وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

*سوالات درس ششم منطق جدید سال سوم دبیرستان*
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
 

*سوالات درس ششم منطق  جدید سال سوم دبیرستان*

 

1- نتیجه ی استدلال را توضیح دهید؟

هر استدلال ترکیبی است از حداقل دو قضیه که با رعایت شرایطی به قضیه ی دیگری منجر می شود که به آن « نتیجه ی استدلال » می گویند.

2- فایده ی شناخت دقیق ماهیت استدلال را بنویسید؟

با شناخت دقیق ماهیت استدلال می توان به بهره برداری سریع تر، درست تر وآسان تر دست یافت.

3- ماده و صورت را در استدلال تعریف کنید؟(ذکر مثال الزامی است)

شکل و چگونگی قرار گرفتن جملات کنار یکدیگر را « صورت » و محتوایی را که در جملات قرار می گیرند « ماده » می نامند.

مثال: 1-« فارابی انسان است. هر انسانی می تواند خوشبخت شود. پس فارابی هم می تواند خوشبخت شود.»

2- « سیب درخت است . هردرختی به آب نیاز دارد. پس سیب هم به آب نیاز دارد.»

*جمله ی مهم تستی : تصدیق یا حکم همان چیزی است که در اینجا به آن قضیه

می گوییم.

4- محتوای قضایا چگونه به دست می آید؟

محتوای قضایا ممکن است از راه های گوناگونی چون احساس ، تجربه ، حدس علمی و قرارداد اجتماعی به دست آید.

5- ویژگی های جمله ی خبری را بنویسید؟

جمله های خبری قابلیت درست و غلط بودن دارند و منطق با این جمله ها سروکار دارد و استدلال های منطقی متشکل از این جمله ها هستند. این گونه جمله ها قضیه نامیده

می شوند.

6- قضیه چیست؟

الفاظ و کلمات مرکبی که روی هم رفته یک جمله ی با معنی را می سازند و درباره ی چیزی خبر می دهند و می توان راجع به راستی یا دروغ بودن آن ها سخن گفت.

*نکته : قضیه از جهات مختلف تقسیمات گوناگونی پیدا می کند در اولین مرحله ، به دو قسم « حملی » و « شرطی » تقسیم می شود.

7- از اقسام قضیه ، قضیه ی حملی را توضیح دهید؟

صفتی یا حالتی از چیزی را بیان کرده اید و مطلبی را به آن چیز نسبت داده اید. به این « نسبت دادن » ، «حمل » می گویند و به همین جهت این گونه قضایا را « حملی » می نامند.

مثال : « من معلم خود را خیلی دوست دارم » ، « هر ایرانی به سابقه ی دینی و تاریخی خود افتخار می کند » و « ما انسان هایی ما انسان هایی ظلم پذیر نیستیم. »

8- از اقسام قضیه ، قضیه ی شرطی را توضیح دهید؟

هر گاه در ساختن قضیه ، به جای این که از چیزی خبر قطعی دهید ، از شرط استفاده کنید و مثلا بگویید « اگر همه دست به دست هم بدهیم ، کشور ما به سرعت قله های پیشرفت را خواهد پیمود ». این قضایا را شرطی می نامند.

9- ساختمان قضایای حملی و شرطی را بنویسید؟

 قضیه ی حملی از « موضوع » ، « محمول » و « نسبت » ، تشکیل شده است. اگر شکل کلی قضیه ی حملی را « الف ب است » بدانیم ، « الف » موضوع ، « ب » محمول و « است » نسبت است.پس حملی از سه جزء تشکیل شده است. قضیه ی شرطی هم از دو جزء شکل گرفته است که به آن ها « مقدم » و « تالی » می گویند. مثلا در « اگر الف ب باشد آن گاه ج د است » ، به « الف ب است » مقدم و به « ج د است » تالی می گویند.

10- قضیه ی حملی از چه چیز تشکیل شده است؟ - اجزای قضیه ی حملی را بنویسید؟

 قضیه ی حملی از « موضوع » ، « محمول » و « نسبت » ، تشکیل شده است.

11- قضیه ی شرطی از چه چیز تشکیل شده است؟ - اجزای قضیه ی شرطی را بنویسید؟

اگر شکل کلی قضیه ی حملی را « الف ب است » بدانیم ، « الف » موضوع ، « ب » محمول و « است » نسبت است.پس حملی از سه جزء تشکیل شده است. قضیه ی شرطی هم از دو جزء شکل گرفته است که به آن ها « مقدم » و « تالی » می گویند.  

*نکته : تهران موضوع است و پلیتخت ایران بودن وصف آن است.

*نکته : در حقیقت محمول باید وصف و حالت موضوع باشد ، چه اول بیاید چه بعد.