60 سوال دین وزندگی سال سو م

هوالفتاح العلیم

  سوالات آزمون مستمراردیبهشت ماه91 دین و زندگی سال سوم دبیرستان هنرستان شهید  مفتح«ره»تبریز ناحیه یک(از60 سوال 7 سوال به عنوان آزمون مستمر طرح خواهد شد  توضیح اینکه ده سوال به عنوان آموزش چگونگی نگارش پیام آیات وپنجاه سوال به عنوان نمونه سوالات تشریحی برای آزمون خردادماه می باشد)

الف)ترجمه وپیام  ده آیه

1-قال ربَنا الذِی اعطی کل شی خلقه ثم هدی 

ترجمه:(گفت پروردگار ما کسی است،به هر موجودی خلقت آفرینش بخشید،سپس آن را هدایت کرد)

پیام:(الف:هدایت عمومی ب:اثبات خالقیت ج:هدایت تمام موجودات توسط خدا)

2-ربَنَااغْفِرْلی وَلِوالِدَیَ وَلِلْمُؤْمِنینَ یَوْمَ یَقومُ الْحِسابِ       

 ترجمه:(پروردگارا من و پدر ومادرم و انسان های مومن را ببخش برای روز قیامت)

پیام(طلب آمرزش برای خود و پدرومادر ومومنین تا روز قیامت)

3-قُلْ لاّ اَسْاَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا اِلَا الْمَوَدَۀَ فِی الْقُرْبی       

ترجمه:(بگو ای پیامبر از شما اجر و پاداشی درخواست نمی کنم،مگر دوست داشتن نزدیکانم(اهل بیتم))

پیام:(مودت و دوستی اهل بیت پیامبر پاداش رسالت پیامبر معرفی شده است)

4-اِنَ الله لایُغَیِرُ ما بِقَوْمٍ حَتی یُغَیِروا ما بِاَنْفُسِهِمْ    

 ترجمه:(قطعاً خداوند(سرنوشت)هیچ قومی را تغییر نمی دهد،تا اینکه خودشان(سرنوشت)خودشان را تغییر دهند)

پیام:(هرگونه تغییر در سرنوشت توسط خود افراد رقم زده می شود)

5-اُدْعُ اِلی سَبیلِ رَبِکَْ بِالْحِکْمَهِ وَالْمُوْعِظَهِ الْحَسَنَۀِ وَجادِلِهُمْ بِالَتی هِیَ اَحْسَنُ       

 ترجمه: (به راه پروردگارت با علم و دانش وپند نیکو و مناظر که سرانجام نیک داشته باشد دعوت کن)

پیام:(در این آیه سه روش دعوت به پروردگار برای پیامبر بیان شد است:الف(به وسیله علم ودانش وبیان حکمت آن)ب(پند واندرز نیکو)ج(مباحثه و مناظره که سرانجام نیک داشته باشدو منجربه اثبات حق گردد))

6-مَنْ کانَ یُریدُ الْعِزَۀَ فَلِله الْعِزَۀُ جَمیعًا        

ترجمه:(هرکس عزت وسربلندی را بخواهد،تمام عزت ها وسربلندی ها از آن خداوند است)

پیام:(در این آیه توصیه شده است هر کسی خواستار عزت وسربلندی است تمام عزت و سربلندی رااز آن خداوندطلب نماید)

7-فَلا تَقُلْ لَهُما اُفٍٍ وَلاتَنْهَرْهُما      

ترجمه:(به ایشان حتی کلمه ی  اُف را نگوید و ایشان را از خود مران)

پیام:(الف(نفی هرگونه گفتاری که موجب رنجش خاطر والدین(پدرومادر )شود)ب(سرکشی به پدرومادر ونراندن ایشان از خود))

8-وَقالوا کونوا هوداً اَوْنَصاری تَهْتَدوا    قل بل مله ابراهیم حنیفا   

ترجمه:(گفتند:یهودی یا مسیحی باشید،هدایت می یابید)

