سوالات آزمون چهار گزینه ای دین و زندگی ( 3 ) - کنکور

بسمه تعالی سوالات آزمون چهار گزینه ای دین و زندگی ( 3 )

  1-در کدام یک از گزینه های زیر ، روابط به طور صحیح نشان داده شده اند ؟ الف ) نا برابری لجتماعی پیوند قلب ها امنیت اجتماعی رشد انسان ها ب ) عدالت اجتماعی پیوند قلب ها امنیت اجتماعی رشد انسان ها ج ) نا برابری اجتماعی پیوند قلب ها کاهش امنیت اجتماعی سلب فرصت شکوفایی ورشد انسان ها د ) عدالت اجتماعی فاصله گرفتن قلب ها کاهش امنیت اجتماعی سلب فرصت شکوفایی انسان ها

2- مضمون عبارت قرآنی ((و خداوند شکیت نا پذیر حکیم است )) با کدام گزینه مطابقت دارد ؟ الف ) و کان الله علیما حکیما ج ) و کان الله عزیزا حکیما ب ) و ان الله سمیع العیلم د ) و ان الله قوی عزیز

 3- ................ معجزه اصلی حضرت .......... نیست . الف ) قرآن – حضرت محمد ( ص ) ج ) زنده کردن مردگان – حضرت عیسی ( ع ) ب ) انجیل – حضرت عیسی ( ع ) د ) عصای تبدیل شده به مار – حضرت عیسی ( ع )

 4- عبارت (( استفاده شخصی از امکانات خصوصی نباید موجب آزار و آذیت دیگران شود )) از کدام قاعده پیروی میکند ؟ الف ) قاعده جزئی لا ضرر و لاضرار ج ) قاعده کلی نفی سبیل ب ) قاعده جزئی نفی سبیل د ) قاعده کلی لا ضرر و لاضرار

 5- ولایت معنوی خداوند شامل چه کسانی میشود ؟ الف ) همه انسانها ب ) مسلمانان ج ) موحدان د ) مومنین حقیقی

 6- روش های متفاوت ائمه اطهار ( ع ) به ما می آموزد که در مواجهه با مسائل مختلف ............ الف ) بر یک روش خاص تاکید داشته باشیم و وظیفه خود را متناسب با شرایط تشخیص دهیم ب ) با تاکید بر یک روش خاص اصول را حفظ کنیم ج ) با حفظ اصول – وظیفه خود را متناسب با شرایط تشخیص دهیم د ) همه موارد

 7- بر اساس آه شریفه (( ام حسبتم ان تدخلوا الجنته و لما یعلم الله . . . )) شرط ورود به بهشت چیست ؟ الف ) تفکر و تدبر در آیات الهی ج ) ایثار جان و مال ب ) نواضع و فرتنی د ) مجاهده در راه خدا

8- وجود کتاب الهی در میان مردم ، به تنهایی برای تشکیل و تعالی نظام کافی نیست بلکه جامعه اسلامی نیازمند ......... و ........... و ........... است . الف ) ولایت ظاهری-ولایت معنوی – حکومت اسلامی ب ) ولایت ظاهری – ولایت معنوی – رهبر اسلامی ج ) ولایت معنوی- مرجعیت علمی – حکومت اسلامی د ) لایت معنوی – ولایت فقیه – رهبری اسلامی

 9- آیه شریفه (( ذلک بان الله لم مغیرا نعمه انعمها )) بیانگر چیست ؟ الف ) پیروزی نهایی حق بر باطل ج ) سنت های خاص حاکم برتحولات جامعه اسلامی ب ) ضرورت تشکیل حکومت اسلامی د ) علت آمدن پیامبران متععد

10 – قرآن کریم پایه و حدت زن و شوهر را .................. قرار داده است و هریک از ................ الف ) عطوفت و مهربانی – زنان و مردان را برای آرامش یکدیگر آفریده اند . ب ) مودت و رحمت – زنان را برای آرامش مردان آفریده اند . ج ) مودت و رحمت - زنان و مردان را برای آرامش یکدیگر آفریده اند . د )عطوفت و مهربانی- مردان را برای آرامش زنان آفریده اند . "هر روز صبح که خط زندگی را شروع میکنیم نیم نگاهی نیز به آخر داشته باشیم ."

 با آرزوی توفیق و سعادت در زندگی: پوراسمعیل

بسمه تعالی پاسخ پرسش های 4 گزینه ای دین و زندگی 3

ا – گزینه 2 صحیح است. 6 – گزینه 3 صحیح است. 2- گزینه 3 صحیح است. 7- گزینه 4 صحیح است. 3- گزینه 2 صحیح است. 8- گزینه 3 صحیح است. 4- گزینه 4 صحیح است. 9- گزینه 3 صحیح است. 5- گزینه 4 صحیح است. 10- گزینه 3 صحیح است.

/ 0 نظر / 9 بازدید