وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

سوالات آزمون چهار گزینه ای دین و زندگی ( 3 ) با پاسخ
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
 


بسمه تعالی

سوالات آزمون چهار گزینه ای دین و زندگی ( 3 ) ویژه رشته ریاضی در اسفند ماه 88 :

1- نشانه ورود به وادی انسانیت و علامت بیداری و هوشیاری گرفتار آمدن به ..........است که ریشه در .........انسان دارد .

الف ) درد و دغدغه های متعالی سوالهای اساسی           ج )طرح سوالات متعالی  عمیق ترین نیاز ها

ب ) دغدغه های متعالی پاسخ های اساسی                 د ) طرح سوالات اساسی حس کنجکاوی

2-رضایت .............. و .............. به آدمی نشاط میبخشد و چالاکی و سرچشمه های ........ و ........ است .

الف ) خداوند- آخرت * ایمان آرامش                            ج ) زندگی امید *احساس رضایت- آرامش درونی

ب ) زندگی ایمان *احساس رضایت خویشتن داری          د ) اجتماع-خانواده*احساس رضایت-آرامش درونی

3- بنا به حدیثی از امام کاظم ( علیه السلام ):گروهی از بندگان خداوند که ...................... پیام الهی را بهتر می پذیرند .

الف ) دارای سبقه ایمان بیشتری باشند                      ج ) از معرفت برتری برخوردار باشند

ب )ایمان قویتری داشته باشند                                د ) صفای روح و باطن بیشتری داشته باشند

4- امام کاظم علیه السلام فرمودند : هر کس ............. است رتبه اش در .............. بالاتر است .

الف ) با ایمان تر آخرت            ج )با ایمان تر دنیا و آخرت 

ب ) عقلش کاملتر دنیا              د ) عقلش کاملتر دنیا و آخرت

5- مصرع زیر به کدامین موضوع اشاره دارد ؟

((گر بمیری تو ، نمیرد این سبق ))

الف ) جاودانگی رسول خدا ( ص )              ج ) ماندگاری کتابت

ب ) تحریف نشدن همه کتب آسمانی               د )جاودانگی قرآن

6-امام از دیدگاه شیعه : کسی است که از سوی ........... برگزیده میشود و همه مقامات و وظایف پیامبر را ........... .

الف ) پیامبر در امر حکومت بر عهده دارد           ج ) خدا به استثنای وحی را بر عهدا دارد 

ب ) مردم در امر حکومت بر عهده دارد              د ) همه مردم به استثنای دریافت وحی را بر عهده دارد .

7- کتب (( التهذیب )) و ((الاستبصار )) به ترتیب از مرحوم ....... و مرحوم .......... بود که به جهت ............ در اختیار جامعه اسلامی قرار گرفت .

الف ) شیخ طوسی صدوق پاسخ به مسائل جدید و نو     ج )  صدوق-شیخ طوسی- حفظ سخنان و سیره پیامبر

ب ) صدوق صدوق- خفظ سخنان و سیره پیامبر                د ) شیخ طوسی شیخ طوسی-پاسخ گویی به مسائل جدید و نو

8- کدام یک  مربو به بخش اصلی " رهبری " امام زمان ( عج ) در زمان غیبت کبری است ؟

الف ) تلاش برای برقراری حکومت عدل                    ج )حفظ سخنان و سیره پیامبر

ب ) واسطه خیر و برکت به انسان ها                          د ) معرفی خود به عنوان امام بر حق  

 

9- کامل کنید .

هر .......... لزوما .........نیز میباشد

الف ) فقیهی مرجع تقلید                    ج ) مرجع تقلیدی ولی فقیه

ب ) هر مرجع تقلیدی ولی فقیه            د ) مرجع تقلیدی فقیه

10- چگونه بنای خانواده مستحکم و روابط اعضای آن نا گسستنی می گردد ؟

الف ) با افزایش مدیریت و تدبر مرد در خانه                   ج )با ایفا نمودن صحیح نقش پدری مرد در خانه

ب ) با ایفا کردن محوری زن در خانه                            د )با ایجاد روابط محبت آمیز بین همسران .

پاسخ پرسش های 4 گزینه ای دین و زندگی 3 ویژه رشته ریاضی در اسفند ماه 88

 

ا گزینه  1  صحیح است.                                                         6 گزینه 3 صحیح است.

2- گزینه 3 صحیح است.                                                         7- گزینه 4 صحیح است.

3- گزینه 3 صحیح است.                                                       8- گزینه 2 صحیح است.

4- گزینه 4 صحیح است.                                                        9- گزینه 4 صحیح است.

5- گزینه 4 صحیح است.                                                      10- گزینه 2 صحیح است.

 

"هر روز صبح که خط زندگی را شروع میکنیم نیم نگاهی نیز  به آخر داشته باشیم ."

 

 با آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی

پوراسمعیل