پیام:(الف(اشاره به این که یهودیان ومسیحیان به رسم خود دین خویش را موجب هدایت معرفی می کنند)ب(در حالی که آئین حضرت ابراهیم که یکتاپرستی وحق گراست موجب هدایت بیان شده است))

9-یا اَیُهَا الَذینَ ءامَنوا اَطیعُوا اللهَ وَ اَطیعُوا الرَسولَ وَ اُولِی الْاَمْرِمِنْکُمْ     

ترجمه:(ای کسانی که ایمان آوردید،اطاعت کنید از خدا وپیامبرش و صاحبان امر ودستور که از شما هستند اطاعت کنید)

پیام:(الف(به مومنان که مخاطب آیه هستند سفارش شده است که از خدا وپیامبر وصاحبان امر اطاعت کنید)ب(اطاعت از پیامبر وصاحبان امر در عین اطاعت از خداوند بیان شده است))

10-لِیُظْهِرَه عَلَی الدینِ کُلَه وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکنَ        

ترجمه(تا بر تمام دین ها چیره وپیروز شود و هر چند انسان های مشرک آن را نخواهند)

پیام(الف(چیره شدن دین حق[اسلام]بر تمام دین های دنیا (ادیان های قبلی)هدف رسالت پیامبر خدا معرفی شده است)ب(پذیرش چیرگی دین اسلام خوش آیند پیروان ادیان دیگر نیست))

 50) سوال تشریحی 

1-چرا دین اسلام وظیفه تامین معاش را از دوش مادران برداشته است؟

زیرا این امر سبب می شود که زن بدون نگرانی ودغدغه کسب و کار به تربیت فرزندان بپردازد وبرای آن برنامه ریزی کند وفرزندانی سالم،درستکار ،باتقوا ومفید برای جامعه تربیت نماید واین،ارزشمندترین کارهاست

2-نقش مردان وزنان در زندگی مشترک را بنویسید؟

مرد:1-تامین هزینه های زندگی خانواده2-مدیریت ونگاهبانی از حریم خانواده3-رابطه ی محبت آمیز با همسر4-محبت ونظارت پدری      

(ب)زن:1-همسرداری2-تدبیر امور خانواده3-مادری

3-شرط عقد(پیمان ازدواج)را بنویسید؟

1-اعلام رضایت دختر وپسر واجباری نبودن ازدواج برای هیچ کدام

2-اذن پدر برای ازدواج دختر

3-صِداق یا مهریه زن

4-نشانه های بلوغ عقلی را نوشته و3مورد از مشکلات پیش روی ازدواج را بنویسید؟

الف)توجه به داشتن شغل وپیدا کردن کار،فکر کردن درباره ی ویژگی های همسر،تنظیم خرج وهزینه های خود و دوری از بی برنامه بودن از نشانه های بلوغ عقلی است

(ب)1-نیاز به مسکن2-طولانی شدن زمان تحصیلات دانشگاهی3-رقابت های نابجای خانوادگی

5-چرا اذن پدر برای ازدواج دختر لازم وضروری است؟

1-لطافت های روحی وظرافت های عاطفی دختر،آن گاه که در فضای محبت وعلاقه ی جنس مخالف قرار می گیرد

2-احتمال نادیده گرفتن برخی واقعیت ها وکاستی ها را به دنبال دارد

3-چون دختران به خاطر حیا و عزت نفس قوی خود در ازدواج پیش قدم نمی شود

4-پدر که بر احساسات خود غلبه دارد ونیز دارای تجارب فراوان وشناخت کامل از جنس مرد است،می تواند به سان باغبغنی دلسوز وکاردان از گل لطیف وظریف خویش مراقبت کند وبه راهنمایی او بپردازد

6-عالی ترین هدف تشکیل خانواده راچیست؟

رشد اخلاقی و معنوی

7-اهداف چهار گانه ی ازدواج را نوشته و خواسته های فطری وطبیعی هر جوان در ازدواج چیست توضیح دهید؟

