وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

سوال سال اول دین وزندگی دبیرستان غیر انتفاعی جام(سیب) ناحیه چهار تبریز
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
 

هوالفتاح العلیم

اداره آموزش وپرورش ناحیه چهار تبریز            آزمون دین وزندگی یک       پایه اول     دبیرستان : غیردولتی جام

 نوبت: دوم             تاریخ امتحان 27/2/ 93           ساعت آزمون 10:30 صبح             مدت آزمون: 75 دقیقه

نام ونام خانوادگی                              شعبه کلاس(            )                             شماره صندلی(     )

بارم

متن سوالات

ردیف

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1/25

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/5

 

آیات زیر را ترجمه کنید؟

1- انی اراکَ و قومَک فی ضلالِِ مبین

2- یبشر المومنین

3- وسارعـوا الی مَغفرة مِن ربِکـم

4- اقـم الصَلاة لِـذکری

 پیام آیه وحدیث را بنویسید؟

5- لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة.

6- ثمرة المحاسبة صلاح النفس.

صحیح وغلط را در جملات زیر مشخص کنید (ص – غ)

7- قرآن کریم راهنمای زندگی انسانهاست ومردم را به استوار ترین راهها هدایت میکند (ص – غ)

8- کسی که اهل اتقان در کار است در هر کاری وارد شود  قواعد آن را به درستی رعایت میکند  و محصولی  بدون نقص عرضه میکند. (ص – غ)

9- طبق فرمایش رسول خدا(ص) کسی که روزی خود را با کار وتلاش تهیه کند در قیامت در شمار شهدا قرار میگیرد. (ص – غ)

10- نزدیکی وتقرب به خداوند از نوع نزدیکی مکانی وظاهری نیست (ص – غ)

 جملات زیر را کامل کنید؟

11- مردار انسان و حیوانی که خون .............. دارد نجس است.

12- هرکس از یاد خدا روی بر گرداند .............................................................

13- اگر هدفها ودل بستگی هایم را درست انتخاب کنم وهریک را...............................قرار دهم درخت وجود من...........................خواهد بود.

14- .............. اولین وبرترین معلم وراهنمای ما برای تفکردر این کتاب(فرآن) است.

15- در هنگام نیاز همواره........... را میخوانیم زیر را.................................................

16- نشان رشد فکری است که یا د آوری عیبم را  به عنوان.....................از دوستم بپذیرم وممنون او باشم

به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید ؟

17- انگشتری و حلقه طلا در نماز برای(( مردان)) چه حُکمی دارد.

18- ادرار و مدفوع(( مرغ وماهی)) چه حُکمی دارد ؟

19- منشا ء تفاوت در ((هدفها ودلبستگی ها)) را بنویسید؟

20- برای(( رکن)) نماز یک مثالی بنویسید؟

21- یک نمونه از مواردی که(( حقوق دوستی)) را از بین می برد ودر نتیجه پیوند دوستی را سست میکند را بنویسید؟

 به سوالات زیرپاسخ کامل بدهید ؟

22- هدف حضرت ابراهیم از اینکه فرمود (( من آنچه را که افول میکند دوست ندارم )) را بنویسید؟5/.

23- از د و اسم الهی {حکیم- وعلیم } یک مورد را  به اختیارتوضیح دهید؟25/.

24- چرا نمی توانیم برخی از صفات را به خداوند نسبت بدهیم؟75/.

25- در(( غسل ارتماسی )) چه کار هایی را انجام میدهیم.5/.

26- برای هر کدام از(( حمد)) و((تسبیح)) یک عبارت از نماز را ذکر کنید.5/.

27- چگونه ایمان بین(( شناخت وعمل)) پیوند ایجاد میکند؟.5/.

28-(( ایمان )) را تعریف کنید5/.

29- از کلام امام کاظم (ع) در مورد(( محاسبه)) چه نتیجه ای میتوان گرفت.5/.

30-(( اُســوه)) چه کسی است.5/.

31-(( واجب)) را  تعریف کنید5/.

32- منظور از(( مراقبت)) یعنی چه؟5/.

33- به چه نوع دوستی میتوان(( اعتماد )) کرد؟5/.

34-(( وظایف  انسانها)) نسبت به دوست  را نام ببرید.(دومورد)5/.

35- ویژگی دوستان ناصح (نصیحت کننده) را بنویسید(دومورد)5/.

36- از آثار تربیتی کار (( لطافت احساس )) را توضیح دهید؟5/.

 موفق وپیروز باشید: پوراسمعیل

1- جواب سوالات در ورقه سفید مهردار مدرسه نوشته شود

2- در موارد تکمیل کنید فقط جواب قسمت نقطه چین را بنویسید

   3- بعد از جواب هر سوال خط بکشید

در ترجمه وپیام آیات واحادیث  فقط آنچه که خواسته شده جواب دهید از نوشتن توضیح اضافی خوداری شود – 4.

الف

 

 

 

 

 

 

ب

 

 

 

ج

 

 

 

 

 

 

 

 

د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و

 

 

 

نمره16

چهار نمره  به روخوانی قرآن اختصاص دارد