«سوالات تشریحى» با جواب درس 10 دینی 3

 

1)  تاریخ زندگی انسا نها صحنه ی مبارزه ی داﺌمی بین چه گروه هایی است ودران جبهه ها افراد باچه عقایدی حضور دارند؟

تاریخ زندگی انسانها صحنه مبارزه ی داﺌمی حق و باطل بوده است.درجبهه ی حق انسانهایی حضور دارند که در راه خداپرستی وعدالت وانسان دوستی وازادگی وفضایل اخلاقی ودفاع از حقوق محرومان ومستضعفان تلاش کرده اند وصفحات تاریخ را با جهاد و ایثار خود زیبایی و شکوه بخشیده اند .در جبهه ی باطل ٬خود خواهان و خودپرستانی حضور دارند که شرک و کفر وستمگری پیشه ساخته و برای رسیدن به خواسته های خود ٬به بهره کشی از انسان ها ودامن زدن به فساد وبی بندو باری پرداخته اند.

2)            آینده ی تاریخ از دیدگاه خدا پرستان را بنویسید؟

خداپرستان که معتقدند یکی از نام های خداوند حق است و اوست که با حکمت خود٬جهان را اداره می کند ٬براساس وعده ی الهی٬باور دارند که اینده ی نهایی جهان از ان حق خواهد بود وباطل٬شکست خورده و مغلوب صحنه را ترک خواهد کرد

3)  عقیده ی اصلی پیامبران را درمورد موعود ومنجی اخر الزمان بنویسید؟

پیامبران الهی ٬برای تحقق وعده های الهی ٬از طرح خاصی برای پایان تاریخ سخن گفته اند. انان می گویند که در پایان تاریخ ٬در حالی که شرایط  کاملا اماده شده است٬یک ولی الهی ظهور می کند و حکومت جهانی و عادلانه ای تشکیل می دهد که فقط براساس دین خدا اداره میشود.

4)   عقاید یهودیان-مسیحیان و زرتشت را در مورد منجی اخر الزمان بنویسید؟

یهودیان معتقدند که هنوز ((مسیح))ومنجی نیامده است٬روزی مسیح خواهد امد ودین حضرت موسی (ع) رادر جهان گسترش خواهد داد وعدالت را برقرار خواهد کرد.

مسیحیان بر این باورند که حضرت عیسی(ع) همان منجی و موعود اخرالزمان است.انان در این باره عقیده ی یکی ازیاران حضرت عیسی(ع)به نام پولس را پذیرفته اند که می گوید منجی نهایی جهان حضرت عیسی(ع)است.اومعتقد بود که حضرت عیسی(ع)درشبی که مٲموران حاکم به مخفیگاهش حمله کردند٬دستگیرشد. روزبعداورابه صلیب کشیدند و کشتند اما سه روز پس ازمرگ ٬برصلیب زنده شد و به اسمان رفت. اودوباره ظهور میکند و انسان ها را نجات میدهد.  در ایین زرتشتی اعتقاد به سوشیانت که به معنای منجی و رهاننده است ٬اعتقاد رایجی است و درتمام متون زرتشتی به ظهور این موعود بشارت داده شده است.

5)  عقیده ی مسلمانان رادر مورد موعود و منجی اخرالزمان بنویسید؟

ما مسلمانان براین عقیده ایم که در اخرالزمان منجی بزرگ انسانها از نسل پیامبر اکرم(ص)ظهور خواهد کرد وحکومت واحد و عادلانه ی جهانی را تشکیل خواهد داد.یکی از لقبهای ایشان نیز ((مهدی))(عج)است.البته در کتابهای حدیث اهل سنت تٲکید شده که حضرت مهدی از نسل پیامبر اکرم(ص)و حضرت فاطمه(س)است اما مشخص نیست که این فرزند در چه زمانی به دنبا می اید.در این میان اعتقاد شیعه ٬روشن٬مشخص و همه جانبه است.مامعتقدیم که بنابر سخنان  صریح پیامبر اکرم(ص)وائمه ی اطهار (ع) موعود ومنجی    انسانها دوازدهمین امام وفرزند امام حسن عسگری (ع)است. حضرت مهدی(عج)هم نام پیامبر (ص)و کنیه اصلی ایشان نیز  همان کنیه پیامبر (ص) –یعنی ابوالقاسم- است.ایشان اخرین ذخیره ی الهی است٬وباتوجه خاص خداوند به حیات خود ادامه می دهدتا اینکه به اذن خداون ظهور کند و حکومت جهانی اسلام را تشکیل می دهد.

