طرح درس دوم دین و زندگی 3

هوالفتاح العلیم

اداره آموزش و پرورش ماکو                                          

طرح درس دوم  دین و زندگی 3

 نام طرح درسروزانه              نام درس: دین وزندگی 3            موضوع درس  لطف الهی        پایه ورشته :سوم انسانی   مدرسه: امام حمینی(ره)   مقطع:     متوسطه              صفحات:     11-20                      تعداد فراگیران:       32نفر         شماره طرح : 2    تاریخ اجرا:  20/7/88     زمان اجرا:      8  الی9:30           

  تهیه کننده :   قاسم  _  پوراسمعیل     مدرک تحصیلی :  کارشناسی دبیر علوم دینی ومعارف اسلامی    تلفن محل کار : 0462343090 موبایل : 09141648068  

    ویژگی فراگیران :جنسیت : مرد       سن: 16 و بالاتر

·        وضعیت ذهنی : سه  نفر ضعیف

·        وضعیت اجتماعی : حدود 40درصد از خانواده ها تحصیل کرده هستند

·        وضعیت اقتصادی :  به علت مرزی بودن منطقه وضعیت اقتصادی  متفاوت می باشد

هدف کلی  :آشنا شدن فرگیران با لطف الهی        

رئوس مطالب : 1-لطف الهی2-هدایت عمومی3- تناسب میان هدف ، خلقت و هدایت 4-هدایت ویژه

 

اهداف جزئی

اهداف رفتاری  (فعالیت مناسب برای رشد انواع هوش ها )

نوع هوش

در فرآیند آموزش فراگیران باید :

در پایان آموزش فراگیران باید بتوانند :

 


با هدف، موضوع ،ارتباط درس اول ودوم   آشنا شود

 

 

 

 

با هدایت عمومی آشنا شود

 

 

تناسب میان هدف و خلقت

 

 

1-    هدف از یاد گیریلطف الهی   را توضیح دهد

2-    مقایسه درس اول با درس دوم را بیان و ارتباط میان  آنها را توضیح دهد .

3-    کلام حضرت موسی را در دعوت فرعون به سوی خداوند بیان کند.

4-    توضیح دهد ( چه را بطه ای میان ویژگی های آفرینشی انسان با نحوه هدایتش وجود دارد .  )

5-    قرائت آیات درس و ارائه ترجمه آنها و بیان موضوع آیات با عناوین اصلی درس .

 

1-   اثبات کند که خدای جهان خالق حکیمی است .

2-   اثبات کند که هدایت یک اصل عام وهمگانی در نظام خلقت است .

3-    چارت(نمودار) هدایت عمومی را رسم نموده و توضیح دهد .  

 

 

 

 

1-  منظور از تناسب میان هدف و خلقت را توضیح دهد.

2-  منظور ا ز شیوه خاص هدایت را با چارت درس بیان نماید.

3- آفرینش زنبور عسل را با امکانات خاص آن در ارتباط با  تناسب میان هدف و خلقت  بیان نماید .

4- نمونه ای ا ز احوالات مخلوقات خداوند را تحقیق کرده و رابطه میان اهداف و ثمرات وجود ی آنها را  با شیوه هدایتشان توضیح دهد.

کلامی

منطقی

کلامی و منطقی

زبان وکلامی

دیداری ، کلامی و منطقی

منطقی و دیداری

/ 2 نظر / 35 بازدید
علی

طرح درس فشرده تر وکاملتر ارایه گردد

با سلام و تشکر اما سوال من این است که آیا واقعا میرسید تمام کارها ونکاتی را که گفته اید اجرا کنید بااین حجم کتاب و سطح نسبتا بالای آن ایا در هر جلسه پرسش هم دارید؟