وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

آزمون نوبت اول دین وزندگی 1 تاریخ آزمون 3/10/93 غیر انتفاعی جام
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳
 

1- آیات شریفه را ترجمه نمایید:

 الف:«قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین»............................................................

 ب:« والذین هم عن اللغو معرضون »........................................................... .....

 ج:«انّی وجّهتُ وَجهِیَ للّذی»............................................................................

   د: « للذی فطر السموات والارض  »....................................................................

2- سوال مربوط به پیام آیه

پیام آیه (ما عندکم ینفد و ما عند الله باق( را بنویسید؟

..............................................................................................................................

 

3- عبارت زیر  را با علامت (ص/غ) مشخص نمایید

الف: هدف اصلی ما آن است که استعدادهای متنوع ما را در بر گیرد ودر جایی متوقف نشود.

ب: ما می توانیم هر صفتی که در مخلوقات می بینیم به خدای متعال نسبت دهیم.

ج:در حمد و ستایش همواره «صفات سلبی»خدا را بیان می کنیم.

  د: خداوند همه ی ((صفات مخلوقات)) راداراست0.

4- جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

  الف: برترین محبوب..............زیرا.................................  .

  ب:حضرت ابراهیم با ...............وبا استعانت از................بهترین انتخاب را کرد.

5- مشخص کنید هر آیه با کدام پیام مناسبت دارد0 (شماره مربوط به آیات را ذکر کنید)

 

الف: وخلق کل شیئ فقدره تقدیرا0                       1- چگونه از تو غافل باشم وقتی تو با من هستی؟

ب: قل اعوذ برب الفلق0                                   2-   یاد خدا دل را آرامش می دهد0

ج: الا بذکر الله تطمئن القلوب0                           3- بهره ی هر موجود را تو معین ومقدر داشته ای0

د: و نخن اقرب الیه من حبل الورید0                     4- از چه کسی جز تو مدد طلبم0      

                                                                5- به درگاه چه کسی جز تو پناه برم؟

 

به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید؟

6- محدوده ی(( تاریخی و جغرافیایی ))هدایت قرآن کریم چقدر است؟        

7- یک مورد از تفاوت های بین استعدادهای انسان و استعدادهای نهفته در گیاهان و جانوران را بنویسید؟

8- هدف حضرت ابراهیم از اینکه فرمود ((من آنچه را که افول میکند دوست نمی دارم)) چیست؟

9- چرا برای انتخاب صحیح هدفها نیازمند معیار و ملاک هستیم (نقش معیار وملاک در سر نوشت انسان را بنویسید)؟          

10- راههای رسیدن به ایمان وتقویت آن چیست(4مورد را نام ببرید) ؟

11-((صفات ثبوتی)) را با ذکر مثال توضیح دهید؟

12-(( ایمان ))چگونه معرفی شده است( تعریف ایمان)؟

13- پیامد ((انس با قرآن )) را بنویسید ؟

14-  ((تسبیح)) را با ذکر یک مثال توضیح دهید؟

15- چگونه(( ایمان بین شناخت وعمل)) پیوند ایجاد میکند؟

4 نمره به روخوانی قرآن اختصاص دارد


 
 
سوالات دینی وزندگی 3 دی 93غیر دولتی جام
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳
 

باتوجه به آیات واحادیث ذیل به موارد خواسته شده پاسخ دهید؟

1-               1- با توجه به آیه ((قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی )).

2-               الف ) آیه را ترجمه کنید    ب) نکته مهمی که از آیه برداشت میشود را بنویسید

2- آیه ی «انما ولیکم الله ورسوله و...................... وهم راکعون» را تکمیل نمایید و  بنویسید به چه آیه ای مشهور است؟

3- حدیث زیر را کامل کنید : (( من مات و لم یعرف .....................))

مفاهیم زیرراتعریف کنید:

4 – قاعده نفی سبیل:                           5- تقیه:

صحیح وغلط بودن سوالات زیر را با توجه به مطالب کتاب مشخص کنید. (ص        غ)

6- تعالیم پیامبران در برخی از احکام فرعی با یکدیگر تفاوت داشته است.                   

7- میتوان پاسخ به نیازهای برتر را به احساسات شخصی و سلیقه فردی واگذار کرد.     

8- لازمه جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تنها وجود عصمت می باشد.    

9- چون اهل بیت علیهم السلام معصوم هستند، سخن و عمل آنان ملاک و معیار سخن و عمل ماست و برای ما حجیت دارند

جاهای خالی را کامل کنید:

10- نفوذ خارق العاده قرآن کریم در افکار و نفوس از نشانه های اعجاز ................. این کتاب آسمانی است.

11- اوّلین و معتبرترین مرجعِ علمی برای فهمِ عمیقِ آیاتِ الهی .......................... و ...................... پیامبر است

12- امام باقر علیه السلام ......................... را مهمترین پایه دین اسلام را  معرفی فرمود.

