وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

منابع کارشناسی ارشد :علوم قرآنی وحدیث
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
 

هوالفتاح العلیم

منابع کارشناسی ارشد :علوم قرآنی وحدیث

ادبیات عرب:مبادی العربیه رشید الشرتونی یا(جلد 4 صرف ونحو) ) شرح ابن عقیل دوجلد 

تاریخ قرآن: تایخ قرآن (حجتی)+ تاریخ قرآن (رامیار)+ تاریخ قرآن (محمدی )

علوم قرآن: الاتقان فی علوم القران جلالدین سیوطی - اسباب النزول (حجتی)

علوم حدیث: علم الحدیث (شانه چی) - درایه الحدیث (شانه چی) - مصطلح الحدیث (صبحی صالح)

علوم بلاغت: جواهر البلاغه الهاشمی - درس اللغه محمدی

زبان انگلیسی: دائره المعارف اسلامی( بخش قرآن وحدیث) و(شیعه در اسلام)