# حدیثی_از_امام_صادق_(علیه_السلام):_در_مورد_تاثیر_گن