وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

استرس واضطراب را به زانو درآوریم
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
 

هوالفتاح العلیم

استرس واضطراب را به زانو درآوریم

افراد زیادی هستند که از صحبت کردن در جمع رنج می برند ولذا سعی می کنند از صحبت یا ارائه کنفرانس شانه خالی کنند با توجه به اینکه اکثر دانش آموزان ودانشجویان با این مشکل روبرو هستند برآن شدیم  که برای مقابله با استرس واضطراب  از صحبت کردن در جمع  مطالبی را برای استفاده عزیزانی که با این مشکل روبروهستند ذکر نماییم برای این منظور باید ببینیم استرس چیست ویا از چه چیزی اضطراب داریم و آیا آن که ما ازآن ترس داریم در دنیای بیرون امری عادی هست یا نه اصولا ترس واضطراب در همه افراد وجود دارد واین نه تنها مضر نیست بلکه مفید هم هست بحث ما سر اضطراب حاد می باشد که برای مقابله با آن علم راهکارهایی را نشان داده است تجربه نشان می دهد اکثر افرادی که  صحبت کردن در جمع اضطراب دارند افرادی هستند که مسائل کوچک وبی اهمیت را خیلی بزرگ در نظر می گیرند وپس نتیجه می گیریم اینگونه افراد با فکر های باطلی سر وکاردارند برای همین باید طرز تفکر خود را تغییر دهیم بین منظور باید فکر باطلی مانند من نمی توانم را به این مسئله که من می توان تبدیل کنند تا فکر بشر تغییر نکنند طپش قلب نیز پیش خواهد آمد ضربان قلب هم بالا خواهد رفت برای مقابله با طپش قلب وضربان بالا باید اندیشه را عوض کرد برای همین منظور هفت قانون طلایی را برای مقابله با استرس توصیه می کنیم.

1-متن سخنرانی خود را قبلا آماده نموده قبل از سخنرانی چندین بار آن را در خانه یا در خوابگاه تمرین کنید.

2- زود وتند وبا عجله سخنرانی را شروع نکنید بلکه کمی بنشسنید یا کمی ایستاده مکث کنید سپس با استعانت از پروردگار متعال شروع کنید.

3- به چهره افراد خیره نشوید بلکه به گوشه سالن یا به کامپیوتر ویا پروژکتور توجه کنید.

4- از وسایل کمک آموزشی نظیر کامپیوتر ویا پروژکتور یا متن مقاله استفاده کنید.

5- توقعات از دیگران را  کم کنید شما هم مانند دیگران هستید( خود معمولی).

6- اجازه دهید به اینکه شما هم خطا می کنید همانطورکه دیگران خطا واشتباه دارند پس همانطور که شما نسبت به خطای دیگران بی تفاوت هستید دیگران هم به خطای شما بی تفاوت هستند

7-( مواجهه درمانی)یعنی تصور کنی که بد ترین حالت برای شما پیش آمده (چه شده است) در این حالت که ضربان قلب شما بالا رفته است وشما بدترین حات را قبل ازاینکه اتفاق بیفتد در ذهن خود مجسم نمودی وهمانطور که ضربان قلب شما بالا رفته است با این تصور ضربان قلب شما پایین می آید وشما بر اضطراب غلبه خواهید نمود ( واین مرحله نیاز به تمرین دارد)