وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

نکاتی پیرامون ارزش‌یابی از کتاب‌های قرآن و تعلیمات دینی
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸
 

نکاتی پیرامون ارزش‌یابی از کتاب‌های قرآن و تعلیمات دینی)دین و زندگی) دوره‌ی متوسطه و معارف اسلامی دوره‌ی پیش‌دانشگاهی

1-  بارم‌بندی کتاب‌های قرآن وتعلیمات دینی (دین و زندگی) دوره‌ی متوسطه و معارف اسلامی (دین و زندگی) دوره‌ی پیش‌دانشگاهی نسبت به سال قبل (86-1385) تغییر نکرده است.

2- دبیران محترم و طراحان سؤال به نکات مندرج در ابتدای کتاب درسی با عنوان" چند نکته‌ی مهم درباره‌ی ارزش‌یابی" توجه نمایند.

3-  حفظ کردن عین آیات و روایات ضروری نیست، بلکه برداشت و استنباط از آن‌ها اهمیت دارد. برای مثال نباید از دانش‌آموزان خواسته شود که آیه یا حدیثی درباره‌ی توبه بنویسند. بلکه باید آیه یا حدیث مطرح شود و دانش‌آموزان پیام‌ها و نکاتی که از آیه یا به دست می‌آید، بنویسند.

4- آیاتی که ترجمه‌ی آن‌ها در کتاب آمده است نباید ترجمه‌ی آن‌ آیه‌ها در ارزش‌یابی سؤال شود. هم چنین نبایداز کلمات و لغات به گونه‌‌ای سؤال طراحی کرد که تداعی کننده‌ی درس عربی باشد.

5-  پاورقی‌ها و ترجمه‌هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است در ارزش‌یابی‌ها نباید سؤال شود.

6-  با توجه به طراحی و صفحه‌آرایی جدید کتاب سال سوم (دین و زندگی 3) فهرست حذفیات این کتاب (مواردی که در ارزش‌یابی‌های مستمر و پایانی از آن‌ها نباید سؤال طرح شود) به شرح زیر است.

 

1 - فعالیت‌ها شامل:

تکمیل: صفحه‌ی 11،نمونه‌یابی: صفحات 19، 193 و 196، بررسی: صفحات 21، 151 و 220، جست‌وجو: صفحه‌‌ی 53، تطبیق: صفحات 61 و 175، خودکاوی: صفحه ی 140، مقایسه: صفحه‌ی 148، برنامه‌ریزی: صفحه‌ی 156، اندیشه: صفحه‌ی 169، طبقه‌بندی: صفحات 195، 215 و 219، راه‌حل: صفحه‌ی 223 و شناسایی عوامل: صفحه‌ی 236.

2- کلیه‌ی بخش‌های برای مطالعه شامل:

صفحات 6 و 7 (یادآوری)، 22 تا 24، 36 تا 37، 41 تا 42، 44 تا 46، 55 تا 56، 57 تا 59، 61 تا 62، 67 تا 87، 95 تا 103،1‌11 تا 112، 113 تا 114، 121 تا 123، 122 تا 124، 125 تا 126، 127 تا 128، 128 تا 129، 130، 152 تا 155، 158 تا 159، 170 تا 171، 181 تا 182، 183، 192، 193 تا 194، 213 تا 214، 223 تا 225، 229 تا 230، 231 تا 232، 238 تا 242.

3- پیشنهادها: صفحات 13، 46، 63، 77، 93، 115، 132، 143، 160، 171، 200، 215، 225

4- گام‌ها‌ : صفحات 26،94 ،26،94،133، 161، 185، 201، 237

5- شعر : صفحات 41، 48، 51

6- یادآوری : صفحات 188 تا 189، 204 تا 205

7- با توجه به تغییرات کتاب معارف اسلامی دوره‌ی پیش دانشگاهی، فهرست حذفیات این کتاب (مواردی که در ارزش‌یابی‌های مستمر و پایانی نباید سؤال طرح شود) به شرح زیر است:

1- یادآوری : صفحات 3 و1‌9

2- فعالیت‌‌ها: استدلال: صفحه‌ی 17، حل مسئله: صفحات 18 و 138، تفکر در آیات: صفحه‌ی 28، بررسی: صفحات33، 52، 53، 72 و 177، برنامه‌ریزی: صفحات 33 و 45، مقایسه: صفحات 117، 37، ذکر نمونه‌ها: صفحات 41، 66. خود ارزیابی:صفحات 41 ،49، 54، خودکاوی: صفحات 42، 49، پیشنهاد: صفحه‌ی 56، تطبیق: صفحات 71، 139، 155 و 159، نمونه‌یابی: صفحه‌ی 175، هم‌اندیشی: صفحات 172 و 180

3- برای مطالعه: صفحات 10 تا 13، 21 تا 23،44،48، 56 تا 59، 75 تا 98 (بحث برنامه‌ریزی در دایره‌ی سنت‌های الهی)، 94 تا 95، 99 تا 103، 104 تا 108، 111 تا 113، 136، 140 تا 144، 147 تا 150، 157، 158، 165 تا 167، 175، 179 تا 180، 181 تا 182، 184 تا 185، 188 تا 193 (بحث برخی احکام زندگی در دنیای امروز)

4- برداشت: 121 تا 128، 130 تا 133، 161 تا 164

5- کتاب‌شناسی: 194 تا 198