وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

سوالات دین وزندگی سال سوم دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین ع ناحیه 1 تبریز
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٧ دی ۱۳٩٤
 

شرح سوالات

باتوجه به آیات وحدیث  ذیل به سوالات پاسخ دهید(آیه اول را ترجمه وپیام آیه دوم را نوشته وحدیث شماره 3 را کامل کنید)

1- إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ (ترجمه)

2- قُلْ : ما سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ إِنْ أَجْرِیَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ(پیام)

3- حدیث « إِنَّی تارک........................................................................................................... »

صحیح وغلط بودن سوالات زیر را مشخص کنید؟(ص/غ)

4- نوشته نشدن حدیث سبب میشد که مدرکی ومنبعی که از طریق آن بتوان احادیث درست را از نادرست تشخیص داد در دست نباشد

5- سخن امام صادق (ع) که(( زینت خاندان ما باشید ومایه زشتی ما نباشید)) بیانگر دفاع منطقی از ودرست از مسلمانان است

6- نزول آیه تطهیر در هنگام انجام واقعه ای که مردم ناظر آن بودند واعلام این حقیقت از جانب رسول خدا (ص) که مصداق آیه امام علی ع است

7- سخن گفتن قرآن از علم دوستی نشانه تاثیر نا پذیری از عقاید دوران جاهلیت است.

با توجه به مطالب کتاب ، عبارت مناسب در جای خالی بنوِیسید.

8- مقام و منزلت حضرت علی(ع) به خاطر » ............. «بی نظیر و» ......... « بی مانند ایشان است.

9- مقام ومنزلت انسانهای با فضیلت ناشی از...............................آنان در برابر خداست.

10- » .................. «در کنار گسترش معارف از طریق دعا به تجدید بنای سازمان تشیع پرداخت.

1-             به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.؟

11- چه کسانی پیام خداوند را بهتر درک میکنند

12- فطرت به چه  معناست؟

13- اختیاری بودن حرکت انسان  به چه معناست؟

14- اولین ومعتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات قرآن چیست؟

15- « سران مکّه نمیگذاشتند مردم ازخانه پیامبرآیات قرآن را گوش دهند» این امرمربوط به کدام مورد ازجنبه های اعجاز قرآن است

16- اگر پیامبری(( در مقام تعلیم وتبیین دین)) معصوم نباشد، چه پیامدی بدنبال دارد؟

به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید

17- عواملی را که سبب شد شریعت پیامبر اکرم(ص) جاویدان باشد، را ذکر کنید. ؟1                 

18- از قلمرو‌های رسالت پیامبر اکرم(ص) تعلیم و تبیین تعالیم دین را توضیح دهید؟1

19- ((اختیارات حاکم اسلامی)) راتوضیح داده وبنویسید منظور از  آن برای چیست؟1

20- چرا قرآن کتاب (( دیروز، امروز و فرداهاى)) انسان هاست.؟1

21- چرا جامعه اسلامی نیازمند ولایت وحکومت اسلامی است ورهبری جز احکام بسیار مهم  میباشد

22- با تفکر در آیه اولوالامروحدیث جابر یک مورد از پیامهای آن را بنویسید؟ 5/.

23- چرا پس از رحلت پیامبر نظام حکومت اسلامی که بر مبنای امامت طراحی شده بود، تحقق نیافت و دستاورد و نتیجه آن چه شد؟1

24- امامان بزرگوار از دو جهت با حاکمان زمان خود مبارزه میکردند؛ ان دو جهت را توضیح دهید5/1