اشعاری از الهى نامه استاد حس زاده آملی

بسم الله الرحمن الرحیم به مناسبت ماه مبارک رمضان وبهره گیری از فیوضات این ماه مناسب دیدم اشعاری از الهى نامه   استاد حس زاده آملی را برای روزه داران عزیز مهیا کرده باشم انشالله که طاعات وعبادات شما مورد قبول حق باشد

الهى یا الهى یا الهى‏

 

نباشد جز توام پشت و پناهى‏

منم یک ذرّه از ارض و سمایت‏

 

منم یک جلوه از نور و بهایت‏

منم یک قطره از دریاى جودت‏

 

منم یک لمحه از شمس وجودت‏

منم یک نکته از غیب و شهودت‏

 

منم یک شمه از فیض نمودت‏

منم یک نقطه از علم عنایى‏

 

منم یک صورت رسم خدایى‏

منم هم بوته‏اى از بوستانت‏

 

منم هم در عداد دوستانت‏

منم هم نقشى از ایوان حسنت‏

 

منم هم شمعى از دیوان حسنت‏

منم دل‏داده‏ى روى نکویت‏

 

منم شیداى حسن ذات و خویت‏

دل من در میان اصبعینت‏

 

نمود من بود از علم و عینت‏

ز لطف تو دگر نبود فنایم‏

 

براى تا ابد باشد بقایم‏

عطا کردى ز الطاف خدایى‏

 

مرا این منصب فقر و گدایى‏

دل من شد چو یک زنبورخانه‏

 

ز بس از داغ تو دارد نشانه‏

چه شیرین است داغت کآتشین است‏

 

فداى تو شوم که داغت این است‏

بیامد رائد موى سفیدم‏

 

که از سوى توام داده نویدم‏

کزین زندان‏سراى تنگ و تاریک‏

 

زمان ارتحالت گشت نزدیک‏

به قدر معرفت کردم عبادت‏

 

که علم تو دهد بهتر شهادت‏

به وفق اقتضاى عین ثابت‏

 

زمین شوره نبود مثل نابت‏

چه بتوان گفت در کار خدایى‏

 

ندارد کار او چون و چرایى‏

چو ذاتش فعل او حق مبین است‏

 

و لا یسأل عمّا یفعل این است‏

خداوندا دل دیوانه‏ام ده‏

 

بصحراى غمت کاشانه‏ام ده‏

مرا محو جمال خویش فرماى‏

 

دمادم جلوه‏هایت بیش فرماى‏

بذات و خوى خود محشور میدار

 

ز زرق و برق دنیا دور میدار

چه خوش از لطف خاص کردگارى‏

 

به امیدش رسد امیدوارى‏

     

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ الهى بحق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده.

الهى‏ راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.

الهى‏ یا من یعفو عن الکثیر و یعطى الکثیر بالقلیل از زحمت کثرتم وا رهان و رحمت وحدتم ده.

الهى‏ سالیانى مى‏پنداشتم که ما حافظ دین توایم استغفرک اللهم در این لیلة الرغائب هزار و سیصد و نود فهمیدم که دین تو حافظ ما است احمدک اللهم.

الهى‏ چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است.

الهى‏ ما همه بیچاره‏ایم و تنها تو چاره‏اى و ما همه هیچکاره‏ایم و تنها تو کاره‏اى.

الهى‏ از پاى تا فرقم در نور تو غرقم یا نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‏ انعمت فزد.

الهى‏ شأن این کلمه کوچک که به این علو و عظمت است پس یا على یا عظیم شأن متکلم اینهمه کلمات شگفت لا تتناهى چون خواهد بود.

الهى‏ واى بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم.

الهى‏ چون تو حاضرى چه جویم و چون تو ناظرى چه گویم.

الهى‏ چگونه گویم نشناختمت که شناختمت و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت‏

الهى‏ چون عوامل طاحونه چشم بسته و تن خسته‏ام راه بسیار میروم و مسافتى نمى‏پیمایم واى من‏  اگر دستم نگیرى و رهاییم ندهى.

