وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

چهار تا سوال اساسی از امیر مومنان حضرت علی (ع)
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
 

هوالفتاح العلیم

شخصی به پیش امیر مومنان (ع)آمد و گفت چهار تا سوال دارم  حضر ت فرمود بپرس   حتی اگر چهل تا سوال داشته باشی آن شخص پرسید ای علی  بگو؟

(1) نزدیک چیست و نزدیکتر کدام است؟

(2) واجب کدام است و واجب تر چیست؟

(3) عجیب چیست و عجیب تر کدامین است؟

(4) سخت کدام است و سخت ترین چیست؟

حضرت فرمود :

(1) قیامت نزدیک است و مرگ از آن نزدیک تر؛

(2)  اطاعت از خدا واجب است و ترک گناه از آن واجب تر؛

 (3)  دنیا عجیب است و دوست داشتن دنیا از آن عجیب تر؛

 (4)  قبر سخت است و بدون زاد و توشه به دنیای مردگان رفتن سخت تر.

انشاالله که مورد استفاده واقع شود