13- مقام و منزلت حضرت علی(ع) به خاطر » ................. «بی نظیر و» ................ « بی مانند ایشان است.

به سوالات زیر پاسخ پاسخ کوتاه دهید.

14- پاسخ به سوال"چگونه زیستن؟"مربوط به کدام یک از نیازهای برتر انسان می باشد؟

15- حدیثِ « نَحنُ مَعاشِرَ الاَنبیاءِ اُمِرنا اَن نُـکَلِّمَ النّاسَ عَلیَ قَدرِ عُقولِهِم » به کدام یک از عللِ آمدنِ پیامبرانِ متعدّد اشاره دارد ؟

16 ویژگیهای دینِ اسلام که سببِ انطباقِ آن با نیازهای متغیّرِ زمان می­شود را نام ببرید( دو مورد)

17- یک پیام از حدیث ثقلین را بنویسید.

18- ، چرا ادیان الهی مختلفی در جهان وجود دارد  (دیدگاه قرآن)؟

19- بنابر فرمایش علی علیه السلام دومورد از نشانههای بازگشت مسلمانان به دوره جاهلیت را بنویسید.

 

به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

20- دو مورد از اشکالات اساسی را که به علت ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) به وجود آمد بنویسید؟؟

21- چگونه تشکیل حکومت اسلامی منجر به حفظ استقلال جامعه اسلامی میگردد.

22- برای حفظ همبستگی و وحدت میان مسلمانان انجام چه اقداماتی ضروری است؟(2مورد)
23- امامان بزرگوار از دو جهت با حاکمان زمان خود مبارزه می کردند آن دو جهت را بیان کنید .

24- دو مورد ازنکا ت مستنبط از حدیث (( انا مدینة العلم وعلی بابها)) را بنویسید؟

 


 
 
آزمون نوبت اول دین وزندگی 2 تاریخ 8/10/93 دیماه غیر انتفاعی جام
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳
 

ترجمه آیات شریفه را بنویسید؟

1-وصوّرکم فاحسن صورکم والیه المصیر 2- ام نجعل المتّقین کالفجّار 3 - افغیر دین الله یبغون"   4 - فَِبئۡسَ مَثۡوَی الۡمُتَکَِبّرین

با تدبردر آیات شریفه به سوالات پاسخ دهید؟

5- ربّنا ماخلقت هذا باطلا بیانگر ................ آفرینش جهان خلقت  است

6- پیام آیه ولقد کرمنا بنی ادم و حملناهم فی البر والبحر را بنویسید

جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید؟

7- ..................... نیز شاهد و ناظر بر همه ی پیامبران و امت هاست.

8- پاداش های بهشتی و عذاب های دوزخ ، ساخته . . . . . ما است.

9-  حقیقت وجود انسان،.................. و............. اوست

درعبارات  زیرصحیح و غلط (ص/غ)مشخص نمایید؟

10- سجده ی فرشتگان برای انسان به خاطر بعد روحانی و جسمانی اوست.

11- قرآن کریم سرزنشگر درونی را نفس اماره نامیده است.

12- بالا ترین مرتبه ی نعمتهای بهشت  رضایت پروردگار است است 

13- آنان)پیروان پیامبرا ن) که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.

 مفاهیم زیر را تعریف کنید؟

14- حکیم 15- برزخ 16- آثار ما تاخر-  17-صیحه

به سوالات زیر پاسخ دهید؟

18- شاخصه ی اصلی یک مجوعه ی نظام مند چیست آنها را توضیح دهید؟

19- ویژه گیهای بعد جسمانی وجود انسان را بنویسید؟

20-  نترسیدن  خداپرستان از مرگ به چه معنی است؟

21- بنا بر فرمایش امام صادق (ع) مومن پس از مرگ از 6 چیز بهرمند است دو مورد از آنها را بنویسید؟

22- پیامدهای دیدگاه منکران معاد رابنویسید.؟3 مورد

23- سخن امام عصر (عج) در مورد دشمن ترین دشمن انسان بنویسد؟

24- ضرورت معاد براساس حکمت الهی را بنویسید؟

25- چهار مورد از حوادث(( مرحله دوم )) قیامت را نا م ببرید.؟

26- دو مورد از ویژ گیهای همسران بهشتی ، را بنویسید؟

27- چرا بهشت برای بهشتیان سرای سلامتی(دارالسلام)است؟

28-  ترجمه یک حدیث  را به انتخاب خود در مورد دیدگاه پیامبران الهی در مورد مرگ را بنویسید؟

4نمره به روخوانی قرآن اختصاص دارد   :پوراسمعیل


 
 
آزمون نوبت اول دین وزندگی پیشدانشگاهی غیر انتفاعی جام ناحیه4 دی 93
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳
 