الف)1-پاسخ به نیاز جنسی2-انس باهمسر 3-رشد وپرورش فرزندان4-رشد اخلاقی ومعنوی

(ب)هر جوانی به طور فطری وطبیعی خواستار ازدواج با کسی است که قبل از ازدواج پاکدامنی خود را حفظ کرده و به گناه آلوده نشده است.کسی که چنین خواسته هایی دارد،باید خودش نیز اینگونه باشد.همچنین هر کس که خواستار آن است که دیگران به اعضای خانواده ی او نظر سوء نداشته باشند،خودش هم باید چنین باشد.نظام هستی بر عدالت است.عمل هر کس،عکس العملی دارد که قسمتی از آن در این جهان ظاهر می شود وقسمتی دیگر در آخرت.

8-چرا کلمه ی انسان -بنی آدم در قرآن کریم اختصاص به جنس خاصی ندارد؟

زیرا زنان و مردان به عنوان افراد نوع انسان،ویژگی های فطری یکسان وهدف مشترکی دارند که با استفاده از سرمایه های ذاتی خود می توانند به آن هدف برسند ودر بهشت جاوید خداوند منزل گزینند.

9-چرا انسان گناهکار پیش از آن که در مقابل عوامل بیرونی تسلیم شود در خود می شکند؟

زیرا کسی که در مقابل دیگران تن به ذلت می دهد،ابتدا در مقابل تمایلات پستِ درون خود شکست خورده وذلیل شده است.او عزت خود را از دست داده و به دنائت و پستی دچار شده است

10-نقش خود عالی و خود دانی را در زندگی مشترک بنویسید؟

تمایلات عالی مربوط به خود عالی انسان که همان بعد روحی ومعنوی اوست،می باشدوتمایلات دانی مربوط است  به خود دانی که همان بعد حیوانی ودنیایی می باشد.انسان باید به گونه ای زندگی خود را تنظیم کند که توجه به تمایلات دانی مانع رشد وشکوفایی تمایلات عالی نگردد

11-معنای عزت وذلت را توضیح دهید؟

عزت به معنی شکست ناپذیری است.انسان عزیز کسی است که در مقابل دیگران تسلیم نمی شود وشکست نمی خورد.بنابزاین،وقتی می گوییم فلان شخص دارای عزت نفس است،منظورمان این است که او نفسی شکست ناپذیر دارد وتسلیم نمی شود.

در مقابل عزت،«ذلت»قرار دارد که به معنی شکست پذیری و تسلیم شدن است.شخص ذلیل کسی است که خود را تسلیم دیگری می کند.

12-وظیفه ی مردم نسبت به رهبر وحکومت اسلامی را با استفاده از آیات و روایات را بنویسید2مورد؟

1-در جهت آبادانی کشور بکوشند2-در حفظ اموال عمومی تلاش کنند

13-مشروعیت و مقبولیت را در ولی فقیه وفقیه توضیح دهید؟

رهبر هم شرایط تعیین  شده در دین را دارا باشد (مشروعیت)

و هم مورد پذیرش مردم باشد(مقبولیت)

14-شیوه ی انتخاب مستقیم و غیر مستقم ولی فقیه را در ایران بنویسید؟

(شیوه مستقیم)مردم کشور ما در زمان انقلاب اسلامی به شیوه ای مستقیم و با حضور در اجتماعات و راهپیمایی های سراسری ولایت امام خمینی((ره))را پذیرفتند وبا ایشان پیمان یاری بستند.

(شیوه غیر مستقیم)اکنون نیز بنا بر قانون اساسی،مردم ابتدا نمایندگان خبره ی خود را انتخاب می کنند و آن خبرگان نیز از میان فقها آن کس را که شایسته تر برای رهبری تشخیص دهند به جامعه اعلام می کنند.

