پست های ارسال شده در مهر سال 1392

عربی 1/2 شهریور ماه

بنام خدا- اداره آموزش وپرورش ناحیه 1 تبریز                 آموزشگاه  پسرانه غیر دولتی ولیعصرتبریز آزمون درس : عربی 1/2  پایه ورشته:  دوم مکانیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید

عربی 2/2

بنام خدا- اداره آموزش وپرورش ناحیه 1 تبریز                  آموزشگاه  پسرانه غیر دولتی ولیعصرتبریز آزمون درس : عربی 2/2       پایه ورشته:  سوم مکانیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید