هفده خصلت بر روزى مى‏افزاید

سعید بن علاقه مى‏گوید: از امیر المؤمنین على بن ابى طالب (ع) شنیدم که مى‏فرمود: جمع کردن میان دو نماز بر روزى مى‏افزاید، و خواندن تعقیبات پس از نماز صبح و عصر بر روزى مى‏افزاید، و صله رحم بر روزى مى‏افزاید، و جاروب کردن جلو در خانه بر روزى مى‏افزاید، و همراهى با برادر دینى بر روزى مى‏افزاید، و صبح به دنبال روزى رفتن بر روزى مى‏افزاید، و استغفار بر روزى مى‏افزاید، و امانت دارى بر روزى مى‏افزاید، و حقگویى بر روزى مى‏افزاید، و جواب دادن به اذان گو بر روزى مى‏افزاید، سخن نگفتن در مستراح بر روزى مى‏افزاید، و ترک حرص بر روزى مى‏افزاید، و سپاسگزارى از صاحب نعمت بر روزى مى‏افزاید، و پرهیز کردن از سوگند دروغ بر روزى مى‏افزاید، و شستن دست‏ها پیش از غذا بر روزى مى‏افزاید، و خوردن آنچه از سفره مى‏افتد بر روزى مى‏افزاید، و هر کسى هر روز سى بار خداوند را تسبیح گوید، خداوند هفتاد نوع بلا را از او برطرف مى‏کند که آسان‏ترین آنها فقر است.

منبع خصال

/ 0 نظر / 40 بازدید