وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

نماز شب یکی از بزرگان
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢
 

 نماز شب یکى از بزرگان :

یـکـى از بـزرگـان مـى گوید: شبى براى خواندن نماز شب ، کاسه آب را برداشتم تا وضو بگیرم . آب در کاسه بود. اما هر چه آن را کج کردم ، آب آن خالى نشد. چون از ارتباط خویش با خـداونـد مـتعال مطلع بودم ، احتمال دادم که آب کاسه نجس ‍ باشد و خداوند نمى خواهد که با آب نـجـس وضـو سـازم . بـه کـنـار شـطّ رفـتـم و کـاسـه را از آب پـاک و زلال پـر کـردم . به اتاق بازگشتم و کاسه را براى وضو برگرداندم . اما این بار نیز آب بـه روى دسـتـم روان نـشـد. بـه خـود گـفـتـم : حـتـمـا مـرتـکـب خـطـایـى شـده ام . خـداونـد مـتـعـال بـراى عـقـاب مـن مـى خـواهد که نماز شب را از من بگیرد. تمام رفتار و کارهاى روزمره را بـررسـى کـردم . دیـدم مـرتـکب خلافى نشده ام ، جز این که صبح همان روز با فردى که با من کـارى داشـت به اندازه شاءن او باوى برخورد نکردم ، براى همان یک کار، مرا مورد عقاب قرار دادند تا از نماز شب محروم شدم .