6)    معلوم بودن مشخصات امام زمان (عج)وحضورایشان در جامعه چه فوایدی دارد؟

اول این که هرماجراجوی فریب کاری که بخواهد خود را مهدی موعود معرفی کند ٬به زودی شناخته می شود ومردم  هوشیار فریب اورا نمی خورند.

دوم این که پیروان ان حضرت ٬اما خود را حاضر و ناظر بر  خود میابند ومیداند که ایشان از اعمل شیعیان اگاهند واز  فداکاری ها و مجاهدت مومنان اطلاع دارند.

سوم این که احساس میکنند که با امام حاضر وناظر خود میتوانند گفت و گو کنند٬خواسته ها وتمایلات درونی شان را   با ایشان در میان گذارند وبرای بدست اوردن رضایت ایشان   با امیدونشاط و پویایی تلاش کنند.

چهارم اینکه جامعه به صورت های گوناگون از هدایت های امام و از ولایت معنوی ایشان برخوردار می گردد.

7)            چرا عمر طولانی امام ععصر(عج)امرغیرعادی است نه غیرعقلی و محال؟

از نظر عقلی امکان پذیراست اما شرایط و عوامل خارجی بسیار زیادی باید دست به دست هم دهند تا ان امور تحقق یابد.  اینها امور غیرعادی اند نه غیرعقلی ومحال.طولانی شدن عمر انسانها از جمله ی این امور است.ازنظر عقلی بدن انسان   می تواند هزاران سال زنده بماند.اما تحقق این هدف٬تحت تٲثیر هزاران هزار عامل طبیعی و زیستی در بیرون وداخل    بدن انسان است.امروزه دانشمندان بر تعداد اندکی از این عوامل اگاهی یافته اند وتلاش می کنند که روزبه روز    اگاهی خود رابیشتر کنند تا بتوانند عمر انسان را طولانی تر   نمایند.از انجا که خداوند ازکلیه ی این عوامل و شرایط اگاهی دارد وهمه ی ان عوامل وشرایط هم در اختیار اوست٬به قدرت واراده ی خود جسم مبارک امام عصر(عج)را جوان نگه میدارد تا ان حضرت به حیات خود ادامه دهد.

8)            ویژگی های شخص منتظر را بنویسید؟

شخص منتظر انسان ارمانی خود را میشناسد٬همه ی  زیبایی ها و کمالات انسانی رادر او می بیند٬از این رو به طورطبیعی او رامحبوب خود میابد و مشتاق دیدار او میشود.    امام٬محبوب و معشوق هر مومن است.

9)            مهر وعشق به امام زمان(عج)چه پیامدی را به دنبال دارد؟

1-شخص عاشق برای جلب رضایت امام تلاش کند.

2-شخص عاشق امام را اسوه ی خود قرار دهد وخصلت های    زیبای ایشان را در خود به وجود اورد

3-شوق دیدار امام ٬امید به اینده زیبا را دراوافزایش می دهد.

10)     ویژگی های جامعه منتظر را بنویسید؟

جامعه ی منتظر به واقعیت های ناهنجار موجود((نه))  می گوید وبه امید فردای درخشان تلاش می کند.جامعه ی  منتظر می کوشد در جهت همان نوع از جامعه ای که انتظارش را میکشد حرکت کند ٬برای مثال ٬اگر در انتظار عدالت جهانی است٬در حد توان ان راتمرین می کند.

11)     پویایی جامعه ی شیعه در طول تاریخ به چند عامل بستگی دارد؟بنویسید.