الهى‏ خودت آگاهى که دریاى دلم را جزر و مدّ است یا باسط بسطم ده و یا قابض قبضم کن.

الهى‏ دست باادب دراز است و پاى بى‏ادب، یا باسط الیدین بالرحمة خذبیدى‏

الهى‏ بسیار کسانى دعوى بندگى کرده‏اند و دم از ترک دنیا زده‏اند، تا دنیا بدیشان روى آورد جز وى همه را پشت پا زده‏اند این بنده در معرض امتحان در نیامده شرمسار است بحق خودت ثبت قلبى على دینک.

الهى‏ ناتوانم و در راهم و گردنه‏هاى سخت در پیش است و رهزنهاى بسیار در کمین و بار گران بر دوش یا هادى‏ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّینَ.

الهى‏ از روى آفتاب و ماه و ستارگان شرمنده‏ام از انس و جان شرمنده‏ام حتى از روى شیطان شرمنده‏ام که همه در کار خود استوارند و این سست‏عهد ناپایدار.

الهى‏ رجب بگذشت و ما از خود نگذشتیم و تو از ما بگذر.

الهى‏ عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه باید کرد.

الهى‏ عارفان گویند عرّفنى نفسک، این جاهل گوید عرّفنى نفسى.

الهى‏ اهل ادب گویند به صدرم تصرفى بفرما این بى‏ادب گوید بر بطنم دست تصرفى نه.

الهى‏ در راهم، اگر درباره‏ام گویى لم نجد له عزما چه کنم.

الهى‏ آزمودم تا شکم دائر است دل بائر است یا من یحیى الارض المیتة دل دائرم ده.

الهى‏ همه گویند خدا کو حسن گوید جز خدا کو.

الهى‏ همه از تو دوا خواهند و حسن از تو درد

الهى‏ آن خواهم که هیچ نخواهم.

الهى‏ اگر تقسیم شود به من بیش از این که دادى‏ نمیرسد فلک الحمد

الهى‏ ما را یاراى دیدن خورشید نیست، دم از دیدار خورشید آفرین چون زنیم.

الهى‏ همه گویند بده حسن گوید بگیر.

الهى‏ همه سر آسوده خواهند و حسن دل‏آسوده.

الهى‏ همه آرامش خواهند و حسن بى‏تابى، همه سامان خواهند و حسن بى‏سامانى.

الهى‏ چون در تو مى‏نگرم از آنچه خوانده‏ام شرم دارم.

الهى‏ از من برهان توحید خواهند و من دلیل تکثیر.

الهى‏ از من پرسند توحید یعنى چه حسن گوید تکثیر یعنى چه.

الهى‏ از نماز و روزه‏ام توبه کردم بحق اهل نماز و روزه‏ات توبه این نااهل را بپذیر.

الهى‏ بفضلت سینه بى‏کینه‏ام دادى بجودت شرح صدرم عطا بفرما.

الهى‏ عقل گوید الحذر الحذر، عشق گوید العجل العجل آن گوید دور باش و این گوید زود باش.

الهى‏ ضعیف ظلوم و جهول کجا و واحد قهار کجا.

الهى‏ آنکه از خوردن و خوابیدن شرم دارد از دیگر امور چه گوید.

الهى‏ اگرچه درویشم ولى داراتر از من کیست که تو دارایى منى.

الهى‏ در ذات خودم متحیرم تا چه رسد در ذات تو.

الهى‏ نعمت سکوتم را ببرکت‏ وَ اللَّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ اضعاف مضاعفه گردان.

الهى‏ بلطفت دنیا را از من گرفته‏اى بکرمت آخرت را هم از من بگیر.

الهى‏ روزم را چو شبم روحانى گردان و شبم را چون روز نورانى.

الهى‏ حسنم کردى احسنم گردان.

الهى‏ دندان دادى نان دادى، جان دادى جانان بده.

