چهار سوال از امیر المومنین

مواعظ امامان علیهم السلام ( ترجمه بحار الأنوار)       81     بخش شانزدهم مجموعه جوامع کلم امیر المؤمنین(ع)

شخصى از امیر المؤمنین(ع) درخواست کرد که این سؤالها را جواب بدهد واجب‏ چیست‏ و واجب تر کدام؟ عجب چیست و عجب‏تر چه؟ دشوار کدام و دشوارتر چیست؟ نزدیک چیست و نزدیکتر کدام؟ هنوز سخنش تمام نشده و زبان در دهان نبرده بود که با این اشعار جوابش را داد.

توب رب الورى واجب علیهم‏

 

و ترکهم للذنوب اوجب‏

و الدهر فی صرفه عجیب‏

 

و غفلة الناس فیه اعجب‏

و الصبر فی النائبات صعب‏

 

لکن فوت الثواب اصعب‏

و کلما یرتجى قریب‏

 

و الموت من کل ذاک اقرب‏

     

ترجمه اشعار: توبه نمودن به پیشگاه پروردگار واجب است از آن لازم‏تر ترک‏

مواعظ امامان علیهم السلام ( ترجمه بحار الأنوار)، ص: 82

گناه است تغییر روزگار شگفت‏انگیز است از آن عجیب‏تر غفلت مردم است در زندگى از این تغییرات شکیبائى در ناملایمات و مصیبتها دشوار است اما دشوارتر از آن از دست دادن ثواب آن است هر چیزى را که امید آمدنش را داشته باشى نزدیک است مرگ از همه آنها نزدیک‏تر است.

 

/ 0 نظر / 30 بازدید