قبر هر روز پنج مرتبه انسان را صدا میزند

قال رسول الله(ص):

قبر هر روز پنج مرتبه انسان را صدا میزند

    من خانه فقر هستم با خودتان گنج بیاورید.

   من خانه ترس هستم باخودتان انیس بیاورید.


   من خانه مارهاوعقرب ها هستم باخودتان پادزهر بیاورید.

   من خانه تاریکی هاهستم باخودتان روشنایی بیاورید.

  من خانه ریگ ها و خاک ها هستم باخودتان فرش بیاورید.

1-گنج:لا اله الاالله

2-چراغ:نماز و نمازشب

3-پادزهر:صدقه و خیرات

4-انیس:تلاوت قرآن

5-فرش:عمل صالح

/ 0 نظر / 41 بازدید