بررسی ونقد سؤالات درس دین وزندگی در آزمون سراسری سال93 13

هوالفتاح العلیم

 

نقد سؤالات درس دین وزندگی در آزمون سراسری سال93  13

بخش آیات وروایات

در سوال اول که به بخش حیطه دانش ( داشتن مهارت های ذهنی) مربوط میشود    واز دانش آموزان ترجمه عبارت را خواسته است که از آیات درس دوازده میباشد، گرچه طراح محترم در طرح سوال آزاد است ولی میتوانست از این قسمت سوالاتی از آیه نسبت به ویژگی های حاکم اسلامی مطرح نماید واز آیاتی سوال بدهد که برای مثال ترجمه را خود کتاب آورده ویک یا دو سطر از  آیه  را برای ترجمه انتخاب میکرد بهتر میشد ( برای مثال)  سطر آخر سوره توبه که عبارت است ((و لو کره المشرکین))  که با این کار میتوانست آیات زیادی را برای ترجمه انتخاب کند ونمره برای چند سوال از ترجمه اختصاص میابد. مضافا اینکه بارم سوال با حود آیه مطابقت ندارد و بهتر بود طراح محترم دو سوال را برای ترجمه انتخاب میکرد.

در سوال دوم آیه ای را آورده که از دانش آموزان خواسته که از طریق تجزیه و تحلیل   ( داشتن مهارت های ذهنی) به تشخیص    یکی از ویژگی های اعجاز محتوایی قران بپردازد میتوانست طراح محترم به ارتباط یک  آیه وحدیثی که در این زمینه آمده اختصاص بدهد (وما ارسلنا رسلنا... وحدیث نحن معاشر الانبیا)که از این طریق ارتباط با حدیث حاصل بشود ودانش آموزان برای کنکور هم که که می خواهند آمده بشوند با این نوع از سوالات بیشتر آماده بشوند.

در سوال سوم  به جای تکمیل نمودن حدیث ای کاش شیوه سنتی حفظ روایت وآیات حفظ میشد وبدین طریق به رشد وتوسعه قوه حافظه در جامعه میگردید چرا که دراین روش دانش آموزان وفراگیران حفظ آیه را به طور جدی طلقی نمیکنند وبرداشت غلط در جامعه بوجود میاید که به نوشتن یک عبارت میتوانیم نمره آن را بگیریم

نکات کلی در نقد قسمت آیات وروایات

1-نمره قسمت آیات وروایات با سوالات کنکور هماهنگی ندارد لازم است همچنانکه در کنکور نزدیک به 60 تا 70 در صد سوالات از قسمت آیات وروایات میباشد در حالی که در سوالات نهایی بر عکس کنکور میباشد وباید هماهنگی ما بین سوالات نهایی وکنکور ایجاد گردد تا تلازم ایجاد شود چرا که نمره هر دو در سرنوشت دانش آموز وداوطلب موثر است بنابراین باید نحوه طرح سوال با اطلاعیه قبلی با کنکور تطابق داشته باشد

2- از آیاتی که در اندیشه وتحقیق مطرح شده است سوالی طرح نمیشود که این مورد باعث میشود .

 

درست وغلط

 

سوال4-5-6- 7 در همه این سوالها سعی طراح سوال مبنی بر فهم کامل متن درس است  ولی اشکال عمده  چنین سوالاتی  گشتن به دنبال  سوالاتی مبهم  است که دانش آموز در آن دچار شک وتردیک است که باید این نقیصه در سوالات   بعدی انشالله بر طرف گردد.

 

 

تکمیل جملات  (سوالات 8-9-10-11)

  دراین سوالات که طراح محترم به دنبال متن هایی بود که به نحوی سوال از آنها طرح میشود پس حسن سولات،انتخاب و  طرح سوالاتی است که دانش آموز با اینگونه سوالات آشناست ومیتواند به این  سوالات میتواند پاسخ دهد

 

تعریف اصطلاحات

 

در این قبیل سوالات که اکثر قریب به اتفاق دانش آموزان با آن آشنا هستند ولی جابجایی در ساختار تقدم وتاخر سوالات لازم وضروری به نظر میرسد یعنی مشخصا بعد آز آیات قرار گیرد که همان تحقق از آسان به مشکل باید رعایت گردد.  ضمن  اینکه بارم سوال 1 در نظر گرفته شده است که میتوانست به جای آن تعریف یک  اصطلاح دیگر را در سوال بگنجاد ، مظافا اینکه تعاد سولات اگر به 4 مورد اگر میرسید بهتر میشد.

