سوال امتحانی نوبت اول دین وزندگی 2 92 جهت آشنایی با نمونه سوالات

ترجمه آیات شریفه را بنویسید؟

1-    ویتفکرون فی خلق السموات والارض  2- کلوا مما فی الارض حلالا طیبا" 3 - افغیر دین الله یبغون"   4 - فَِبئۡسَ مَثۡوَی الۡمُتَکَِبّرین

با تدبردر آیات شریفه به سوالات پاسخ دهید؟

5- واشرقت الارض بنور ربها" ناظر به کدام یک از حوادث مرحله دوم قیامت است

6- پیام آیه انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا را بنویسید

جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید؟

7- ..................... نیز شاهد و ناظر بر همه ی پیامبران و امت هاست.

8- کار شیطان...................و.دادن وعده های دروغین است و جز ازهمین طریق؛راه نفوذ دیگری ندارد.

9-  حقیقت وجود انسان،.................. و............. اوست

درعبارات  زیرصحیح و غلط (ص/غ)مشخص نمایید؟

10- سجده ی فرشتگان برای انسان به خاطر بعد روحانی اوست.

11- قرآن کریم سرزنشگر درونی را نفس اماره نامیده است.

12- پیروان پیامبران الهی سعی میکنند راه غفلت از مرگ را در پیش بگیرند

13- آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.

 مفاهیم زیر را تعریف کنید؟

14- توفی 15- برزخ 16- آثار ما تقدم 17- صیحه

به سوالات زیر پاسخ دهید؟

18- شاخصه ی اصلی یک مجوعه ی نظام مند چیست آنها را ذکر کنید

19- ویژهگی های بعد روحانی وغیر جسمانی وجود انسان را بنویسید

20- از دلایل بعد روحانی وجود انسان ((رویاهای صادقه )) را توضیح دهید

21- بنا بر فرمایش امام صادق (ع) مومن پس از مرگ از 6 چیز بهرمند است دو مورد از آنها را بنویسید

22- شاهدان روز قیامت را نام ببرید(3 مورد)

23- دو مورد از راهایی که شیطان انسان را غافل میکند را بنویسید

24- ضرورت معاد براساس عدل الهی را بنویسید

25- نامه ی عمل انسان با نامه های ثبت شده در دنیا چه تفاوتی اساسی دارد.

26- دو مورد از ویژه گی های مأموران عذاب، را بنویسید

27- چرا بهشت برای بهشتیان سرای سلامتی(دارالسلام)است

/ 3 نظر / 46 بازدید

با تشکر از استاد

با تشکر از استاد

حسین

تشکر