وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

طرح درس دوم دین و زندگی 3
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
 

هوالفتاح العلیم

اداره آموزش و پرورش ماکو                                          

طرح درس دوم  دین و زندگی 3

 نام طرح درس روزانه              نام درس: دین وزندگی 3            موضوع درس  لطف الهی        پایه ورشته : سوم انسانی   مدرسه: امام حمینی(ره)   مقطع:     متوسطه              صفحات:     11-20                      تعداد فراگیران:       32نفر         شماره طرح : 2    تاریخ اجرا:  20/7/88     زمان اجرا:      8  الی9:30           

  تهیه کننده :   قاسم  _  پوراسمعیل     مدرک تحصیلی :  کارشناسی دبیر علوم دینی ومعارف اسلامی    تلفن محل کار : 0462343090 موبایل : 09141648068  

    ویژگی فراگیران :جنسیت : مرد       سن: 16 و بالاتر

·        وضعیت ذهنی : سه  نفر ضعیف

·        وضعیت اجتماعی : حدود 40درصد از خانواده ها تحصیل کرده هستند

·        وضعیت اقتصادی :  به علت مرزی بودن منطقه وضعیت اقتصادی  متفاوت می باشد

هدف کلی  : آشنا شدن فرگیران با لطف الهی        

رئوس مطالب : 1-لطف الهی2-هدایت عمومی3- تناسب میان هدف ، خلقت و هدایت 4-هدایت ویژه

 

اهداف جزئی

اهداف رفتاری  (فعالیت مناسب برای رشد انواع هوش ها )

نوع هوش

در فرآیند آموزش فراگیران باید :

در پایان آموزش فراگیران باید بتوانند :

 


با هدف، موضوع ،ارتباط درس اول ودوم   آشنا شود

 

 

 

 

با هدایت عمومی آشنا شود

 

 

تناسب میان هدف و خلقت

 

 

1-    هدف از یاد گیری لطف الهی   را توضیح دهد

2-    مقایسه درس اول با درس دوم را بیان و ارتباط میان  آنها را توضیح دهد .

3-    کلام حضرت موسی را در دعوت فرعون به سوی خداوند بیان کند.

4-    توضیح دهد ( چه را بطه ای میان ویژگی های آفرینشی انسان با نحوه هدایتش وجود دارد .  )

5-    قرائت آیات درس و ارائه ترجمه آنها و بیان موضوع آیات با عناوین اصلی درس .

 

1-   اثبات کند که خدای جهان خالق حکیمی است .

2-   اثبات کند که هدایت یک اصل عام وهمگانی در نظام خلقت است .

3-    چارت(نمودار) هدایت عمومی را رسم نموده و توضیح دهد .  

 

 

 

 

1-  منظور از تناسب میان هدف و خلقت را توضیح دهد.

2-  منظور ا ز شیوه خاص هدایت را با چارت درس بیان نماید.

3- آفرینش زنبور عسل را با امکانات خاص آن در ارتباط با  تناسب میان هدف و خلقت  بیان نماید .

4- نمونه ای ا ز احوالات مخلوقات خداوند را تحقیق کرده و رابطه میان اهداف و ثمرات وجود ی آنها را  با شیوه هدایتشان توضیح دهد.

کلامی

منطقی

کلامی و منطقی

زبان وکلامی

دیداری ، کلامی و منطقی

منطقی و دیداری

 منطقی و دیداری

 دیداری و  کلامی

 

 

 


کلامی

منطقی  کلامی

دیداری

دیداری و کلامی

 

 

 

هدایت ویژه انسان

 

 

 

1-    ویژگی ها و ارزش های وجودی انسان که موجب تمایز او با سایر موجودات شده در ارتباط با هدایت وی را توضیح دهد .

2-    منظور از دو چراغ در وجود انسان چیست و هدف از خلقت آن دو را بیان نماید .

3-فرمایش امام کاظم ( ع) را به هشام بن حکم را در ارتباط با حجت آشکار و نهان بیان نماید

4-نقش عقل را  در ارتباط با فهم پیام الهی ذکر نماید .

5-نتیجه اندیشه در پیام الهی  را ذکر نماید .

