صلوات

صلوات ، بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است .

 

صلوات ، تحفه ای از بهشت است . روح را جلا می دهد .

 صلوات ، عطری است که دهان را خوشبو می کند و شفیع انسان است .

هیچ عملی در روز جمعه برتر از صلوات بر محمد(ص) و آل او نیست .

سخنانی از پیامبر(ص) در مورد صلوات:

پیامبر فرمود:در معراج ملکی را دیدم که هزار هزار دست داشت و هر   دستی هزار هزار انگشت داشت و هر انگشت هزار هزاربند .آن ملک گفت :  من  حساب دانه های باران را می دانم که چند تا در صحرا و چند تا در دریا  می  بارد . تعداد قطرات باران رااز ابتدای خلقت تا به حال را دارم  ولی  حسابی است که من از محاسبه ی آن عاجزم . پیامبر فرمود : چیست؟ عرض  کرد : هر گاه جماعتی از امت تو با هم باشند و با هم بر تو صلوات بفرستند  من از محاسبه ثواب صلوات عاجزم .

پیامبر فرمود :صلوات فقر را برطرف می کند .

پیامبر فرمود :هر کس هر روز هزار صلوات بر من فرستد از دنیا نخواهد رفت تا جای  خود را در بهشت ببیند .

 

امام علی(ع) : هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر اینکه دعا کننده  بر  محمد(ص) و آل او صلوات فرستد .

/ 2 نظر / 10 بازدید
هدی 28

سلام بسیار مفید بود موفق باشید هدی

خیلی خوب است موفق باشید