15-راه های شناخت مرجع تقلید را بنویسید؟

1-خود ما به اندازه کافی از علم فقه اطلاع داشته باشیم که بتوانیم فقیه دارای شرایط را بشناسیم

2-از دو نفر عادل و مورد اعتمائ که بتوانیم فقیه واجد شرایط را تشخیص دهیم

3-یکی از فقیهان،در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود وبداند که این فقیه واجد شرایط است

16-در عصر غیبت مرجعیت دینی و حکومت اسلامی چگونه دوام پیدا می کند؟

1- مرجعیت دینی در شکل مرجعیت فقیه ادامه می یابد

2-حکومت اسلامی در چارچوب ولایت فقیه استمرار پیدا می کند

17-تفقه و نفقه را توضیح دهید؟

گروهی از مردم وقت و همت خود را صرف شنلخت دقیق دین کنندو به((تفقه))در دین بپردازند،تا پس از کسب علم به شهر های خود بروند و قوانین اسلام را به مردم بیاموزند.تفقه،به معنای تفکر عمیق است.افرادی که به معرفت عمیق در دین می رسند،((فقیه))نامیده می شوند

(ب)در زندگی زناشویی،تامین هزینه های لازم از جهت خوراک،پوشاک،مسکن وآنچه برای آسایش و رفاه شایسته همسر ضرورت دارد بر عهده ی شوهر است.این وظیفه ی مالی که برعهده ی مرد قرار می گیرد،از نظر شرعی و حقوقی،به پرداخت((نفقه))تعبیر شده است

18-پویایی جامعه شیعه به چند عامل بستگی دارد و وظایف و مسئولیت های انسان منتظر را بنویسید؟

الف):1-گذشته ی سرخ:اعتقاد به عاشورا و آمادگی برای ایثار و شهادت در راه عدالت خواهی،آرمانگرایی و حقیقت جویی.

2-آینده ی سبز:باور به مهدویت و نپذیرفتن حکومت های طاغوتی و تلاش برای گسترش عدالت و انسانیت در سراسر جهان.

(ب): وظایف منتظران عبارتند از1-تقویت معرفت،ایمان ومحبت به امام2-پیروی از امام عصر«عج»3-ایجاد آمادگی در خود و جامعه4-دعا برای ظهور امام

19-آینده ی تاریخ را از دیدگاه خداپرستان بنویسید؟

خدا پرستان که معتقدند یکی از نام های خداوند حق است و اوست که با حکمت خود،جهان را اداره می کند،براساس وعده ی الهی،باور دارند که آینده ی نهایی جهان ازآن حق خواهد بود و باطل،شکست خورده و مغلوب،صحنه را ترک خواهد کردوحق طلبان جهان را ادره خواهند کرد ومردم یک زندگی خوب و رو به کمالی خواهند داشت.

20-زنده بودن امام زمان«عج»مشخص بودن پدر و مادر آن حضرت و حضور ایشان در جامعه چه فوایدی به دنبال دارد ؟

1-اول اینکه هر ماجراجوی فریب کار که بخواهد خود را مهدی موعد معرفی کند به زودی شناخته می شود و مردم هوشیار فریب او را نمی خورند

2- دوم اینکه پیروان آن حضرت امام خود را حاضر وناضر بر خود می یابند ومی دانند که ایشان از حال مسلمان آگاه اند واز فداکاری ها ومجاهدت مومنان اطلاع دارید

 21-دوران غیبت چه زمانی به پایان می رسد؟

تعیین زمان ظهور در اختیار خداست و کسی جز او از آن آگهی ندارد.آنچه برای ظهور لازم است،احساس نیاز جهانی به کمک الهی،ناامیدی از همه ی مکتب های غیر الهی و آمادگی لازم پیروان و یاران امام برای همکاری با ایشان است و از این امور جز خداوند،کس دیگری آگاهی ندارد.بنابراین،کسانی که زمان ظهور را پیش گویی می کنند،درغگویند.

