وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

برخی از دانستنیهای قرآن -
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩
 

هوالفتاح العلیم

برخی از دانستنیهای قرآن

عروس قرآن :( سوره الرحمن)

قلب قرآن : (سوره یس)

بزرگترین سوره :( سوره بقره آیه)286)

کوچکترین سوره :( سوره کوثر آیه 3)

بزرگترین آیه : (آیه وام (بقره / 282)

کوچکترین آیه) : طه)

کلمه وسط قرآن : (ولیتلطف (کهف / 19)

حرف وسط قرآن) : تا)

بزرگترین کلمه قرآن: ( فاسقیناکموه (حجر / 22(

کوچکترین کلمه قرآن :( با ) در بسمله)

اولین سوره که نازل شد : علق

آخرین سوره که نازل شد : نصر

تعداد سوره های قرآن :   114

تعداد کلمات قرآن: 77437

تعداد آیات قرآن :  6236     

تعداد جز قرآن : 30 جز

تعداد حزب قرآن : 120

تعداد حروف قرآن :323671

تعداد حروف مقطعه : (71 -  (در آغاز 29 ،سوره

تعداد بسمله قرآن: 114

سجده های مستحب قرآن : 11 آیه

سجده های واجب قرآن : 4 آیه  ( سجده/32  ،  فصلت/41  ، نجم/53  ، علق/19 (

ترس آورترین آیه : (فمن یعمل مثقال ذره شراً یره)

امیدبخش ترین آیه : (قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمه الله)

مهمترین آیه قرآن : (آیه الکرسی)

عدالت آمیزترین آیه :( ان الله یامر بالعدل و الاحسان)

سوره ای که در تمام آیاتش کلمه  الله  است : (مجادله)

سوره ای که حرف  میم  در آن نیست : کوثر (به غیر از بسمله(

سوره ای که حرف  فا در آن نیست :( سوره حمد)

بنده حقیر را از دعای خیر محروم نسارید