 

کشف ارتباط

 در سوال 13 که وظیفه دانش آموز پیدا نمودن ارتباط متن با مطالب مرتبط میباشد مهمترین کارپیدا کردن متونی است که جواب های نزدیک به هم نداشته باشد  که در گذینه 1- جواب هایی مطرح شده است که دانش آموز قدرت تشخیص دقیق آن را ندارد بنابرین ذکر جوابهی( قسمت- ب- د- ه) تقریبا با سطح تفکر دانش آموزان قابل تشخیص نخواهد بود

ضمن اینکه قسمت اول سوال شماره 3 سوال 13 وافی به مقصود نیست ولی قسمت دوم یعنی (به ثمر رساندن هدیه های الهی در یافتن آنچه مرتبط است کمک میکند

عیب دیگر سوال طرح دو سوال از یک موضوع درسوال شماره 1- و2 سوال 13 که به بحث امامت مرتبط میشود وسوال 3و4 از همان سوال به بحث ازدواج وثمرات آن اختصاص دارد عقل به ما حکم میکند جواب این سوالات مثل سوالات کنکور مفهومی میباشد وبرای رسیدن به مقصود خود میتوانست از همه بخشهای کتاب سوال طرح نماید.

سوالات پاسخ کوتاه

در سوال 14 پاسخ به نحوی در خود سوال است وصورت صحیح چنین سوال به این شکل بهتر میشد (( از نظر قرآن منشا اختلااف در دین چه کسانی هستند)).

در سوال 15 دنبال دلیل است معمولا دانش آموزان جواب  سوال را  به صورت کامل مینویسند که با اصول طرح سولات پاسخ کوتاه مغایرت دارد چنانکه در اصلاح اوراق نهایی شاهد چنین موضوع هستیم.

سوال 16 میتوانست به صورت شروط مطرح شود یعنی شروط دفاع منطقی  از اعتقادات خویش برای حفظ وحدت بین مسلمانان را بنویسید.

در سوال 17 با نگاهی به پاسخ سوال متوجه میشویم که خود طراح محترم  پاسخی را ذکر کرده اند که از دوقسمت تشکیل شده است که با اصول طرح سولات پاسخ کوتاه مغایرت دارد

در سوال 18 سوال به این شکل مطرح میشد بهتر بود((چرا انتخاب ولی فقیه به سلیقه افراد نیست))  هرچند که طرح محترم از واژ ه ای متن کتاب بیشتر بهره برده اند  ضمن اینکه در پاسخ، شرح نیز خواسته شده است که با با اصول طرح سولات پاسخ کوتاه مغایرت دارد.

در سوال 19 که جواب مشخصی دارد وذکر چین سوالی، جزو محاسن طراح محترم  در طرح سوال است، به نظر میرسید اگر به اصول طراحی سوالات کوتاه نگاهی کنیم  تکرار طرح بقیه  سوالاتی با این روش  بر مطلوب بودن سوال مربوطه می افزود .

سوالات تشریحی

در سوال 20با نگاهی بر پاسخ طراح محترم اصول تشریحی بودن رعایت نشده است یعنی جواب سولات پاسخ کوتاه با پاسخ های تشریحی تفاوت چندان ندارد

سوالات 21و22 با اصول طراحی سوالات تشریحی مطابقت دارد

در سوال 23 که با با اصول طراحی سولات تشریحی مغایرت دارد. گنجاندن این سوال در قسمت سوالات  تشریحی  چندان مطلوب نیست ضمن اینکه در بارم بندی میتوانست  برای هر قسمت سوال 25/. در نظر بگیرد وجمع بارم سوال 75/. میشد.

سوالات 24و25 جزو ، سوالت تشریحی است وبا اصول طراحی سولات پاسخ تشریحی مطابقت دارد.

نقد کلی بر سوالات دین وزندگی اردیبهشت(خرداد) ماه 1393

1- تفاوتهای فردی در رشته های فنی وحرفه ، ونظری  رعایت نشده است.

2- سوالات با ید از آسان به مشکل طراحی میشد که باز رعایت نشده است.

3- محصور کردن سوال در قالب معینی وپیروی نکردن از اصول طراحی با توجه به قالب از ایراد های طراحی  میباشد.

4- در تقسیم بندی، بین قالب سوالات، عدالت پخش نمره رعایت نشده است.

5- بارم سوالات در برخی موارد با واقعیت منطبق نیست.

6- ارتباط بین آیات واحادیث نادیده گرفته شده است.

7- به فعالیتهای دانش آموزان در متن درس اهمیت داده نشده است نظیر سوال از قسمت اندیشه وتحقیق و...

8- طراحی برخی سوالات پاسخ کوتاه وتشریحی و برعکس مطابق هم است.

9- توجه نکردن به بانک سوالات  سنوات گذشته

10- عدم انطابق سوالات با  اهداف حیطه های آموزشی.

 

والسلام علی من اتبع الهدی

 ( قاسم – پوراسمعیل دبیر معارف اسلامی دبیرستان امیر المومنین (علیه السلام) ناحیه یک تبریز )

/ 1 نظر / 90 بازدید
احسان

سلام دوست عزیز وبلاگ خیلی جالبی دارید. من مطالبتون رو خواندم عالی بود. ممنون میشم به وبلاگ منم سربزنی و تبادل لینک کنیم.