سوال دین وزندگی 2 خرداد 92

بنام خدا- اداره آموزش وپرورش ناحیه 1 تبریز                  آموزشگاه  پسرانه غیر دولتی ولیعصر (عج)تبریز

آزمون درس : دین وزندگی 2   پایه ورشته:  دوم مکانیک –الکترونیک – معماری  نوبت امتحانی: دوم  اردیبهشت92 ساعت شروع :10صبح

نام ونام خانوادگی : ..................................................   تاریخ امتحان : 25/2/92                 مدت امتحان :  80 دقیقه

 

 

ردیف

متن سوالات

بارم

الف

 

 

 

 

 

 

 

ب

 

 

 

 

ج

 

 

 

 

 

د

 

 

 

 

 

ص

 

 

 

 

 

 

 

ظ

آیات زیر را ترجمه نمایید؟

1- الَّذی خَلَقَ فَسَوَّى ...........................................................................................

2- خالِقٌ بَشَراً مِنْ طینٍ .......................................................................................

3- وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها ........................................................................

4- قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْکُمْ لِباساً .......................................................................................

5- وَ اسْتَعینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ .........................................................................

6- وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً ...........................................................................

 

پیام آیات زیر را بنویسید؟( به ترجمه نمره تعلق نمی گیرد)

7- فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ .....................................................................................................................................

8- إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً ................................................................................................................

...................................................... ......................................................................................................................................

 

 

جملات زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید؟

9-اگر روزه دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد روزه اش................................است.

10- اگر با پولی که خمس آن داده نشده است خانه ای خریداری شود نماز خواندن در آن خانه................ است.

11- بر طبق  فرمایش امام صادق (علیه السلام) لباس نازک وبدن نما نپوشید ؛زیرا .........................................

12 بر طبق  فرمایش رسول خدا (صلّ الله علیهواله )بالا ترین درجه بهشت ........................... است.

13- رسول خدا (صلّ الله علیه واله ) شاهد وناظر بر همه ......................... و.امتها در قیامت است .

 

 با توجه به مطالب کتاب صحیح وغلط بودن سوالات زیر را مشخص کنید ؟

14- اولین حادثه در مرحله اول قیامت نفخ صور است(ص/غ)

15- امر به معروف ونهی از منکر قبل از دعوت به خیر ونیکی است. (ص/غ)

16- خواسته وفرمان خداوند ((دین)) همان برنامه سعادت وراه رستگاری و کمال ما ست (ص/غ)

 

مفاهیم زیر را تعریف کنید ؟

17- عـِفاف : .....................................................................................................................................................................

18- تـَوکـُل.....................................................................................................................................................................

19- مجموعه نِظامند.........................................................................................................................................................

20- آثار ماتاخـّر...............................................................................................................................................................

 21- روزه.....................................................................................................................................................................  22 – تـَوفــّی.....................................................................................................................................................................

 

به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید؟

23- شاخصه اصلی مجموعه نظامند را بنویسید؟ 5/. ................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

24- شیطان از چه راههایی انسان را اِغفال میکند (3 مورد) 75/.............................................................................

................................................................................................................................................................................................

 

25-  رویایه صادقه را از دلایل روحانی بودن وجود انسان  را توضیح دهید؟75/. ...........................................

................................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................................

 

26- پیامد دیدگاه منکران معاد را بنویسید؟ 5/.  .....................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................................

 

27- ضرورت معاد را بر اساس (عدل الهی ) بنویسید؟(یک مورد ) 5/. ................................................................................

 

................................................................................................................................................................................................

28- دو مورد از شاهدان روز قیامت را نام ببرید؟ 5/.  1-.................................................2-..................................................

 

29- دو مورد از ویژگی ماموران عذاب الهی را بنویسید؟ 5/. .1- .....................................2- .................................................

 

30- دو مورد از آثار محبت به خداوند را بنویسد؟ 5/.  1-..........................................................2-.....................................

 

31- دینداری بر چند پایه استوار است بنویسید؟ 5/. 1-.....................................................2- ............................................

 

32- دوشرطی که زنان موظف به رعایت  کردن آن هستند را بنویسید؟ 5/. .1-....................................................................

2- ........................................................................

33- یک مورد از شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر را بنویسید؟5/.....................................................................

................................................................................................................................................................................................

 

34-  دو مورد از(زکات غـلات) را  ذکر کنید؟5/. 1-...........................................2-.............................................................

35- یک مورد از شرایط مسافر را بنویسید؟ 5/..................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

موفق باشید : پوراسمعیل

 باعدد ........  با حروف..................

 


 نمره شفاهی .................   نمره کتبی                     .     جمع نمره   

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

25/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75/.

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

16

نمره

 

 

/ 1 نظر / 169 بازدید
سمانه

عالی بود من به عنوان دانش اموز خیلی استفاده کردم ممنونم