الهى‏ همه از گناه توبه مى‏کنند و حسن را از خودش توبه ده.

الهى‏ گویند که بعد سوز و گداز آورد حسن را بقرب سوز و گداز ده.

الهى‏ خودت گفته‏اى و لا تیأ سوامن روح الله ناامید چون باشم.

الهى‏ انگشترى سلیمانیم دادى انگشت سلیمانیم ده.

الهى‏ سرمایه کسبم دادى توفیق کسبم ده.

الهى‏ اگر ستار العیوب نبودى ما از رسوایى چه مى‏کردیم.

الهى‏ من الله الله گویم اگرچه لا اله الا الله گویم.

الهى‏ مست تو را حدّ نیست ولى دیوانه‏ات سنگ بسیار خورد، حسن مست و دیوانه تست.

الهى‏ ذوق مناجات کجا و شوق کرامات کجا.

الهى‏ علمم موجب ازدیاد جهلم شد یا علم محض و نور مطلق بر جهلم بیفزا.

الهى‏ اثر و صنع توام چگونه بخود نبالم.

الهى‏ دو وجود ندارد و یکى را قرب و بعد نبود.

الهى‏ هر چه بیشتر دانستم نادانتر شدم بر نادانیم بیفزا.

الهى‏ تا کعبه وصلت فرسنگها است و در راه خرسنگها و این لنگ بمراتب کمتر از خرچنگ است؛ خرچنگ را گفتند بکجا میروى گفت به چین و ماچین گفتند با این راه و روش تو.

الهى‏ دل‏داده معنى را از لفظ چه خبر و شیفته مسمّى را از اسم چه اثر.

الهى‏ کلمات و کلامت که اینقدر شیرین و دلنشین‏اند خودت چونى.

الهى‏ اگر از من پرسند کیستى چه گویم.

الهى‏ هر چه بیشتر فکر مى‏کنم دورتر میشوم.

الهى‏ گروهى کوکو گویند و حسن هوهو.

الهى‏ از گفتن یا شرم دارم.

الهى‏ داغ دل را نه زبان تواند تقریر کند و نه قلم یارد بتحریر رساند الحمد لله که دلدار به ناگفته و نانوشته آگاه است.

الهى‏ محبت والد به ولد بیش از محبت ولد به والد است که آن اثر است نه این با اینکه إعداد است و علیت و معلولیت نیست پس محبت تو بما که علت مطلق مایى تا چه اندازه است، یحبّهم کجا و یحبّونهم کجا؟!

الهى‏ از کودکان چیزها آموختم لا جرم کودکى پیش گرفتم.

الهى‏ چون است که چشیده‏ها خاموشند و نچشیده‏ها در خروشند.

الهى‏ از شیاطین جنّ بریدن دشوار نیست با شیاطین انس چه باید کرد.

الهى‏ خوشدلم که از درد مینالم که هر دردى را درمانى نهاده‏اى.

الهى‏ در خلقت شیطان که آنهمه فوائد و مصالح است در خلقت ملک چه‏ها باشد.

الهى‏ دیده را بتماشاى جمال خیره کرده‏اى، دل را بدیدار ذو الجمال خیره گردان.

الهى‏ خنک آنکس که وقف تو شد.

الهى‏ شکرت که دولت صبرم دادى تا بملکت فقرم رساندى.

الهى‏ شکرت که از تقلید رستم و به تحقیق پیوستم.

الهى‏ تو پاک آفریده‏اى ما آلوده کرده‏ایم.

الهى‏ پیشانى بر خاک نهادن آسان است دل از خاک برداشتن دشوار است.

الهى‏ ظاهر ما اگر عنوان باطن ما نباشد در یوم تبلى السرائر چه کنیم.

الهى‏ شکرت که کور بینا و کر شنوا و گنگ گویایم.

الهى‏ درویشان بى‏سروپایت در کنج خلوت بى‏رنج پا، سیر آفاق عوالم کنند که دولتمندانرا گامى میسّر نیست.

