سخن امام سجاد در بز گداشت حق معلم

 

هوالفتاح العلیم

به مناسبت هفته معلم بر خود وظیفه دانستم که از تلاشهای تمامی همکاران ومعلمان ودبیران دلسوزکه خالصانه در راه تعلیم وتربیت گام نهاده اند تشکر نمایم وسخن را با کلام سید الساجدین امام سجاد علیه السلام تزیین نمایم.

حق معلم  که رهبر تست بر تو آنست که در بزرگداشت او بکوشی سخنانش را با توجه بشنوی ونیکودرک کنی مجلس او را محترم ومغتنم بشماری وبا اودر رفع جهالت خودت و آموزش آنچه از آنها بی نیاز نیستی همکاری ویاری نمایی به این گونه که خود راآماده پذیرش وسنجش مطالب او بنمایی و با تمام وجود عقل وفهم خود را بکار اندازی.

و اما حق آن که آموزگار توست این است که او را بزرگ داری و مجلس او را محترم شماری. و به گفته او گوش دهی. و بدو روی آوری.
و بانگ خود را در محضر او بلند نکنی و اگر کسی از او پرسشی کند تو پاسخ ندهی تا او خود پاسخ دهد. و در محضر او با کسی سخنی نگویی و پیش او کسی را عیب نکنی و اگر پیش روی تو از او بد گویند از وی دفاع کنی. و عیب‌های او را بپوشانی و نکویی‌های او را آشکار سازی. و با دشمن او ننشینی و دوست او را دشمن نگیری. پس اگر چنین کردی فرشتگان خدا گواهی دهند که تو برای خدا - نه برای مردم - نزد وی رفته‌ای و از او علم آموخته‌ای.‌

(حق 15)

انشاء الله روزی برسد که نیات خود را در قدر شناسی از این بزرگواران(مخصوصا معلمان باز نشسته) تحقق بخشیم

/ 2 نظر / 8 بازدید
ناشناس

دبیر عزیزم(پارسال در مدرسه شهید مدنی و 2 سال پیش در مدرسه امام دبیر بنده بودید) خوشحال میشم باهاتون بحث دینی بکنم. شاید من گمراهم و حق با من نیست و شما بتونین کمکم کنین. اگه حاضرین شروع کنیم. شما نظرات منو تایید کنید و جوابشون رو بدید تا بقیه هم ببینن که حق با کیست.شما اگه فکر میکنین حق با دین اسلامه نباید هراسی داشته باشید[مغرور]

از شاگردان جنابعالی

از زحمات جنابعالی تقدیر وتشکر می گردد زیرا که شما در میان دبیران دلسوز ومهربان وبا سواد هستی موفقیت وپیروزی شما آرزوی ما دانش آموزان هست