وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

دینی دوم غیرانتفاعی جام نوبت اول 94
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٤
 

ردیف

سوالات

بارم

1

آیات وعبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید.

الف-خَلَقَ السَّماواتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ....

 

ب-اِنّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ طینٍ...

 

ج- پیام آیه((إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَ إِمَّا کَفُورًا .)) را بنویسید

 

 

 

3

 

 

 

2

جملات زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

الف-هرموجودی به گونه ای ساخته شده که ..............رادنبال می کند.

ب-.............بودن در موجودات جهان راه ندارد.

ج-تمام مخلوقات این جهان به ...........آفریده شده اند ودارای..............مشخص می باشند.

 

1

3

جملات صحیح وغلط را علامت بزنید.

الف- فرشتگان هنگام مرگ جسم انسان را توفّی می کنند.

ب- نامه ی عمل نیکوکاران رابه دست چپ آنها می دهند.

ج- پیامبران وامامان بهترین گواهان قیامت هستند.       

د- در عالم برزخ نامه ی عمل انسانها گشوده است.          

1

4

پاسخ کوتاه دهید.

الف- شاخصه ی اصلی مجموعه ی منظم چیست؟

ب- چه چیزی است که با انسان ازدنیا به برزخ می رود واز او جدا نمی گردد؟

ج- بالاترین درجه ی بهشت چه نام دارد؟

د- قرآن کریم سرزنش گردرونی انسان را چه نامیده است؟

 

1

5

دومورد از ویژگیهای جهان واقعی را بنویسید.

1

 

 

6

ازسرمایه های رشد انسان قدرت اختیار را توضیح دهید.

 

 

1

7

شیطان از چه راههایی انسان را گمراه می کند؟

 

1

 

 

 

 

8

پیامدهای دیدگاه منکران معاد رابنویسید.

1

 

ردیف

سوالات

بارم

 

9

چرا زندگی انسان در دنیا امکان تحقق عدل الهی را نمی دهد؟

 

1

 

10

بنا به فرمایش پیامبر اکرم (ص)باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟

 

5/0

 

11

نامه ی عمل انسان در آخرت بانامه های ثبت شده در دنیا چه تفاوتی دارد؟

 

 

1

 

 

 

12

شاهدان اعمال انسان در قیامت را نام ببرید.

 

5/0

 

13

رابطه ی میان عمل،پاداش وکیفر بر اساس مجموعه ای از قراردادها راباذکر مثال توضیح دهید.

 

 

 

 

1

 

 

14

وقایع مرحله ی دوم قیامت را نام ببرید.4مورد

1

 

15

عبارات زیر را تعریف کنید.

 

الف-آثارماتقدم

 

 

ب-حکیم

 

 

1

 

 

 

 

 

 

موفق ومؤید باشید  - پوراسمعیل ماکویی                          جمع بارم

 

16