نمونه سوال معارف اسلامی 1 دی ماه 88 پیشدانشگاهی

آیات زیر را ترجمه کنید  : 

{1- ولله ما فی السموات و ما فی الارض    2-ان تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفکروا 3-  انا  هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا 4 ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین5- لیس کمثله ی شیء}

  متن ســــــــــوالات :

6- چرا معرفتی برتر وعمیق(دیدن خدا در پشت پرده ظاهر ودر وارائ هر چیزی) مشکل ولی هدفی امکان پذیر  است ؟

7- مراحلی نیازمندی جهان به خدا بنویسد؟                                                                                                                                          

  8- مفاهیم توحید ذاتی وشرک افعالی را توضیح دهید ؟                                                            

9- سه مورد شاخه های توحید افعالی را نام برده و معنای رب را ینویسید ؟                                                                                                                                                

 10- چرا انسان مشرک فردی است چند شخصیتی با جهت گیری  متفرق های ؟                                                                                                                                                                             

      11-ریشه بت پرستی وشرک جدید چیست بنویسید ؟                                                                                                                                          

   12- منظور از حسن فعلی به دنبال حسن فاعلی است  یعنی چه، توضیح دهید؟                                                                                                              

 13- قرآن کریم غالبا ایمان را قرین چه چیز معرفی می کند و معنای آن چیست؟                                                                                   

 14- توبه به چه معنی است ودر مورد خدواند به چه معنی است ؟                          

  15-  راه اصلاح ومعالجه جامعه  از انحرفات اجتماعی چیست ؟                                                                                                                   

 16- پیامدهای ترویج عقیده جبری گری را بنویسد؟                                                                                                                          

17-  علل طولی را در قالب مثالی توضیح دهید؟                                                                                                                               

 

موفق باشید : پوراسمعیل

 

 

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
چهارم ریاضی

مرسی از سوالاتتون به دردمان خورد!!!!!