# بارم_بندی_دروس_دینی_و_قرآن(1و_2و3)_و_(_ویژه_اقلیت

نمونه ای از سوالات دین وزندگی 2 به صورت چند حیطه ای ...

با توجه به عبارت قرآنی « ... و بَدا بیننا و بَینَکُمُ العَداوه و البَغضاء اَبَدًا حتی تُومنوا بِاللهِ وَحدَهُ » به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

پرسشهایِ امتحاناتِ نهایی دین و زندگی (4) به تفکیکِ دروس

­­­­­­­­­­­پرسشهایِ امتحاناتِ نهایی دین و زندگی (4) به تفکیکِ دروس ( بیش از 230 پرسش در 23 امتحان نهایی ) درس اوّل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

سوالات تستی تشریحی کنکور درس اول دین وزندگی 3

به نام خدا «سوالات تشریحى» 1-نمونه اى از نیازهاى طبیعى و غریزى انسان را نام برده و پاسخ به این نیازها در ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید

عربی 1/2 شهریور ماه

بنام خدا- اداره آموزش وپرورش ناحیه 1 تبریز                 آموزشگاه  پسرانه غیر دولتی ولیعصرتبریز آزمون درس : عربی 1/2  پایه ورشته:  دوم مکانیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

سوالات عربی 1/2آموزشگاه غیر ولتی ولیعصر تبریز

بنام خدا- اداره آموزش وپرورش ناحیه 1 تبریز                  آموزشگاه غیر دولتی ولیعصر تبریز آزمون درس : عربی 1/2      پایه ورشته:  دوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

عربی یک(1) عمومی متوسطه

بنام خدا- اداره آموزش وپرورش ناحیه 1 تبریز                  هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی ولیعصرتبریز آزمون درس : عربی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

عربی 1/2 کاردانش هنرستان غیر انتفاعی ولی عصر تبریز

بنام خدا- اداره آموزش وپرورش ناحیه 1 تبریز                  هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی ولیعصرتبریز آزمون درس : عربی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید

بارم بندی دروس دینی و قرآن(1و 2و3) و ( ویژه اقلیت های دینی)

تذکرات مهم: 1ـ رعایت بارم بندی درطرح سؤالات امتحانات نهایی الزامی ولی درامتحانات داخلی پیشنهادی است. بدیهی است رعایت بارم بندی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 63 بازدید

سوالات تستی از شش فصل اول فلسفه پیشدانشگاهی

سوالات تستی از شش فصل اول فلسفه پیشدانشگاهی سوالات تستی از فصل اول و دوم 1-به نظر چه کسانی چون و ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 98 بازدید

سوالات آزمون چهار گزینه ای دین و زندگی ( 3 ) - کنکور

بسمه تعالی سوالات آزمون چهار گزینه ای دین و زندگی ( 3 )   1-در کدام یک از گزینه های زیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید