لینک کانال تلگرامی کنکور دین و زندگی پوراسمعیل ماکویـــــــِی

 

https://telegram.me/dinozendigitabrizipourismail

 

لینک کانال تلگرامی کنکور  دین و زندگی  پوراسمعیل  ماکویـــــــِی

شماره تماس پوراسمعیل  : 

09141648068  

09148660282

آدرس آموزشگاه هایی که در آن فعالیت دارم : 

1- آموزشگاه متفکران و ولیعصر تبریز 

2- آموزشگاه  جام ، ائل گولی تبریز 

3- آموزشگاه  حکیم شرق آبرسان تبریز

4- آموزشگاه بهار ، چهار شریعتی 

 

 

/ 0 نظر / 108 بازدید