معرفی وبلاگ حل مشکلات خریداران زمینهای مرحوم تقی خان ماکو

http://zaminha.blogfa.com/ به منظور معرفی مشکلات خریداران زمینهای مرحوم تقی خان ماکو وبلاگ فوق راه اندازی شد تا در تحقق اهداف خریداران قدمی کوچک برداشته شود

/ 1 نظر / 40 بازدید
مرتضایی

ازتلاشهایی آقای پوراسمعیل به خاطردلسوزی هایش تقدیر وتشکر میگردد