22-چرا دوران غیبت به معنای عدم رهبری امام عصر((عج))نیست؟

زیرا رهبری حقیقی مسلمانان هم اکنون نیز با ایشان است.اما این رهبری را انسان های عادی حس نمی کنند همان طور که برخی از انسان ها فواید خورشید پشت ابر را در نمی یابند.

23-علت غیبت امام مهدی((عج))چیست؟

به سبب این قدر ناشناسی و ناسپاسی ودر خطر بودن جان آن حضرت،خداوند آخرین ذخیره  وحجت خود را در نظر ها پنهان کرد تا امامت در شکلی جدید و از پس پرده ی غیبت ادامه یابد.ادامه یافتن این غیبت نیز بر اثر باقی ماندن همان شرایط و عدم آمادگی مردم برای ظهور می باشد.

24-تقیه-تحدی-قاعده ی نفی سبیل-طاغوت- غیبت صغری،هدایت عمومی و معجزه را بنویسید؟

تقیه:امامان می کوشیدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به آن حساسیت دارد،در قالب((تقیه))به پیش ببرند.یعنی اقدامات خود را مخفی نگه دارند،به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن،کمتر ضزبه بخورند.

تحدی:معجزه ی اصلی پیامبر اکرم(ص)قرآن کریم است از مخالفان می خواهد اگر در الهی بودن این کتاب شک دارند،یک سوره مانند آن بیاورند.این دعوت به مبارزه را ((تحدی))می گویند.

قاعده ی نفی سبیل:قرآن کریم از مسلمانان می خواهد که سلطه ی بیگانگان را نپذیرند و زیر بار آن ها نروند؛این حکم قرآنی را((قاعده ی نفی سبیل ))می گویند.

طاغوت:کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند،در حالی که خداوند آن ها را تعیین نکرده و فرمان و قانونشان نشات گرفته از قرآن،یعنی برخاسته از فرمان الهی نیست،((طاغوت))نامیده می شود و مراجعه به طاغوت و انجام دستور های وی بر مسلمانان حرام است.

 غیبت صغری :پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) در سال 260 امامت حضرت مهدی (ع)آغاز شده است دوره اول امامت ایشان که تا سال 329 طول کشید .

معجزه:پیامبران از جانب خداوند،کارهای خارق العاده ای انجام می دهند که هیچ کس نمی تواند مانند آن را انجام بدهند تا مردم دریابند که آنان با خداوند ارتباط  دارند و از طرف او مامور به پیامبری شدند قرآن کریم این آثارخارق العاده را((آیت))یعنی نشانه و علامت نبوت می خواند و دانشمندان اسلامی  آن را معجزه می نامند

هدایت عمومی:خداوند تمامی موجودات را برای رسیدن به هدف رانمایی می کند کا هدایت عمومی نامیده می شو

25-امامان بزرگوار از چند جهت با حاکمان زمان خود مبارزه می کردند؟

اول،از آن جهت که رهبری و اداره جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده بود و لازم بود که برای انجام دادن این وظیفه به پاخیزند و در صورت وجود شرایط و امکانات،حاکمان غاصب را برکنار کنند.دوم،از آن جهت که سکوت در مقابل ظلم و زیر پاگذاشتن قوانین اسلامی را گناه می دانستند .معتقد بودند که اگر حاکمی،حقوق مردم را زیر پا گذارد و به احکام اسلامی عمل نکند براساس وظیفه امربه معروف و نهی از منکر،باید با او مقابله و مبارزه کرد.

26-اصولی که ائمه برای مبارزه با حاکمان زمان خود پیروی می کردند نام ببرید؟

1-عدم تایید حاکمان2-معرفی خویش به عنوان امام بر حق3-آگاهی بخشیدن به مردم4-انتخاب شیوه های درست مبارزه

