مسخ‏شده‏ها سیزده گروهند

على بن جعفر از معتب و او از امام صادق (ع) و او از پدر و جدّش نقل مى‏کند که على بن ابى طالب (ع) فرمود: از پیامبر خدا (ص) راجع به مسخ‏شده‏ها پرسیدم، فرمود: آنها سیزده گروهند. فیل و خرس و خوک و میمون و مار ماهى و سوسمار و خفّاش و کرم سیاه و عقرب و عنکبوت و خرگوش و سهیل و زهره. گفته شد: یا رسول اللَّه، سبب مسخ آنان چه بود؟ فرمود: امّا فیل مرد لواط کارى بود که خشک و تر را رها نمى‏کرد، و امّا خرس مرد ابنه‏اى بود که مردها را به سوى خود مى‏خواند، و امّا خوک‏ها قومى از نصارى بودند که از پروردگارشان خواستند که غذایى براى آنان بفرستد و چون بر آنان فرستاده شد، بیشتر در کفر باقى ماندند و بیشتر تکذیب نمودند.

و امّا میمون‏ها قومى بودند که روز شنبه از حدّ خود تجاوز کردند، و امّا مار ماهى مرد دیّوثى بود که مردان را به سوى همسر خود دعوت مى‏کرد، و امّا سوسمار عرب بادیه‏نشینى بود که با عصاى خود از حجّاج دزدى مى‏کرد، و امّا خفّاش مردى بود که میوه‏ها را از بالاى درختان خرما مى‏دزدید، و امّا کرم سیاه سخن‏چین بود و میان دوستان جدایى مى‏انداخت. و امّا عقرب مرد عیبجویى بود که کسى از زبان او سالم نمى‏ماند، و امّا عنکبوت زنى بود که به شوهرش خیانت مى‏کرد، و امّا خرگوش زنى بود که از حیض و مانند آن غسل نمى‏کرد، و امّا سهیل در یمن مأمور باج و خراج بود، و امّا زهره زنى نصرانى و همسر بعضى از پادشاهان بنى اسرائیل بود و همو بود که هاروت و ماروت را فریب داد و نام او ناهیل بود که مردم به او ناهید مى‏گویند.

مصنف این کتاب (خصال)مى‏گوید: مردم در باره زهره و سهیل اشتباه مى‏کنند و مى‏گویند که آنها دو ستاره‏اند، در حالى که چنین نیست. بلکه آنها دو حیوان از حیوانات دریایى هستند که با نامهاى دو ستاره در آسمان نامیده شده‏اند، همان گونه که چندین برج در آسمان به نامهاى حیوانات زمین نامیده شده‏اند، مانند: «حمل بره» و «ثور گاو» و «سرطان خرچنگ» و «عقرب» و «حوت ماهى» و «جدى بزغاله» و این چنین است زهره و سهیل. علّت اینکه مردم در آنها اشتباه مى‏کنند، آن است که این دو حیوان دریایى دیده نمى‏شوند؛ چون آنها در دریاى گرداگرد دنیا هستند و هیچ کشتى به آنها دسترسى ندارد و نمى‏توان چاره‏اى اندیشید. نمى‏شود که خداوند گنهکاران را به صورت نورهاى روشنى بخش مسخ کند که در بیابان و دریا با نور آنها راهیابى مى‏شود و آنگاه خدا آنها را براى همیشه در آسمان و زمین نگه دارد، در حالى که مسخ‏شده‏ها بیش از سه روز نماندند و مردند و نسلشان نماند.

و این حیواناتى که اکنون مسوخ نامیده مى‏شوند، نام مستعار و مجازى براى آنهاست و آنها به شکل مسخ‏شده‏هایى هستند که خداوند گروهى را به سبب معصیت به آن شکل مسخ نموده و نعمت‏هایى را که داشتند تغییر داد و خداوند خوردن گوشت آنها را حرام کرد تا از آنها استفاده نشود و عقوبت آنها کوچک شمرده نشود.

منبع: خصال

/ 0 نظر / 40 بازدید