وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

سوال امتحانی دین وزندگی 1نوبت اول دی ماه 92
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۳
 

 1- آیات شریفه را ترجمه نمایید:

 

الف:«قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین».......................................

ب:«واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون»........................................ .....

ج:«انّی وجّهتُ وَجهِیَ للّذی............................................

د:عالم الغیب والشهاده»........................................

2- سوالات مربوط به تدبر در آیات:

الف:با تدبر در آیه «هذا بیانٌ للناس وهدیً و موعظةللمتقین » بنویسید نقش قرآن کریم  در زندگی انسانها چقدر است؟

 

ب پیام آیه (من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیاة طیبة....)را بنویسید؟

 

3- عبارت زیر  را با علامت (ص/غ) مشخص نمایید

الف:مرحله ی ساده ی تدبّر و تفکر در قرآن «تفسیر » نامیده می شود.

ب:انتخاب هدف زندگی ، مهمترین انتخاب هر انسانی است.

ج:در حمد و ستایش همواره «صفات سلبی»خدا را بیان می کنیم.

د:داشتن حالت انکار و تکبر در مقابل حقیقت از زشتی های قلب است.

4- جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف: جایگاه علم و شناخت................است اما قرآن جایگاه ایمان را .........معرفی می کند.

ب:حضرت ابراهیم با ...............وبا استعانت از................بهترین انتخاب را کرد.

ج:وقتی ........و............را در مخلوقات می بینیم ،حکیم بودن خدا را در می یابیم.

د:برترین محبوب..............زیرا.................................  .

 

به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید

5- ثمرات ونتایج هدایت قرآن کریم چیست؟(4مورد)

6- یک مورد از تفاوت های بین استعدادهای انسان و استعدادهای نهفته در گیاهان و جانوران را بنویسید؟

7- هدف حضرت ابراهیم از اینکه فرمود ((من آنچه را که افول میکند دوست نمی دارم)) چیست؟

8- نقش(( قدرت تفکر وانتخاب)) را در زندگی انسا نها بنویسید(چگونه انسان مسول سرنوشت خود است)

9- چرا خداوند را آنگونه که شایسته ی اوست نمی توان شناخت؟

10-صفات ثبوتی را با ذکر مثال توضیح دهید؟

11- ایمان چیست؟

12-چگونه «تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی» ایمان و محبت انسان را به خدا زیاد می کند؟

13-  تسبیح را با ذکر یک مثال تعریف کنید؟

14- چگونه ایمان بین شناخت وعمل پیوند ایجاد میکند؟