27-کتب-1-من لایحضرالفقیه2-الاستبصار3-غررالحکم ودررالکلم4-کافی از چه کسانی است؟

1-مرحوم صدوق2--شیخ طوسی3-حضرت علی(ع)4--مرحوم کلینی

28-تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی را توضیح دهید؟

1- باعث تغییر زندگی اجتماعی مسلمانان شد2-شخصیت های با تقوا جهادگر ومورد احترام و اعتماد پیامبر(ص)منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت،قرب و منزلت یافتند3-آن دسته از افراد که در زمان رسول خدا(ص)در جبهه ی دشمنان اسلام بودند پس از مدتی با تزویر و نیرنگ خود را در جبهه ی دوستان قرار دارند و به تدریج،شیوه ی حکومتی قیصران روم و کسراهای ایران را در پیش گرفتند.آنان کاخ های بزرگ و مجلل ساختند،خزائن خود را از جواهرات گران قیمت انباشته کردند،اکثر املاک و زمین های کشاورزی در کشور پهناور اسلامی را به مالکیت خود در آوردند وبه عیش ونوش وعشرت پرداختند

29-چرا اشکالات منع حدیث برای  پیروان ائمه پیش نیامد؟

زیرا احادیث پیامبر نزد ایشان حفظ شده بود.شیعیان این احادیث را از طریق این بزرگواران که خود انسان هایی معصوم و به دور از خطا بودند و سخنشان مانند سخنان رسول خدا(ص)معتبر و موفق بود،به دست می آورند.

30-اشکالات ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم را بنویسید؟(2مورد)

الف)احتمال خطا در نقل احادیث افزایش می یافت و امکان کم و زیاد شدن عبارت ها یا فرامش شدن اصل حدیث فراهم می شد.

ب)شرایط مناسبی برای جاعلان حدیث فراهم می آمد که براساس اغراض شخصی به جعل یا تحریف حدیث بپردازند یا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی احادیث خودداری کنند.

31-نکاتی که از حدیث انا مدینۀ العلم و علی بابها بدست می آید را بنویسید؟

اولاً حضرت علی (ع)پس از رسول خدا از همه داناتر است؛

ثانیاًحضرت علی(ع)در علم خود معصوم است؛وگرنه رسول خدا(ص)نمی فرمود که همه باید به ایشان مراجعه کنند؛

ثالثاًبرمردم واجب است که از دانش حضرت علی(ع)بهره ببرندو مطابق نظر ایشان عمل کنند

32-شیعه در لغت به چه معناست وکاربرد قرآنی آن را بنویسید؟

شیعه در لغت به معنای پیرو،یارو طرفدار است.درقرآن کریم نیز به همین معنا به کار رفته و حضرت ابراهیم(ع)شیعه و پیرو حضرت نوح(ع)معرفی شده است؛با اینکه قرآن کریم آن بزگوار را((مُسّْلِم))نیز نامیده است

33-پیام حدیث ثقلین را بنویسید؟

1-همان طور که قرآن و پیامبر لازم وملزوم یک دیگرند واز هم جدا نمی شوند،قرآن واهل بیت نیز همواره باهم اند2-همان طور که قرآن همیشگی است.وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی می باشد3-در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که از هر دو اطاعت کنند4-نمی توان برای هدایت به یکی اکتفا کرد و دیگری را رها کرد

34-نزول آیه تطهیر و دلالت برجانشینی حضرت علی(ع)را بنویسید و پیام آیه را ذکر کنید؟

اُم سلمه،همسر رسول خدا(ص)می گوید:روزی ایشان در خانه استراحت  می کرد که دختر بزرگوارش فاطمه زهرا(س)وارد شد.پیامبر(ص)ایشان را به کنار خود دعوت کرد.حضرت فاطمه(س)نزد پیامبر رفت و در کنار ایشان نشست.پس از وی به ترتیب ،حضرت علی(ع)،امام حسن(ع)و امام حسین(ع)آمدند.رسول خدا(ص)آنان رانیز در کنار خود جای داد.آن گاه برای آنان دعا کردوفرمود:((خدایا!اینان اهل بیت من اند؛آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن!))