 

منطقی و کلامی

 

دیداری منطقی

دیداری و کلامی و معنوی

دیداری و کلامی

کلامی

 

 

 

رفتار ورودی

قبل از ارائه این درس دانش آموزان باید:

سوالات ارزشیابی ورودی( تشخیصی)

نتیجه

با نیازهای بنیادین بشر   آشنا باشد

بامعنای بیداری وهشیاری آشنا باشد

1-    نشانه بیداری و  هوشیاری ورود به وادی انسانیت را توضیح دهد؟

2-    نیازهای بنیادین بشر را نام ببرد

3-    دو ویژگی پاسخ به نیازهای بنیادین را ذکر کنند

اگر به سوالات مطرح شده توانستند جواب دهند به تدریس درس دوم می پردازیم

             

اجرای تدریس درس دوم

 

مراحل تدریس

روش تدریس

مواد آموزشی

فعالیت فراگیران

فعالیت مدرس

مدت

 

 

فعالیتهای

مقدماتی

1-سلام واحوال پرسی وبررسی وضعیت جسمی وروحی فراگیران

2-حضور وغیاب وبررسی علت غیبت جلسه قبل

3-بررسی تمارین وتکالیف فراگیران

مطالب درس اول

 

 

کاربرگ دبیر

ارائه نمونه یا بی  وبرسی  وتکالیف

برسی تمارین وتکالیف

5

 

 

ارزشیابی ورودی

 

پرسش از مدرس وپاسخ از گروه در صورت گروه بندی ویا چهار نفر از فراگیران

 

 

کتاب دین وزندگی 3

1-در صورت گروه بندی  افراد گروه ارسطو از گروه  افلاطون دو سوال میکنند ویا از چهار نفر به انتخاب چهار سوال می پرسنند

2- پرسش گروها وپاسخ از گروههای دیگر

1- انتخاب گروه سوال کننده

2- طرح سوالهایی غیر از سوال فراگیران

3- نظارت وتایید  ویا تکمیل پاسخها

5

آماده سازی وایجاد انگیزه

1-   گروه بندی{1- گروه ارسطو 2-گروه افلاطون3- گروه سقراط}

2-    ایجاد انگیزه {تدریس درس در اطاق فناوری وپخش فیلم ویا ارائه داستانی برای زمینه سازی}

 

کتاب دین وزندگی 3

رایانه

نشاندادن نسخه pdf

 

دقت به صفحه پروزکتور

وسخنان مدرس

 ودانش آموزانی که اظهار نظر می کنند

ایجاد انگیزه در فراگیران چه با طرح داستان و یا نمایش فیلم و..قرائت آیات

 

3

 

 

 

مراحل تدریس

روش تدریس

مواد آموزشی

فعالیت فراگیران

فعالیت مدرس

مدت

 

 

 

 

ارائه

درس جدید

 

 

 

 

مقدمه

فعال بودن سه گروه{1- گروه ارسطو 2-گروه افلاطون3- گروه سقراط} برای  بحث وبررسی گروهی

پرسش وپاسخ

 

کتاب درسی

نسخه pdf

پروزکتور

رایانه

پرده  نمایش

کاربرگ دبیر

موضوع وهدف درس را مشخص می کند

سوالات اصلی درس دوم را بر روی پرده با استفاده از پاور پوینت یا نوشته word  نمایش دهد

هدف از یادگیری درس دوم  بیان کنند

هدایت

نظارت

پرسش از مطالب

توجه دادن به فرا گیران به اهداف درس و مطالب

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

ارائه

درس جدید

 

 

 

 

 

 

لطف الهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

مقدمه درس وتوضیح آن

قرائت آیات توسط دانش آموزان وپخش  قسمتهای از آیات کتاب با استفاده از نرم افزارهای قرانی(سلیم-مائده- حکیم) بیان ارتباط آیات با مطالب کتاب

 نشان دادن نسخه pdf

ارائه  پاور پوینت

ارائه نمونه ومثالهای قرانی

پرسش وپاسخ

 

کتاب

درسی

نسخه pdf

پروزکتور

رایانه

پرده  نمایش

کاربرگ دبیر

 

