وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

چگونه فضای تربیتی ومعنوی مدرسه را میتوان تقویت کرد
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢
 

هوالفتاح العلیم                 چگونه فضای تربیتی ومعنوی مدرسه را میتوان تقویت کرد

مدرسه به عنوان یکی از نهادهای موثر در تعلیم وتربیت محسوب میشود وبدیهی است در نظام تعلیم وتربیت اسلامی حاکم شدن ارزشهای اسلامی درامر آموزش یکی از اهداف ، جدی تلقی میگردد، در این راستا عوامل چندی در بهبود وضعیت معنوی وتربیتی مدرسه موثر واقع میشود از جمله این عوامل میتوان به تقویت مبانی اعتقادی وتشویق به فضایل اخلاقی را بر شمرد که به جهت اولویت بندی در راس مسائل آموزشی قرار میگیرد ومنظور از این برنامه شناساندن ومعرفی مبانی اصیل اسلامی ودر نتیجه الگو سازی ارزشهای متعالی و نهادینه نمودن مطلوبات دینی هدف نهایی امر آموزش میباشد. در یک نگاه کلی اگر کردار انسانها ملاک ارزشیابی آنان قرار گیرد تفوق وبرتری ارزشهای الهی بر ارزشهای غیر الهی وجه تمایز کردار آنان مشخص میگردد، ارزشهایی چون راست گویی،انجام فرایض دینی ،مهر ومحبت به بینوایان و.... برای تشویق متعلمین به فضایل اخلاقی نکات زیر باید مد نظر قرار گیرد الف) ارائه تعاریف صحیح از فضایل اخلاقی ومشخص نمودن علت تفوق آن بر سایر ارزشها ب )منطق انسان حکم مینماید که وجدان دانش آموزان به جهت پاکی وپیرایش ،آماده پذیرش ارزشهای اصیل ومتعالی میباشد بنابراین قبل از اینکه از ناحیه دوستان ناباب ودشمنان دین مورد تربیت قرار گیرد  باید فرصت را مغتنم شمرده آنان را با رزشهای الهی آشنا نموده ودر همان راستا نیز هدایت نماییم ج) بها دادن جامعه وبه تبع آن مدرسه واولیا آن به امور حقانی ومرزبندی مابین حق وباطل ، ونیز مقدس شمردن ارزشهای اخلاقی ، وتشویق آنان در راستای حرکت در امور مطلوب وارزشی کمک شایانی به تحقق ارزشهای الهی وتقویت مبانی اخلاقی مینماید د)جدی بودن مسائل الهی وحاکم شدن ارزشهای انسانی چنانکه از ناحیه ائمه دین مورد نظر بوده یاید در تعلیم وتربیت دینی نیز رعایت شود برای همین منظور رفتار دانش آموزان در حین انجام اعمال ،واظهار نظر،و... مورد سنجش قرار گیرد ه)در راستای گرایش به   فضایل اخلاقی رفتار ائمه ومعصومین (ع) که اسوه ما مسلمانان میباشد باید مورد توجه قرار گیرد واگر نزدیک به اعمال آنان باشد مورد تشویق واگر بر خلاف انتظار باشد بایدبه صورت مورد ی که مشکل در آن وجود دارد مورد تعلیم صحیح قرار گرفته ومجددا مورد ارزیابی قرار گیرد ودر صورت احراز عقیده صحیح اجازه حضور در مراحل بعدی را داشته باشد و)ناپسند بودن رذایل اخلاقی باید هدف نهایی تعالیم آموزشی قرار گیرد چرا که جامعه دچار خطراتی خواهد     شد که سر منشاء اصلی ،آن ازارتکاب همین رذایل اخلاقی از محیط مدرسه ،بوده وفرصت نفوذ وتسری به خارج از مدرسه را

 پیدا کرده است

باید فرهنگ جامعه اسلامی منطبق با اخلاق قرآنی و دستورات معصومین (علیهم السلام) باشد. چنانکه این مهم در فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آیت ا..خامنه ای مورد تاکید قرار گرفته است  برای همین منظور باید دانش آموزان آشنایی کلی از قرآن وسخنان معصومین (علیهم السلام) داشته باشند  رفتار خود وسایرین را از منظر قرآن مورد ارزیابی قرار دهند، در سایه آشنایی با تفکر قرآنی وفرمایشات معصومین (ع) میتواند نماز یک ارزش صحیح تلقی گردد ودانش آموز حضور در نماز جماعت را به

 استراحت در زنگ تنفس ترجیح میدهد واز بیهوده گویی ،دروغ، تهمت،و.. دست بر میدارد

کشیده شدن دانش آموزان به سوی نماز وحضور آنان در نماز خانه مدرسه، نتیجه تربیت مطلوب از طرف اولیاء دانش آموزان  ودبیران ودوستان موثر، میباشد برای تحکیم عقاید دانش آموزان باید در نماز خانه مدرسه پیرامون نماز واثرات آن داستانهای قرآنی ، داستانهایی از معصومین (علیهم السلام) و شهداء در  ونیز انسانهای عارف ذکر شود ، مطالعه کتابهایی چون رساله لقاءا.... واسرار الصلواة میرزا جواد ملکی تبریزی و... باید از طرف مربیان تربیتی ودبیران مدرسه مورد توصیه قرار گیرد