پندهاى حکیمانه علامه حسن زاده آملى

پندهاى حکیمانه علامه حسن زاده آملى

پناه بردن

امام صادق علیه السلام مى فرماید:در شگفتم براى کسى که ازچهار چیز بیم دارد، چگونه به چهار چیز پناه نمى برد: در شگفتم براى کسى که ترس براو غلبه کرده ، چگونه به ذکر حسبنا الله و نعم الوکیلپناه نمى برد؛ زیرا بهتحقیق شنیدم که خداوند عزوجل به دنبال ذکر یاد شده فرمود:پسآن کسانى که به عزم جهاد خارج گشتند و تخویف شیاطین در آنها اثر نکرد و به ذکر فوقتمسک جستند) همراه با نعمتى از جانب خداوند (عافیت ) و چیزى زاید بر آن (سود درتجارت ) باز گشتند و هیچ گونه بدى به آنان نرسید.و در شگفتم براى کسى کهاندوهگین است ، چگونه به ذکر لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین پناه نمىبرد؛ زیرا به تحقیق شنیدم که خداوند عزوجل به دنبال ذکر فوق فرمود: پس ما (یونس را در اثر تمسک به ذکر یاد شده ) از اندوه نجات دادیم وهمین گونه مؤ منین را نجات مى بخشیم .و در شگفتم براى کسى که مورد مکر وحیله واقع شده ، چگونه به ذکراءفوض امرى الى الله ان اللهبصیر بالعبادپناه نمى برد؛ زیرا به تحقیق شنیدم که خداوند عزوجل به دنبالذکر فوق فرمود: پس خداوند (موسى را در اثر ذکر یاد شده ) از شر و مکر فرعونیان مصونداشت . و در شگفتم براى کسى که طالب دنیا و زیبایى هاى دنیاست ، چگونه به ذکرما شاء الله لا قوة الا باللهپناه نمى برد؛ زیرا به تحقیقشنیدم که خداوند عزوجل بعد از ذکر یاد شده (از زبان مردى که فاقد نعمت هاى دنیوىبود، خطاب به مردى که از آن نعمت ها بهره مند بود) فرمود: اگرتو مرا به مال و فرزند، کمتر از خود مى دانى پس امید است خداوند مرا بهتر از باغ توبدهد...

مشاهده خداوند قبل از قیامت

ابو بصیر مى گوید که به حضرت امام صادق علیه السلام گفتم : در مورد خداى تعالىآگاهم کن که آیا مؤ منان روز قیامت او را مى بینند؟ فرمود: آرى، و پیش از روز قیامت هم دیده اند.گفتم : کى ؟ فرمود: وقتى که به آنها گفت : اءلست بربکم ؟ قالوا بلى ؛ آیا من پروردگارتاننیستم ؟ گفتند آرى ، هستى .بعد از مدتى ساکت شد و آن گاه فرمود: مؤ منان در دنیا، پیش از روز قیامت هم مى بینند؛ آیا تو همین الان اورا نمى بینى ؟ابو بصیر مى گوید: گفتم : فدایت شوم ! این حدیث را از جانبشما نقل بکنم ؟ فرمود: نه ، زیرا اگر آن را بگویى ، جاهل بهمعنایى که تو قابل هستى ، آن را انکار مى کند و بعد این را تشبیه و کفر به حساب مىآورد، و منظور رؤ یت با چشم نیست ؛ خدا بزرگ تر از چیزى است که مشبهان و ملحدان وصفمى کنند

توبه در آخرین لحظات

معاویة بن وهب گفته است : به سوى مکه رهسپار بودیم که پیرمردى متاءله و متعبد ما راهمراهى مى کرد. لیکن او بر مذهب ما اطلاعى نداشت و (به مذهب اهل جماعت ) نماز را درسفر تمام مى خواند. برادر زاده اش که شیعه بود، او را در این سفر همراهى مى کرد. ازقضا پیرمرد بیمار شد. برادر زاده اش را گفتم : اگر مذهب شیعه را بر عمویت عرضهبدارى ، امید است که او (از عقاب الهى ) رهایى یابد! همراهان ، همگى گفتند: این پیرمرد را به حال خود واگذارید؛ چه او بر همان حالى که هستنیکوست .لیک ، برادر زاده طاقت نیاورد و او را گفت : اى عمو! همه مدرم جز اندکى ، پس از رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم از دین خدا خارج شدند. همچنانکه باید از رسول صلى الله علیه و آله و سلم اطاعتو پیروى مى کردیم ، بایستى از على بن ابى طالب علیه السلام نیز اطاعت و پیروى کنیم، او و اطاعت از او پس از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم ، حق است .پیرمرد، نفسى کشید و فریاد برآورد: من آن چه را تو گفتى باورکردم .و سپس ، جانش از بدن خارج شد. پس از آن ، خدمت ابو عبدالله ، امامصادق علیه السلام مشرف گشتیم . على بن سرى ، ماجرا را براى حضرت نقل کرد. ابوعبدالله علیه السلام فرمود: آن مرد، اهل بهشت است .علىبن سرى عرض کرد: او جز در همان وقت ، بر چیزى از مذهب شیعهآگاهى نداشت !امام فرمود: پس جز این ، از او چه مىخواهید؟! به خدا سوگند که او به بهشت رفته است .

اخلاق عارف

شیخ الرئیس در مقام عرفان مى گوید: عارف ، خوشرو، و خندان ومتبسم است و از روى تواضع به کوچک تر، همان طور احترام مى کند که به بزرگ تر، و ازدیدن افراد گمنام ، همان قدر خوشحال مى شود که از دیدن افراد نامدار؛ چگونه شادنباشد و به وجد نیاید در حالى که به حق و همه چیز به این سبب که خداوند را در آن مىبیند شادمان است ، و چگونه براى او همگان یکسان نباشند، در حالى که همه نزد او اهلرحمت اند که مشغول باطل اند.تا آن جا که مى گوید: عارف، شجاع است و چگونه شجاع نباشند در حالى که او از مرگ هراسى ندارد، و بخشنده است وچگونه بخشنده نباشد در حالى که از محبت باطل برکنار است ، و او حقد و کینه ها رافراموش مى کند و چگونه چنین نکند در حالى که ذکرش مشغول به حق است .

در گردنه ماندن حمار شیخ

ابن خلکان در شرح حال ابو على جبایى گوید که : ابوالحسن اشعرى با استادش ابو على

/ 0 نظر / 5 بازدید