نمونه های از لطف الهی در زندگی خود  را نا م ببرد

1- گروه ارسطو: هدایت عمومی توضیح دهند 

 2-گروه افلاطون: تناسب میان هدف ،خلقت و هدایت را  توضیح دهند 

3- گروه سقراط: هدایت ویژه انسان  توضیح دهد

 

هدایت

نظارت

پرسش از مطالب

توجه دادن به فرا گیران به اهداف درس و مطالب

تکمیل وجمع بندی

 

 

 

 

 

 

 

ارائه

درس جدید

 

 

 

لطف الهی

 

 

 

 

 

توضیح لطف الهی

قرائت آیات کتاب

ارائه معنای درست آیات

توضیح هدایت عمومی

توضیح تناسب میان هدف ، خلقت وهدایت

ارائه نمدار هدایت عمومی و تناسب میان هدف ، خلقت وهدایت

توضیح چگومگی هدایت ویژ ه انسان

بیان فرمایش امام کاظم (ع) به هشام بن حکم

کتاب

درسی

نسخه pdf

پروزکتور

رایانه

پرده  نمایش

کاربرگ دبیر

 

 1- گروه ارسطو: قرائت آیات وارتباط با مطالب  کتاب 

2-گروه افلاطون: ذکر داستان حضرت موسی  در ارتباط با لطف الهی

3- گروه سقراط:  برسی فعالیت (برای مطالعه ) آفرینش زنبور عسل وچگونگی هدایت  آن

4-  سر گروه   گروه افلاطون نقش حجتهای درونی نهان وآشکار را در امر هدایت برسی نماین

هدایت

نظارت

پرسش از مطالب

توجه دادن به فرا گیران به اهداف درس و مطالب

تکمیل وجمع بندی

 

 

5

ارائه

درس جدید

 

 

 

 

 

فعال بودن سه گروه{1- گروه ارسطو 2-گروه افلاطون3- گروه سقراط}

ارائه  پاور پوینت

نشان دادن نسخه pdf

کتاب درسی

نسخه pdf

پروزکتور

رایانه

پرده  نمای

1- گروه ارسطو: فعال کردن ضبط صوت برای قرائت

2-گروه افلاطون: آماده کردن نرم افزارهای قرانی برای نمایش متن آیات در پروزکتور

 

هدایت

نظارت

پرسش از مطالب

توجه دادن به فرا گیران به اهداف درس و مطالب

تکمیل وجمع بندی

 

 

 

3

 

 

 

 

مراحل پایانی تدریس درس دوم

 

 

 

مراحل پایانی

 

 

جمع بندی ونتیجه گیری

پرسش وپاسخ

 

بازگو کردن مطالب اصلی

 

حل دو نمونه تمرینات  پایان درس

ذکر خلاصه صفحه 17

کتاب درسی

نسخه pdf

پروزکتور

رایانه

پرده  نمایش

کاربرگ دبیر

 

سه گروه{1- گروه ارسطو 2-گروه افلاطون3- گروه سقراط}  اظهار نظر کرده و سر گروها جمع بندی می نمایند

تعین وظایف گروها برای جلسه بعدی

 

هدایت

نظارت

جمع بندی

 

 

5

 

 

 

مراحل پایانی

 

 

 

 

 

ارزشیابی

طرح  سوال هریک {1- گروه ارسطو 2-گروه افلاطون3- گروه سقراط}   از یکدیگر یا طرح سوال از طرف معلم از سوالات کتاب و یا مطالب خارج از کتاب

3

تعین تکلیف

تهیه سوالات  شفاهی شفاهی وتستی  حل تمرینات  طرح شده از طرف دبیر توسط گروها

ارائه کنفرانس  درس دوم برای جلسه بعد

تهیه نمودار  هدایت عمومی توسط گروه  سقراط

تهیه نمونه از سوالات برای طرح در ارزشیابی ورودی جلسه بعد توسط گروه ارسطو

تهیه نمودار  تناسب میان هدف و خلقت گروه افلاطون

آماده شدن برای آزمون کتبی از درس اول ودوم

4

 

 

والسلام علی من اتبع الهدی