نمونه سوال فلسفه اسلامی پیشدانشگاهی

نام :                                                              بسمه تعالی

نام خانوادگی :                                      وزارت آموزش و پرورش                     نام آموزشگاه : مدنی -فرزانگان

 رشته :  علوم انسانی          سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی           کلاس : پیشدانشگاهی

ماده درسی :   آشنایی با فلسفه اسلامی     مدیریت آموزش و پرورش ماکو               نوبت امتحانی :     شهریورماه                               تاریخ امتحان :     24/6/88    مدت امتحان :   80 دقیقه   تعداد سوال: 17      ساعت شروع:  10صبح   تعداد صفحه :     1

ردیف

 

بارم

 

 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

 

 

 

هدف مابعد الطبیعه رانوشته( تعریف خاص فلسفه) وسخن افلاطون را در مورد لحظات حیرت ذکر کنید؟

بیت الحــکمه توسط چه کسـی تاســـیس شــــــــــــد وچه تاثیری گذاشت ؟ 

مغایرت وجود وماهیت را باذکـر مثالی بنویســــیدوماهیت را تعریف کنید ؟

 از عبارت فلسفی{ حادث علت ناقصه} را توضیح دهــید؟

خلاصه برهان سینوی (وجوب وامکان ) را بنویسید؟ 

خصوصیات ریاست مدینه فاضله را توضیح دهیـد؟

رابطه انسان وجهان رااز نظرابن سینا توضیح دهید؟ 

تاثیر ایرادات غزالی وفخر رازی را در سرنوشت فلسفه بنویسید وکتابهای امام محمد غزالی را نام ببرید ؟

مدارج دانایی را ازدیدکاه شیخ اشراق نام بـبریــــــــد؟(2مورد)

علم حضوری ومعلوم بالعرض را از دیدگاه سهروردی توضیح دهید؟

 روش عرفانی را توضیح داده  و بنویسیدحکمت جدلی وحکمت برهانی از دیدگاه حکما کدامند ؟  

 گرایـش فـلسفــــی میر داماد را توضیح داده و بنویسید چه کسی بر اصول کافی شرح نوشته است ؟

چرا نگرش اصالت وجود(فقر وجودی)را منشا نیازمندی به علت می داند؟

موجـــود ثابــــت ومتغییر رابا ذکــر مثالی توضیح دهــــــید؟  

فلسفه نظری وعملی راتعریف کرده وتقسیمات فلسفه نظری را به اختیار بنویسید؟

دو مورد از کتابهای امام خمینی (ره)و دو مورد از کتابهای  شهید مطهری را به اختیار ذکر کنید؟

انگیزه اصلی خاور شناسان از پژوهش در خاور شناسی چیست ؟                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

5/1

1

2

1

1

1

5/1

1

1

1

1

1

1

2

5/1

1

5/ 

 

موفق وسربلند باشــــید: پوراسمـعـیل                                                      جمع نمرات

 

20

 

/ 2 نظر / 156 بازدید
lmhh

سلام وبلاگ عالي است . سري هم به سالن ورزشي بزن

اراز

سلام استاد مرسی .استفاده کردیم