فتنه بر سه گونه است

 ابن نباته گوید: امیر المؤمنین علیه السّلام فرمودند: فتنه بر سه گونه است:

محبت زن که آن شمشیر شیطان است، آشامیدن شراب که آن دام شیطان میباشد و محبت دینار و درهم که آن تیر شیطان است هر کس زنان را دوست بدارد از زندگى خود سودى نخواهد برد، و هر کس شراب را دوست داشته باشد بهشت بر وى حرام خواهد شد، و هر کس درهم و دینار را دوست بدارد بنده دنیا خواهد بود (4) عیسى بن مریم علیه السّلام فرمودند: دینار بیمارى دین میباشد عالم طبیب دین است، و هر گاه مشاهده گردید طبیب بیمارى را بطرف خود میکشاند او را در دین خود متهم بدانید، و بدانید که او اهل نصیحت و انصاف نیست‏

منبع :بحار الانوار    ج‏2   

/ 0 نظر / 50 بازدید