الهى‏ اگر گلم و یا خارم از آن بوستان یارم.

الهى‏ انسان ضعیف کجا و حمل قول ثقیل کجا.

الهى‏ چگونه دعوى بندگى کنم که پرندگان از من میرمند و ددان رامم نیستند.

الهى‏ گرگ و پلنگ را رام توان کرد با نفس سرکش چه باید کرد.

الهى‏ چگونه ما را مراقبت نباشد که تو رقیبى و چگونه ما را محاسبت نبود که تو حسیبى.

الهى‏ حلقه گوش من آن درّ ثمین انا بدّک اللازم یا موسى.

الهى‏ علف هرزه را وجین توان کرد ولى از تخم جرجیر، خس نروید.

الهى‏ حق محمّد و آل محمّد بر ما عظیم است اللّهم صل على محمّد و آل محمد.

الهى‏ نهر بحر نگردد ولى تواند با وى پیوندد و جدولى از او گردد.

الهى‏ چون در تو مینگرم رعشه بر من مستولى میشود پشه با باد صرصر چه کند.

الهى‏ دیده از دیدار جمال لذت میبرد و دل از لقاى ذو الجمال.

الهى‏ انسانرا قسطاس مستقیم آفریده‏اى افسوس که ما در میزان طغیان کرده‏ایم.

الهى‏ شکرت که نعمت صفت ایثارم بخشیدى.

الهى‏ نعمت ارشادم عطا فرموده‏اى توفیق شکر آن را هم مرحمت بفرما.

الهى‏ عروج بملکوت بدون خروج از ناسوت چگونه میسّر گردد یا من بیده ملکوت کل شى‏ء خذ بیدى.

الهى‏ بسوى تو آمدم بحق خودت مرا بمن برمگردان.

الهى‏ اگر بخواهم شرمسارم و اگر نخواهم گرفتار.

الهى‏ ظاهر که اینقدر زیبا است باطن چگونه است.

الهى‏ آخر خودت را در حق ما اول بفرما که آخرین شفاعت را ارحم الراحمین فرماید.

الهى‏ دل بى‏حضور چشم بى‏نور است نه این صورت ببیند و نه آن معنى.

الهى‏ فرزانه‏تر از دیوانه تو کیست.

الهى‏ دولت فقرم را مزید گردان.

الهى‏ شکرت که فهمیدم که نفهمیدم.

الهى‏ گریه زبان کودک بى‏زبان است آنچه خواهد از گریه تحصیل مى‏کند از کودکى راه کسب را بما یاد داده‏اى قابل کاهل را از کامل مکمّل چه حاصل.

الهى‏ شک شوریده جهانى را میشوراند این شوخ دیده را شوریده‏تر کن.

نبودم و خلعت وجودم بخشیده‏اى، خفته بودم و نعمت بیداریم عطا کرده‏اى، تشنه بودم و آب حیوتم چشانده‏اى، متفرق بودم و کسوت جمعم پوشانده‏اى، توفیق دوام در صلوتم هم‏

مرحمت بفرما که الذین هم على صلوتهم دائمون کامروا هستند.

الهى‏ مصلّى کجا و مناجى کجا تالى فرقان کجا و اهل قرآن کجا خنک آنکه مصلّى مناجى و تالى فرقان و اهل قرآنست.

الهى‏ عارف را با عرفان چه کار عاشق معشوق بیند نه این و آن.

الهى‏ توانگرانرا به دیدن خانه خوانده‏اى و درویشانرا بدیدار خداوند خانه آنان سنگ و گل دارند و اینان جان و دل آنان سرگرم در صورتند و اینان محو در معنى خوشا آن توانگرى که درویش است.

الهى‏ قیس عامرى را لیلى مجنون کرد و حسن آملى را لیلى آفرین این آفریننده دید و آن آفریننده را در آفریده بر دیوانگان آفرین.

الهى‏ اگر عنایت تو دست ما را نگیرد از چهل‏ها چلّه ما هم کارى بر نیاید.

