وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

سوالات دین وزندگی2 دی ماه 92
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
 

 هوالفتاح العلیم

ترجمه آیات شریفه را بنویسید؟

1-    ویتفکرون فی خلق السموات والارض  2- کلوا مما فی الارض حلالا طیبا" 3 - افغیر دین الله یبغون"   4 - فَِبئۡسَ مَثۡوَی الۡمُتَکَِبّرین

با تدبردر آیات شریفه به سوالات پاسخ دهید؟

5- واشرقت الارض بنور ربها" ناظر به کدام یک از حوادث مرحله دوم قیامت است

6- پیام آیه انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا را بنویسید

جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید؟

7- ..................... نیز شاهد و ناظر بر همه ی پیامبران و امت هاست.

8- کار شیطان...................و.دادن وعده های دروغین است و جز ازهمین طریق؛راه نفوذ دیگری ندارد.

9-  حقیقت وجود انسان،.................. و............. اوست

درعبارات  زیرصحیح و غلط (ص/غ)مشخص نمایید؟

10- سجده ی فرشتگان برای انسان به خاطر بعد روحانی اوست.

11- قرآن کریم سرزنشگر درونی را نفس اماره نامیده است.

12- پیروان پیامبران الهی سعی میکنند راه غفلت از مرگ را در پیش بگیرند

13- آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.

 مفاهیم زیر را تعریف کنید؟

14- توفی 15- برزخ 16- آثار ما تقدم 17- صیحه

به سوالات زیر پاسخ دهید؟

18- شاخصه ی اصلی یک مجوعه ی نظام مند چیست آنها را ذکر کنید

19- ویژهگی های بعد روحانی وغیر جسمانی وجود انسان را بنویسید

20- از دلایل بعد روحانی وجود انسان ((رویاهای صادقه )) را توضیح دهید

21- بنا بر فرمایش امام صادق (ع) مومن پس از مرگ از 6 چیز بهرمند است دو مورد از آنها را بنویسید

22- شاهدان روز قیامت را نام ببرید(3 مورد)

23- دو مورد از راهایی که شیطان انسان را غافل میکند را بنویسید

24- ضرورت معاد براساس عدل الهی را بنویسید

25- نامه ی عمل انسان با نامه های ثبت شده در دنیا چه تفاوتی اساسی دارد.

26- دو مورد از ویژه گی های مأموران عذاب، را بنویسید

27- چرا بهشت برای بهشتیان سرای سلامتی(دارالسلام)است،