الف-گذشته ی سرخ-اعتقاد به عاشورا وامادگی برای ایثار  وشهادت در راه عدالت خواهی٬ارمانگرایی و حقیقت جویی

ب-اینده سبز-باور به مهدویت و نپذیرفتن حکومت های طاغوتی وتلاش برای گسترش عدالت و انسانیت درسراسر جهان

12)     در دوره ی غیبت چه مسئولیت هایی بر عهده ی منتظران قرار دارد؟

1-تقویت ایمان     2-ایجاد امادگی در خود و جامعه

3-تقویت معرفت ومحبت به امام

4-پیروی ازامام عصر(عج)    5-دعا برای ظهور امام

13)     از مسئولیت های برعهده ی منتظران در دوره ی غیبت (تقویت ایمان)راباذکر حدیثی از حضرت علی(ع)توضیح دهید  عصر غیبت٬عصر دودلی هاوشک وتردید هاست.در این دوره٬فتنه های گوناگون و اندیشه های رنگارنگ پیدامی شوند      و بی ایمانی راتبلیغ می کنند.مومن حقیقی٬به خودتردید راه نمی دهد وبا یقین ٬برای فردای روشن اماده می شود . پیامبراکرم(ص)به حضرت علی(ع) فرمود׃بزرگترین مردمان در ایمان و یقین ٬کسانی هستند که در روزگاران اینده زندگی  می کنند ٬پیامبر شان را ندیده اند ٬امام انها در غیبت است وفقط به سبب خواندن خطی روی کاغذ (خواندن قران کریم و  احادیث معصومین (ع))ایمان می اورند.

14)     از مسئولیت های برعهده ی منتظران در دوره غیبت   (ایجاد امادگی در خودو جامعه )را توضیح دهید؟

منتظر٬عصرغیبت راعصر اماده باش برای یاری امام تلقی می کند.او هر لحظه منتظر است ندای امام (ع)در جهان طنین انداز شود و مردم را برای پیوستن به حق فرا خواند.شیعه٬هر شب به امیدشنیدن ندای امام سر به بالین می گذارد.

15)چرا ایجاد امادگی ابعاد گوناگون علمی٬فرهنگی٬اقتصادی ونظامی دارد ومنحصر به یک تخصص نمی شود؟

زیرا امام زمان (عج)یارانی توانمند در همی ابعاد می خواهد .  یارانی که بتوانند مسئولیت های بزرگ عصر ظهور را بر دوش گیرند و با هدایت امام خود جامعه ای برخوردار ازهمه ی مواهب طبیعی و سرشار از شور و نشاط زندگی بنا کنند که دران خبری از فقر ٬عقب ماندگی٬جهل و ظلم و تبعیض نباشد.منتظر واقعی با افکار نیکو و عمل صالح خود٬  دیگران را به این حق فرا می خواند وبا کژی ها و زشتی مبارزه می کند.او میکوشد ارمان های امام وانچه را که ایشان می پسندد٬درجامعه تحقق بخشد تا زمینه ی ظهور را فراهم نماید.

16)ازمسئولیت های برعهده ی منتظران (تقویت معرفت و محبت به امام )راتوضیح دهید؟

افزایش معرفت به امام عصر(عج)وتقویت محبتی که به دنبالان می اید ٬وظیفه ی هر مسلمانی است.پیامبر اکرم (ص)در سخنانی ضمن معرفی همه ی امامان ٬درباره ی امام عصر(عج)می فرماید׃هرکس که دوست دارد خدا را درحال ایمان کامل ومسلمانی مورد رضایت او ملاقات کند٬ولایت و محبت امام عصر (عج)را بپذیرد.

17)ازمسئولیت های برعهده ی منتظران (پیروی از امام عصر)را توضیح دهید؟

منتظر حقیقی تلاش می کند در عصر غیبت هم پیرو امام خود باشد واز ایشان تبعیت کند.این پیروی و تبعیت به جنبه ای خاص محدود نمی شود بلکه  همه ی ابعاد فردی و اجتماعی را دربر می گیرد وتٲسی به این کلام رسول خداست که    می فرماید׃خوشابه حال کسی که به حضور ((قائم))برسد٬در حالی که پیش از قیام او نیز پیرو او باشد.

18)چرا در انتظار ظهور بودن٬خود از برترین اعمال عصر غیبت است؟

زیرا فرج و گشایش واقعی برای دینداران با ظهور ان حضرت حاصل می شود.

19)لازمه ی انتظار چیست؟توضیح دهید.

لازمه ی این انتظار دعا برای ظهور امام عصر (عج)وحضور دیشگاه اوست.بر این اساس خواست خود را اینگونه به درگاه خداوند عرضه می داریم׃

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
مریم

سلام کاش همه ی درسارو می نوشتی