الهى‏ خوشا آنانکه همواره بر بساط قرب توآرمیده‏اند.

الهى‏ شکرت که این تهیدست پابست تو شد.

الهى‏ خوشا آنانکه در جوانى شکسته شدند که پیرى خود شکستگى است.

الهى‏ عقل و عشق سنگ و شیشه‏اند عاشقان از عاقلان نالند نه از جاهلان.

الهى‏ اگر کودکان سرگرم بازیند مگر کلانسالان در چه کارند.

الهى‏ شکرت که پیر ناشده استغفار کردم که استغفار پیر استهزاء را ماند.

الهى‏ آنکه ترا دوست دارد چگونه با خلقت مهربان نیست.

الهى‏ کى شریک دارد تا تو را شریک باشد.

الهى‏ من واحد بى‏شریکم چگونه ترا شریک باشد.

الهى‏ خوشا آندم که در تو گمم.

الهى‏ از من و تو گفتن شرم دارم انت انت.

الهى‏ نه خاموش میتوان بود و نه گویا در خاموشى چه کنیم در گفتن چه گوییم.

الهى‏ دل بسوى کعبه داشتن چه سودى دهد آنکه را دل بسوى خداوند کعبه ندارد

الهى‏ عبادت ما قرب نیاورده بعد آورده است که‏ فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ.

الهى‏ کامم را به حلاوت تلاوت کلامت شیرین بدار.

الهى‏ فتح قلب به ضم عین است، نصب عینم مرفوع غضوا ابصارکم ترون العجائب.

الهى‏ قول و فعل قائل و فاعلند در لباس دیگر که‏ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلى‏ شاکِلَتِهِ‏ در کتاب تدوین و تکوین جز مصنف آن کیست.

الهى‏ از خواندن نماز شرم دارم و از نخواندن آن شرم بیشتر.

الهى‏ این آفریده که بدین پایه مهربان است‏

آفریننده وى در چه پایه است.

الهى‏ خفتگانرا نعمت بیدارى ده و بیدارانرا توفیق شب‏زنده‏دارى و گریه و زارى.

الهى‏ جز این نمیشد با که درآویزیم.

الهى‏ تو خود گواهى که اینسخنان از بى‏تابى است بر ما متاب.

الهى‏ چه رسوایى از این بیشتر که گدا از گدایان گدایى کند.

الهى‏ جنّ گفتند سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً یَهْدِی إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ‏ واى بر انسى که از جنّ کمتر است.

الهى‏ واى بر من اگر دلى از من برنجد.

الهى‏ ایکاش الفاظى جز اسماء علیا و صفات حسنایت نبود که از الوان الفاظ چه رنگها گرفته‏ایم.

الهى‏ من کیستم و اطوار خلقتم چیست.

الهى‏ همه از مردن میترسند و حسن از زیستن که‏

این کاشتن است و آن درویدن‏ کُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِی رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً، و الدنیا مزرعة الآخرة، جَزاءً وِفاقاً.

الهى‏ توفیق امتثال آن رؤیاى شیرین یا حسن خذ الکتاب بقوة مرحمت بفرما.

الهى‏ غذا بکردار و گفتار رنگ و بو مى‏دهد واى بر آنکه دهنش مزبله است.

الهى‏ عبادت بى‏معرفت خروارى بخردلى‏ فَلا نُقِیمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَزْناً خرّم آنکه‏ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ.

الهى‏ میوه در طول هسّه خود است و جزا در طول عمل بلکه نفس عمل‏ یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ خوشا آنکه روضة من ریاض الجنة است.

الهى‏ در بسته نیست ما دست و پا بسته‏ایم.

الهى‏ در جواب خطاب‏ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لبیک بگویم مایه شرمندگى است، نگویم دور از وظیفه بندگى.

الهى‏ امروز هم چون‏ الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلى‏ أَفْواهِهِمْ‏ که‏ لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ.

الهى‏ دل‏خوشم که آلهى گویم.

