتِ خداوند                         

2ـ الف) توحیدِ صفاتی            ب) شرکِ ذاتی         ج)توحیدِ عبادی             د)شرکِ اجتماعی

درس چهارم :

 درستی یا نادرستی گزاره­های زیر را با ( ص / غ ) مشخّص کنید .

1ـ اوّلین ثمرۀ اخلاص ، دیدارِ محبوبِ حقیقی و تقرّب به پیشگاه خداست . (3/12/87)

2ـ هرچه درجۀ اخلاصِ انسان بیشتر باشد ، درجه­اش در بهشت بالاتر است . (23/10/87)

3ـ بالاترین میوۀ اخلاص در بندگی ، دیدارِ محبوبِ حقیقی و تقرّب به اوست . (1/4/90)

4ـ گرایش و شوقِ ما به دیدارِ خداوند با اشتیاقِ او به رستگاری و سعادتِ ما قابلِ مقایسه است . (1/4/90)

5ـ اوّلین قدم برای ورود به بندگی واخلاص افزایشِ معرفت به خداوند است (7/12/89)

جملاتِ ناقصِ زیر را با کلماتِ مناسب کامل کنید .

6ـ قرآنِ کریم غالباً ایمان را با .......... قرین معرّفی کرده است . (3/12/87)

7ـ اوّلین قدم برای ورود به بندگی و اخلاص داشتنِ روحیۀ .......... است . (4/10/92)

8ـ اوّلین قدم برای ورود به بندگی .......... است . (1/4/90)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ کوتاه دهید .

9ـ قرآنِ کریم غالباً چه چیزی را قرین با ایمان معرّفی نموده است ؟ (23/10/87)

10ـ بالاترین میوۀ اخلاص در بندگی چیست ؟ (2/6/92)

11ـ اوّلین ثمرۀ اخلاص در انسان چیست ؟ (23/10/87)

12ـ اوّلین قدم برای ورود به « بندگی و اخلاص » چیست ؟ (15/6/90)

اصطلاحاتِ زیر را تعریف کنید .

13ـ حُسنِ فاعلی (3/12/87) ، (1/3/1391)

14ـ حُسنِ فعلی و حُسنِ فاعلی (7/10/90)

15ـ اخلاص در بندگی (25/2/92)

به سؤالاتِ زیر پاسخ کامل دهید .

16ـ « تقویتِ روحیۀ حقّ پذیری » را به عنوانِ یکی از راههای رسیدن به حقیقتِ بندگی و اخلاص توضیح دهید . (3/12/87)

17ـ توضیح دهید در چه صورت نماز « از حُسنِ فعلی و فاعلی » برخوردار است ؟ (23/10/87)

18ـ حُسنِ فاعلی و حُسنِ فعلی را با مثال توضیح دهید ؟ (1/4/90)

19ـ چگونه راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از او ، ما را در رسیدن به حقیقتِ بندگی و اخلاص یاری می­کند ؟ (1/4/90)

20ـ چهار مورد از برنامه­های پیشنهادی برای رسیدن به اخلاص را نام بیرید . (7/10/90)  

درس پنجم  :

درستی یا نادرستی گزاره­های زیر را با ( ص / غ ) مشخّص کنید .

1ـ اعتقاد به قضا و قَدَر مانعِ تحرّک و عملِ انسان است . (25/2/1392)

2ـ تقدیر که از حکمتِ الهی سرچشمه می­گیرد بر قضا تکیه دارد . (3/12/87)

3ـ حکم و فرمانِ خداوند برای خلقتِ هر مخلوقی بر اساسِ قضای الهی است . (1/4/90)

4ـ کسی که « اختیار » را در بحث انکار می­کند ، در عمل از قدرتِ اختیارِ خود بهره­ای نمی­برد . (15/6/90)

5ـ وجودِ اختیار و اراده در انسان به علّتِ ارادۀ الهی و خواستِ اوست . (7/12/89)

جملاتِ ناقصِ زیر را با کلماتِ مناسب کامل کنید .

6ـ ارادۀ انسان که از نفس یا روحِ او سرچشمه می­گیرد در .......... ارادۀ خداست . (3/12/87)

7ـ هرقضای الهی بر یک .......... تکیه دارد و بر اساسِ آن انجام می­گیرد . (23/10/87)

8ـ آنچه مانندِ ویروسِ فلج ، تحرّکِ سازندگی و نشاط را از جامعه می­گیرد عقیده به .......... است . (15/6/90)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ کوتاه دهید .

