وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

سوالات منطق جدید درس اول سال سوم تستی وتشریحی
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠
 

                                        هوالفتاح العلیم

سوالات منطق  جدید درس اول سال سوم تستی وتشریحی

گل سرسبد آفرینش و برترین مخلوق خدای مهربان: انسان است

چرا انسان گل سرسبد آفرینش و برترین مخلوق خدای مهربان است؟

(یا)چه تفاوت هایی انسان با دیگر مخلوقات عالم دارد که گل سرسبد آفرینش و برترین مخلوق خدای مهربان میباشد؟ برخی عمل و رفتار انسان ها را ملاک این برتری می دانند و گروهی قدرت تفکر او را  اما ملاکی که همواره در طول تاریخ تکرار شده و عمومیت یافته، قدرت تفکر و اندیشه ی بشری است

معمولاً در کتاب های منطقی و فلسفی از قدرت تفکر و اندیشه ی بشری به چه یاد می کنند:         نطق

مقصوداز . « نطق » چیست؟ تفکر و تعقل است که در سخن گفتن تجلی می کند و خود را نشان می دهد.

چرا ارسطوئیان گفته اند که انسان » حیوان « ناطق « است،؟زیرا خواسته اند جایگاه رفیع اندیشه را در ساختار وجود انسان نشان دهند.

١ ارسطو، فیلسوف بزرگ یونان در سده ی چهار قبل از میلاد است. که وی را)) معلّم اوّل(( می نامند

. ارسطوئیان ]چه کسانی هستند؟در تاریخ فلسفه، به کسانی که مبانی اصلی فلسفه ی ارسطو را پذیرفته اند، ارسطوئیان می گویند

آیا حیوانات قدرت اندیشه و آگاهی ندارند؟آنان نیز درک می کنند و به موضوعاتی آگاه می شوند و با اراده ای که از طریق آگاهی هدایت می شود،زندگی خود را می گذرانند ولی میزان آگاهی های حیوان با قدرت تفکر و اندیشه ی انسان قابل مقایسه نیست.

حقیقت داستان تفکرچیست؟حقیقت داستان تفکر با خود انسان آغاز می شود.

واقعیت وجودی انسان آمیخته ای از روح و جسم است. هر کدام از این دو براساس قوانینی فعالیت می کنند.که هدف دار و قانونمند هستند.

مهم ترین فعالیت روح انسان چیست؟ تفکر

قواعد حاکم بر دنیای تفکر انسان چیست. منطق

وظیفه انسان درمقابل قواعد حاکم بر جهان))منطق((چیست؟ تنها می توانند. این قوانین را کشف کرده و با توجه و تأکید بر آن ها سریع تر، بهتر و دقیق تر فکر کنند.

نقش دانش منطق چیست؟ بهره برداری بهتر از این فرایند طبیعی))   فکر ((است.

اساس اندیشیدن ارادی نیست.

ذهن انسان در چهارچوب قوانینی فعالیت می کند. ذهن با اندیشه کردن زنده است و کاری جز تفکر ندارد.

کار منطق را بنویسید؟تفکر ضوابطی دارد که ذهن، به طور طبیعی آن را رعایت می کند. کشف این ضوابط و نشان دادن طریق کارکرد آن ها و این که چه عواملی باعث تسریع و بهبود کار و چه چیزهایی باعث کندی و نارسایی تفکر می شود به )) علم منطق (( مربوط است.

تعریف مطق: منطق، دانشی است که طرز کار ذهن را در عمل تفکر تشریح می کند تا انسان با آگاهی از طرز کار ذهن، بهتر از آن استفاده نماید منطق برنامه ای نیستبلکه. منطق، فقط ما را با طرز کار ذهن آشنا می کند همین آشنایی، ما را در درست اندیشیدن یاری می نماید و مانع بروز برخی اشتباهات، در هنگام تفکر می گردد.

منطق از ذات انسان سرچشمه می گیرد و هیچ کس ابداع کننده ی آن نیست

با دقّت نظر و تیزبینی فردی به نام ارسطو علم منطق تدوین شد.

چرا نمی توان ارسطو را ابداع کننده ی علم منطق دانست،زیرا تنها کاری که آن فیلسوف بزرگ انجام داد این بود که طرز کار خدادادی ذهن را کشف کرد، مدوّن نمود و به دیگران نشان داد که ذهن چگونه فعالیت می کند

 ارسطو کاشف قواعد منطق است نه طراحی کننده ی آن،

نتیجه استفاده از منطق را بنویسید؟هر کس این قوانین را بهتر بشناسد و رعایت کند، کمتر به اشتباه می افتد و در نتیجه، افکار صحیح تری خواهد داشت.