الهى‏ دل به جمال مطلق داده‏ایم هرچه باداباد.

/ 14 نظر / 48 بازدید
نمایش نظرات قبلی
برده ولی آزاد

فکر به اینکه دیگران چرا از من برترند را جز در نادانی خود نمی توان جست. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] سلام آرزوی روزی خوب برای پایانی بهتر برایتان دارم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] باید گرفته شود تا که قدر دانسته شود قدر جاده هموار به چشم نابینا دانسته شود موفق باشید همراه همیشگی امیدوارم روزی به خود بودن افتخار شود نه دیگران شدن. پیشاپیش ممنون از حضورتون

امیر

لطفا رنگ زمینه و نوشته ها را تغییر دهید کور شدیم [شیطان]حیف این مطالب اموزنده است

برده ولی آزاد

چنان درگیر چاله های پشت سر بودم که چاه پیش رو را ندیدم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] خوشا آنانکه با گذر عمر پیر و با کهنه شدن عشق جوان می شوند. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] من اگر فکر کنم همیشه برنده ام با اولین شکست همیشه بازنده خواهم ماند. شکست پذیرفتنی نوعی برد است [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] تقدیم شما از هر آنچه نیکی ست.متشکرم از حضورتون عزیز

برده ولی آزاد

چنان درگیر چاله های پشت سر بودم که چاه پیش رو را ندیدم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] کسی که از اوج می ترسد پایین ترین پله را بالاترین پله می بیند. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] خوشا آنانکه با گذر عمر پیر و با کهنه شدن عشق جوان می شوند. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] حرص و طمع اگر در جوانی پیر نگردد در پیری جوان تر گردد. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] تقدیم شما از هر آنچه نیکی ست.متشکرم از حضورتون عزیز

محمد

سلام مطلب جالبی بود.چند وقته میام وبت یکم بهش برسی وبت عالی میشه! یه چند تا سایت میدم برو ببین این برای قالبه سایته که قالبای خیلی خوبی داره میتونی استفاده کنی اینتر وب: www.enterweb.ir اینم برای افزایش بازدید وبت خوبه البته روش و .. نیست آگهی میتونی بدی به صورت رایگان!محصولاتتم میتونی بفروشی! همراه ما: www.hamrahema.ir

بــــــردگی کلمـــات

فردا سطری ست نانوشته می توان با قلم سیاه سفید نوشت می توان هیچ ننوشت و پوچی سرشت وبلاگ آپدیت شد وقت داشتید تشریف بیارید.

امیر

جدیدترین روش افزایش بازدید از وب سایت و یا وب لاگ به صورت کاملاً واقعی برای یکماه رایگان حداقل بازدید سایت و یا وبلاگ شما باید کمتر از 100 نباشد روش فعال نمودن لیک شما به صورت اتوماتیک ابتدا در بخش کاربران عضو شوید با یوزر و پسورد خود وارد پنل خود شوید کد داده شده را در قالب وبلاگ و یا وبسایت خود بگذارید با اولین کلیک روی لینک باکس ، لینک شما در هزاران وبلاگ و وب سایت فعال میشود در صورتی لینک شما فعال نشود دو روز بعد عضویت شما حذف خواهد شد مدیریت لینک باکس افزایش بازدید

Amir

آیا به دنبال راهی مطمئن جهت کسب درآمد از اینترنت هستید؟ به چه قدر درآمد ماهیانه فکر می کنید؟ ما به شما پیشنهاد می کنیم که به جمع 16000 نفری بازاریابان باشگاه فروشندگان برتر ایرانی بپیوندید. با عضویت در این باشگاه و خرید نرم افزار بازاریابی mci5 به درآمد عالی در ماه برسید. http://www.mci5.com/index.php?refid=3302

سلام وب خوبی داری مرسی.اگه مایلی تبادل لینک کنیم. dino-z-endegy.mihanblog.com

عارف

سلام وب خوبی داری مرسی.اگه مایلی تبادل لینک کنیم. dino-z-endegy.mihanblog.com