سوالات یک درس معارف 1 پیشدانشگاهی با جواب

1 )چرا مهمترین اعتقاد دینی و پایه و اساس تمام دین توحید است ؟

نگرش توحیدی بر تمام آیات قران سایه افکنده و مانند روحی در پیکره ی معارف و احکام دین حضور دارد و به این پیکره حیات بخشیده است .

2 ) هدف از مطالعه توحید و شرک و مراتب آن چیست ؟

تا به درک عمیق تری از توحید دست پیدا کنیم

3 ) توحید به چه معنا است و اعتقاد به آن چه مفهومی دارد ؟

توحید به معنای " یگانگی و بی همتایی " است و اعتقاد به آن ؛ یعنی اعتقاد به این که خداوند یگانه است و شریک و همتایی ندارد

4 ) مراتب توحید را فقط نام ببرید ؟

توحید ذاتی – توحید افعالی – توحید صفاتی  

5 ) از مراتب توحید توحید ذاتی را توضیح دهید ؟

منظور از توحید ذاتی این است که خداوند در ذات خود یکتا ست و تنها ذاتی است که از هیچ جهتی به هیچ موجودی نیاز نیست او تنها مبداء و خالق جهان است موجودات همه از او هستند و او از چیزی به وجود نیامده است به عبارتی دیگر جهان نه از اصل های متعدد پدید آمده و نه به اصل های متعدد باز می گردد .

6 ) حقیقت بزرگ که قران کریم به انسانها یادآوری می کند چیست ؟

1 – گرایش به توحید 2 – پرهیزو انذار از شرک

7 ) شرک ذاتی به چه معنا است ؟

شرک ذاتی در مقابل توحید قرار دارد – اعتقاد به خدایان متعدد و چند مبداء برای جهان

8 ) چرا اگر چند مبداء و چند خالق برای جهان تصور کنیم هر کدام از آن ها را محدود و ناقص فرض نموده ایم  ؟

زیرا هر یک از خدایان کمالاتی را باید داشته باشد که دیگری آن کمالات راندارد و گرنه همگی عین همدیگر می شوند و دیگر چندخدایی نیستند چنین خدایان ناقصی نیازمند هستند و هر یک به خالق کامل و بی نیازی احتیاج دارد که نیاز او را برطرف نماید

9 ) از مراتب توحید توحید افعالی را توضیح دهید ؟

خداوند برای اداره ی جهانی که خود آفریده ؛ نیاز به هیچ یک از مخلوقات خود ندارد همچنین هیچ  مخلوقی در کارهای خویش بی نیاز و مستقل از خدا نمی تواند عمل کند زیرا هر موجودی هر چه دارد از خدا دارد هر فعلی و هر کاری در جهان متکی به نیرو و قدرت خداست و همه ی آثاری که از مخلوقات ظاهر می شود به اذن و اراده ی اوست

10) چرا هیچ مخلوقی در کارهای خویش بی نیاز و مستقل از خدا نمی تواند عمل کند ؟

زیرا هر موجودی هر چه دارد از خدا دارد هر فعلی و هر کاری در جهان متکی به نیرو و قدرت خداست و همه ی آثاری که از مخلوقات ظاهر می شود به اذن و اراده ی اوست

11 ) شرک افعالی چیست توضیح دهید ؟

در مقابل توحید افعالی (( شرک افعالی )) قرار دارد اگر کسی تصور کند که مخلوقات در افعال و کارهای خود مستقل از خدا عمل می کنند و خداوند برخی از کارهای جهان را به مخلوقات خود واگذار کرده گرفتار این نوع از شرک شده است

12 ) منظور از شرک خفی یعنی چه و استفاده از چه عبارتهای به معنای دوری از شرک خفی است ؟

گاهی شرک افعالی به طور مخفی و پنهان وارد اندیشه ی برخی انسانها می شود به طور مثال کسی که فکر کند آب و دارو در رفع تشنگی و در شفا بخشی مستقل از خداوند تاثیر می گذارند به شرک خفی دچارشده است استفاده از عبارتهای مانند (( ان شاء الله )) ، ((اگرخدا کمک کند )) و یا (( به امید خدا )) اگر در فرهنگ دینی رایج است به معنای دوری از شرک خفی و توجه به قدرت و اراده ی الهی در همه ی امور است

13 ) بر از شاخه های توحید افعالی را نام ببرید ؟

1 - توحید در مالکیت  2 -  توحید در ولایت 3 – توحید در ربوبیت  

14 ) از شاخه های توحید افعالی توحید در مالکیت را توضیح دهید ؟

چون مخلوقات جهان و آثارشان ازخداست مالک اصلی و حقیقی آن ها نیز فقط خداست و در مالکیت او شریکی وجود ندارد

15 ) از شاخه های توحید افعالی توحید در ولایت  راتوضیح دهید ؟

چون خداوند مالک حقیقی جهان است بر آن ولایت دارد یعنی هر گونه تصرف در جهان ، حق او و شایسته اوست

16 ) اگر خداوند به کسی اذن ولایت دهد به چه معنا است ؟

اگر به کسی  اذن ولایت دهد این اذن به معنای واگذاری ولایت خود به دیگری نیست ولایت چنین کسی فقط مسیر و مجرای ولایت خداست و آن شخص هیچ استقلالی در ولایت خود ندارد

17 ) اذن ولایت پیامبر اکرم توسط خدا به چه معناست ؟

اگر خداوند پیامبر اکرم را ولی انسانها معرفی می کند بدین معنا نیست که خودش دیگر ولایتی بر انسانها ندارد و آن را به پیامبرش واگذار کرده است

18 ) معنای رب را نوشته و توحید در ربوبیت  به چه معناست ؟

(( رب ))  آن صاحب اختیاری است که تدبیر امور به دست اوست خداوند که تنها مالک و ولی جهان است به طور طبیعی تدبیر و پرورش همه ی مخلوقات را نیز در اختیار دارد اوست که مخلوقات جهان را تدبیر وی کند و به سوی آن مقصدی که برای آن ها معین فرموده است هدایت می کند و به پیش می برد

19 ) شرک در ربوبیت به چه معناست ؟

شرک در ربوبیت بدین معناست که انسان در کنار ربوبیت الهی برای ربوبیت خود یا سایر مخلوقات حسابی جداگانه باز کند و فکر کند آن ها مستقل از خداوند می توانن امور را تدبیر کنند گاهی نیز انسان ممکن است تا آن جا پیش رود که به کلی ربوبیت الهی را فراموش کند

20 ) از مراتب توحید توحید صفاتی را با ذکر فرمایش امیر المومنین علی (ع) توضیح دهید ؟

این قسم از توحید به این معنااست که میان ذات خداوند و صفات او و میان صفاتش با یکدیگر جدایی و دوگانگی نیست و صفاتش عین ذاتش می باشد این قسم از توحید که مولا علی آن را عالی ترین مرتبه ی توحید می شمارد  

 

/ 0 نظر / 34 بازدید