# حدیثی_از_حضرت_علی_(علیه_السلام):_در_مورد_اهمیت_زند