(ب)پیام آیه تطهیر:این آیه،عصمت حضرت علی،حضرت فاطمه،امام حسن وامام حسین(ع)را اعلام می کند.زیرا برطبق آیه ی قرآن و دعای پیامبر از هر گونه پلیدی به دورند

2-اهل بیت به این معنای خاص که از هر پلیدی دور باشند.فقط شامل حضرت علی،حضرت فاطمه،امام حسن وامام حسین وفرزنداش می باشد

3-چون اهل بیت معصوم هستند.سخن و عمل آنان می تواند الگو و نمونه باشدو  پیروی از آن ها هم ردیف پیروی از خدا پیامبر  معرفی شده است

35-چرا پس از پیامبر نیاز به امام و رهبری جامعه اسلامی وجود دارد؟

زیرا با گذشت زمان وگسترش سرزمین اسلامی،ظهور فرقه ها و اندیشه های  مختلف،پیدایش مسائل و مشکلات پیچده ی اجتماعی،اقتصادی،سیاسی وفرهنگی،نیاز به امام و رهبری که جامعه اسلامی را به سوی رستگاری و عدالت هدایت کند،همچنان وجود دارد.

36-ولایت معنوی را توضیح دهید؟

رسول خدا(ص)با انجام وظایف عبودیت وبندگی و در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل شد که می توانست عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کند و به اذن الهی در عالم طبیعت تصرف نماید به طور مثال،به اذن الهی در عالم طبیعت تصرف نماید

37-چرا جامعه اسلامی نیازمند ولایت وحکومت است دلایل را نام ببرید؟الف)جامعیت دین اسلام.ب)ضرورت اجرای احکام اسلامی.ج)پذیرش ولایت الهی و نپذیرفتن حاکمیت طاغوت.د)حفظ استقلال جامعه ی اسلامی در برابر کفار.

38-چرا ولایت مهمترین رکن دین اسلام مطابق روایات امام باقر(ع)می باشد؟

زیرا وقتی ولایت وحکومت اسلامی برقرار شود،فرصت برای اجرای تمام احکام دین از جمله نماز،زکات،روزه وحج فراهم می شود ومردم اعمال خود را در سایه ی ولایت الهی انجام می دهند

39-چرا قرآن کتاب دیروز،امروز وفردای انسانهاست (تازگی وشادابی دائمی قرآن) ؟

قرآن کریم نه تنها با پیشرفت زمانه کهنه نمی شود،بلکه افق های جدیدی از حکمت،علم ومعرفت را به روی جویندگان می گشاید.این کتاب،کتاب دیروز،امروز و فرداهای انسان هاست.هر چه زمان بگذرد و انسان ها به درجات عالی تری از فرهنگ ودانش برسند،درخشندگی و شادابی قرآن بیش تر نمایان خواهد شد

40-تاثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت را توضیح دهید؟

فرهنگ مردم حجاز آمیزه ای از عقاید نادرست وآداب و رسوم خرافی وشرک آلود بود.آنان حتی آداب توحیدیِ باقی مانده از زمان حضرت ابراهیم(ع)را با شرک آمیخته وکعبه را مرکز بت های کوچک و بزرگ کرده بودند.باوجود این،قرآن کریم نه تنها از این فرهنگ تاثیر نپذیرفت بلکه به شدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن مبارزه کرد و به اصلاح جامعه پرداخت و از موضوع هایی چون عدالت خواهی،علم دوستی،معنویت وحقوق برابر انسان ها که آرمان های مقدس بشریت به شمار می روند سخن گفت.

41-انسجام درونی در عین نزول تدریجی را توضیح دهید؟

با این که بیش از شش هزار آیه ی قرآن کریم در طول 23سال نازل شده ودرباره ی موضوعات متنوعی مانند توحید،معاد،انسان،نظام خلقت،سرگذشت پیامبران،نظام اجتماعی،اخلاق و احکام سخن گفته است،با وجود این،نه تنها میان آیات آن تعارض و ناسازگاری نیست،بلکه آیاتش دقیق تر از اعضای یک بدن با یکدیگر هماهنگ اند.

