وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

آزمون نوبت اول دین وزندگی 2 تاریخ 8/10/93 دیماه غیر انتفاعی جام
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳
 

ترجمه آیات شریفه را بنویسید؟

1-وصوّرکم فاحسن صورکم والیه المصیر 2- ام نجعل المتّقین کالفجّار 3 - افغیر دین الله یبغون"   4 - فَِبئۡسَ مَثۡوَی الۡمُتَکَِبّرین

با تدبردر آیات شریفه به سوالات پاسخ دهید؟

5- ربّنا ماخلقت هذا باطلا بیانگر ................ آفرینش جهان خلقت  است

6- پیام آیه ولقد کرمنا بنی ادم و حملناهم فی البر والبحر را بنویسید

جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید؟

7- ..................... نیز شاهد و ناظر بر همه ی پیامبران و امت هاست.

8- پاداش های بهشتی و عذاب های دوزخ ، ساخته . . . . . ما است.

9-  حقیقت وجود انسان،.................. و............. اوست

درعبارات  زیرصحیح و غلط (ص/غ)مشخص نمایید؟

10- سجده ی فرشتگان برای انسان به خاطر بعد روحانی و جسمانی اوست.

11- قرآن کریم سرزنشگر درونی را نفس اماره نامیده است.

12- بالا ترین مرتبه ی نعمتهای بهشت  رضایت پروردگار است است 

13- آنان)پیروان پیامبرا ن) که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.

 مفاهیم زیر را تعریف کنید؟

14- حکیم 15- برزخ 16- آثار ما تاخر-  17-صیحه

به سوالات زیر پاسخ دهید؟

18- شاخصه ی اصلی یک مجوعه ی نظام مند چیست آنها را توضیح دهید؟

19- ویژه گیهای بعد جسمانی وجود انسان را بنویسید؟

20-  نترسیدن  خداپرستان از مرگ به چه معنی است؟

21- بنا بر فرمایش امام صادق (ع) مومن پس از مرگ از 6 چیز بهرمند است دو مورد از آنها را بنویسید؟

22- پیامدهای دیدگاه منکران معاد رابنویسید.؟3 مورد

23- سخن امام عصر (عج) در مورد دشمن ترین دشمن انسان بنویسد؟

24- ضرورت معاد براساس حکمت الهی را بنویسید؟

25- چهار مورد از حوادث(( مرحله دوم )) قیامت را نا م ببرید.؟

26- دو مورد از ویژ گیهای همسران بهشتی ، را بنویسید؟

27- چرا بهشت برای بهشتیان سرای سلامتی(دارالسلام)است؟

28-  ترجمه یک حدیث  را به انتخاب خود در مورد دیدگاه پیامبران الهی در مورد مرگ را بنویسید؟

4نمره به روخوانی قرآن اختصاص دارد   :پوراسمعیل