وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

هشت توصیه جالب لقمان حکیم
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸
 

دو چیز را فراموش مکن:1- یاد خدا 2- یاد مرگ

دو چیز را فراموش کن : 1- بدی دیگران در حق تو 2- خوبی تو در حق دیگران
چهار چیز را نگه دار 1-: گرسنگی ات را در سر سفره دیگران ٢- زبانت را در جمع 3- دلت را در نماز 8-چشمت را در خانه دوست