وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

سخن امام سجاد در بز گداشت حق معلم
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

 

هوالفتاح العلیم

به مناسبت هفته معلم بر خود وظیفه دانستم که از تلاشهای تمامی همکاران ومعلمان ودبیران دلسوزکه خالصانه در راه تعلیم وتربیت گام نهاده اند تشکر نمایم وسخن را با کلام سید الساجدین امام سجاد علیه السلام تزیین نمایم.

حق معلم  که رهبر تست بر تو آنست که در بزرگداشت او بکوشی سخنانش را با توجه بشنوی ونیکودرک کنی مجلس او را محترم ومغتنم بشماری وبا اودر رفع جهالت خودت و آموزش آنچه از آنها بی نیاز نیستی همکاری ویاری نمایی به این گونه که خود راآماده پذیرش وسنجش مطالب او بنمایی و با تمام وجود عقل وفهم خود را بکار اندازی.

و اما حق آن که آموزگار توست این است که او را بزرگ داری و مجلس او را محترم شماری. و به گفته او گوش دهی. و بدو روی آوری.
و بانگ خود را در محضر او بلند نکنی و اگر کسی از او پرسشی کند تو پاسخ ندهی تا او خود پاسخ دهد. و در محضر او با کسی سخنی نگویی و پیش او کسی را عیب نکنی و اگر پیش روی تو از او بد گویند از وی دفاع کنی. و عیب‌های او را بپوشانی و نکویی‌های او را آشکار سازی. و با دشمن او ننشینی و دوست او را دشمن نگیری. پس اگر چنین کردی فرشتگان خدا گواهی دهند که تو برای خدا - نه برای مردم - نزد وی رفته‌ای و از او علم آموخته‌ای.‌

(حق 15)

انشاء الله روزی برسد که نیات خود را در قدر شناسی از این بزرگواران(مخصوصا معلمان باز نشسته) تحقق بخشیم