# علی(ع)_از_فتنه_می‌گوید_گفتاری_از_حسن_رحیم_پور_ازغد