9ـ معنای لغوی « تقدیر » را بنویسید . (3/12/87)

10ـ ویژگیها و روابطِ میانِ موجودات بیانگرِ کدام یک از مواردِ تقدیر یا قضای الهی است ؟ (25/2/1392)

11ـ بالاترین میوۀ اخلاص در بندگی چیست ؟ (1/3/1391)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ کامل دهید .

12ـ اعتقاد به جبر چه آثارِ سوءِ فردی و اجتماعی را به دنبال دارد ؟ (3/12/87)

13ـ چگونه می­توان هم به قضای الهی معتقد بود ، و هم انسان را موجودی مختار دانست ؟ (23/10/87)

14ـ چرا اعتقاد به اختیار و آزادی مطلقِ انسان از پندارهای ویرانگراست ؟ پیامدهای آن را بنویسید . (1/4/90)

15ـ پیامدهای اجتماعی « اعتقاد به جبر » را بنویسید . (7/10/90)  

16ـ فوایدِ آگاهی و توجّه به « اختیار » را در زندگی فردی انسان بنویسید . (15/6/90)   

17ـ چه رابطه­ای میانِ اختیارِ انسان با ارادۀ خداوند وجود دارد ؟ توضیح دهید . (2/10/91 )

18ـ نشانه­های وجودِ اختیار در انسان را نام ببرید ؟ (15/6/90) 

19ـ رابطۀ ارادۀ خدا و اختیارِ انسان را شرح دهید . (2/6/921)

درس ششم :

درستی یا نادرستی گزارۀ­ زیر را با ( ص / غ ) مشخّص کنید .

1ـ عمل به احکام و راهنمایی خداوند تنها شیوۀ مطمئنِ زندگی و روشِ قابلِ اعتماد در مواجهه با مسایل است .(2/6/92)

جملاتِ ناقصِ زیر را با کلماتِ مناسب کامل کنید .

2ـ حالتِ تدریجی در حَرَکَت به سوی عذابِ الهی را سنّتِ .......... می­خوانند . (25/2/92)

3ـ نام دیگرِ قانونمندی و سامان­بخشی الهی نظام .......... است . (3/12/87)

4ـ سنّتی که عاملِ ظهور و بروز استعدادهای انسان است ، سنّت .......... نامیده می­شود . (4/10/92)

5ـ حالتِ تدریجی در حَرَکَت به سوی عذابِ الهی را سنّتِ .......... می­خوانند . (25/2/1392)

به سؤالِ زیر پاسخِ کوتاه دهید .

6ـ امدادِ خاصّ خدای متعال نسبت به کسانی که رضایتِ او را می­جویند چه نامیده می­شود . (2/10/91)

اصطلاحاتِ زیر را به اختصار تعریف کنید .  

7ـ سنّتِ توفیقِ الهی (25/2/1392) ، (25/2/92)

8ـ سنّتِ امتحان و ابتلاء (2/6/92)

به سؤالِ زیر پاسخِ تشریحی دهید .

9ـ دیدگاهِ رسولِ خدا (ص) در موردِ کسانی که فقط به زندگی دنیوی یا اُخروی توجّه دارند را بنویسید . (2/10/91)

درس هفتم :

درستی یا نادرستی عباراتِ زیر را با ( ص/ غ ) مشخّص کنید .

1ـ گناهان به یک میزان روح و قلبِ آدمی را تخریب می­کنند . (25/2/1390)

2ـ اوّلین قدم در توبه ، جبرانِ حقوقِ ضایع شدۀ مردم است . (1/3/1391)

3ـ گناهانِ بزرگ به تدریج آدمی را از مسیرِ توحید و اخلاص خارج کرده و گرفتارِ هَوَسهای شیطانی می­کند . (2/10/91)

4ـ قدمِ دوم توبه آن است که شخصِ تائب به جبرانِ گناهانِ خود بپردازد . (23/10/87)

5ـ توبه ، فقط یک عملِ ظاهری و لفظی است که آثارِ گناه را مَحو می­کند . (4/10/92)

جای خالی را با کلماتِ مناسب پُرکنید .

6ـ راهِ اصلاح و معالجه از انحرافاتِ اجتماعی عمل به وظیفۀ مقدّس .......... است . (2/10/91)

7ـ توبه گناهان را از قلب خارج کرده وآن را شستشو می­دهد این عمل را .......... می­گویند . (4/10/92)

8ـ از پ

/ 0 نظر / 91 بازدید