42-چرا معجزه ی پیامبر از نوع کتاب است؟

از آن جا که پیامبراکرم(ص)آخرین پیامبر وتعلیمات ایشان برای همه ی زمان های بعد از اوست،سند نبوت وحقانیت او نیز به گونه ای است که در همه ی زمان ها حضور دارد و هم اکنون نیز مخالفان را به آوردن سوره ای مانند سوره های خود دعوت می کند.اگر معجزه ی پیامبر اکرم(ص)از نوع کتاب وعلم وفرهنگ نبود،نمی توانست شاهدی حاضر و دائمی بر نبوت ایشان باشد.

43-ویژگی های دین اسلام که سبب انطباق آن با نیازهای متغیر زمانه می شود را نام ببرید؟

اول:توجه به نیازهای متغیر،در عین توجه به نیازهای ثابت-دوم:وجود قوانین تنظیم کننده-سوم:اختیارات حاکم ونظام اسلامی

44-از قواعد تنظیم کننده دین اسلام لاضرر ولاضرارفی الاسلام را توضیح دهید؟

اسلام با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است این سخن به صورت یک قاعده درآمده وبسیاری از مقرات اسلامی را کنترل می کند مثلا روزه ماه رمضان بر هر مکلفی واجب است اما اگر این روزه برای شخصی ضرر داشته باشد بر او حرام است

45-چه عواملی انسانها رابی نیاز از کتاب جدید می نماید؟

1-آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه ی کامل زندگی2-حفظ قرآن کریم از تحریف3-وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم(ص)4-پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیازهای جامعه

46-چرا پیامبران هیچ گاه به سوی گناه نمی روند؟

پیامبران با وجود مقام و منزلتی که دارند انسان اند و کارهای خود را با اختیار انجام می دهند و چنان مرتبه ای از ایمان وتقوا را دارند که هیچ گاه به سوی گناه نمی روند همچنین از چنان بینش عمیقی برخوردارند که گرفتار خطا واشتباه نمی شوند

47-علل وجود ادیان مختلف در جهان چیست؟

قرآن کریم منشا اصلی اختلاف وچند دینی را آن دسته از رهبران دینی معرفی می کنند که به خاطر حفظ مقام و موقعیت ومنافع خود در برابر دعوت پیامبر جدید ایستادند وپیامبری او را انکار کردند وسبب اختلاف و چند دسته شدن پیروان پیامبران شدند

48-علل آمدن پیامبران متعدد را نام ببرید؟1-لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوسته ی آن2-رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام3-از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشین

49-نیاز های بنیادین بشر را نام ببرید؟11-درک هدف زندگی2-درک آینده ی خویش3-کشف راه درست زندگی

50-امام کاظم(ع)به هشام بن حکم در مورد هدف از فرستادن پیامبران چه می فرماید؟

ای هشام خداوند رسولانش را به سوی بندگان نفرستاد جز برای اینکه این  بندگان در پیام الهی تعقل کنند.کسانی این پیام را بهتر می پذیرد که از معرفت برتری برخوردار باشند وآنان که در تعقل وتفکر برترند نسبت به فرمان الهی داناترند وآن کسی که عقلش کامل تر است رتبه اش در دنیا وآخرت بالاتر است.ای هشام خداوند دو حجت بر مردم دارد:حجتی آشکار وحجتی نهان،حجت آشکار همان رسولان و انبیا و ائمه اندو حجت نهان همان عقل انسان هاست

موفق باشید :پوراسمعیل12/2/91

/ 1 نظر / 5 بازدید
مرجع خبري تراكتور

طراحي حرفه اي وب سايت قالب وبلاگ بنر لوگو هدر و.... همه در مرجع خبري با ارا‍‍‍‍‍‍يه اين كد تخفيف 20درصدي بگيريد فقط براي سيستم بلوگفا مديريت مرجع خبري تراكتور -تبريز كد :056956333333333333