1-              1- با توجه به آیه «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّینَ»  به موارد زیر پاسخ دهید؟

2-               الف ) آیه را ترجمه کنید    ب) نکات مهمی که از آیه برداشت میشود را بنویسید

2-  بنویسید آیه « « والّذین جاهَدوا فینا لَنَهۡدیَنَّهُمۡ سُبُلَنا..» با کدامیک از سنت های الهی مطابقت دارد ؟

 

به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید؟

 

3-  مراحل نیازمندی مخلوقات به خداوند را بنویسید؟

4- چه عاملی باعث  رواج جبری گرایی شده است؟

5- ریشه بت پرستی وشرک جدید را بنویسید؟

6- مهمّ­ترین شعارِ اسلام که جامع همۀ ابعادِ توحید و نفی هرگونه شرک است چیست  ؟

 

صحیح وغلط بودن سوالات زیر را مشخص کنید وبا توجه به مطالب کتاب ، عبارت مناسب در جای خالی بنویسید.

 

7- اوّلین ثمرۀ اخلاص ، دیدارِ محبوبِ حقیقی و تقرّب به پیشگاه خداست.

8- توانایی شفای بیمار ، به زمانِ حیاتِ پیامبر اکرم (ص) اختصاص ندارد .

9-  اوّلین قدم برای ورود به بندگی و اخلاص داشتنِ روحیۀ ............................. است .

10- قرآنِ کریم غالباً ایمان را با .............................. قرین معرّفی کرده است .

 

به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید؟

 

11- منظور از (( الله نورالسموات والارض ))  را توضیح دهید؟

12- چرا اگر ((دو یا چند خالق)) برای جهان تصور کنیم هر کدام از آنها رامحدود وناقص فرض نموده ایم؟

13- ((شرک در ربوبیت و تدبیر)) به چه معناست

14-(( توحید در عبادت)) را توضیح دهید؟

15- چرا حسن فاعلی ،حسن فعلی را به دنبال دارد؟

16- دو مورد ازبر نامه های انسان برای رسیدن به اخلاص را فقط نام ببرید؟

17- فوایدِ ((اعتقاد به اختیار)) را در زندگی انسان بنویسید ؟

18- ((اختیار به معنای آزادی مطلق)) چرا یک پندار ویرانگر محسوب میشود؟

19- از سنت های الهی (( سنت امتحان وابتلاء )) را توضیح دهید

20- چرا اطاعت از پیامبر و جانشینان آنحضرت علیهم السلام لازمه ی توحید عملی است ؟

موفق وپیروز باشید : پوراسمعیل 8 نمره به روخوانی کل قرآن اختصاص دارد


 
 
داعش وتکفیری ها
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ دی ۱۳٩۳
 

هوالفتاح العلیم

1-آنچه که در مورد داعش دانستن آن لازم وضروری است اینست که داعش حربه جدید استکبار برای ضربه زدن به شیعه وتضعیف عقاید فرق دیگر درمنظقه میباشد

2- داعش موجب بد بین شدن به دین اسلام و مسلمانان میگردد که غرب در تحقق آن است قدر مسلم اینست که غرب به هر شکل ممکن میخواهد مسلمانان منفور ملتهای دنیا گردنند وداعش با سفاکی خود در شکل گیری این عقیده پیشقدم است

3-پرچمهای سیاه در برخی از روایات ذکر شده است که برای مثال در حدیثی که به حضرت علی (ع) منسوب است که باظهور آخرین حجت وذخیره الهی همراه است

4- انتخاب شعار لااله الا الله ومحمد رسول الله در پرچمهای سیاه در واقع  آشکار نمودن نیات ابوسفیان ملعون است که برای زدودن احکام شریعت الهی و محو دین پیامبر از هیچ کوششی دریغ ننمود که اینبار توسط خلف تکفیریش ابوبکر بغدادی تحقق میابد

5- برای سبقت در بدبین نمودن به دین بغدادی وهم قطارانش  به شیوه هایی متوسل شده اند که  فقط از انسانهایی بی رحم   انتظار میرود ذبح سر شیعیان ومباح شمردن ناموس  آنان واموال آنان وآزار وشکنجه بی گناهان حتی کودکان نمونه ای از وحشیت این بی خبران از خدا وپیامبر میباشد

6-اگر به شیوه رسول خدا (ص) وحتی خلفا بعد از پیامبر نگاه کنیم روش این قوم خونخوار با هیچ کدام منطبق نیست بنابراین حربه این فزقه ظاله با شکست مواجه میشود وانسانهای مومن مرز بندی جدی  مابین اقدامات اینها و متولیان دین ایحاد میکنند ولی از طرف دیگر انسانهایی با حقیقت اسلام آشنایی ندارند اسلام را با این افرداد جانی وقاتل میشناسند اینجاست که هرکس باید با هر روشی اسلام را به مسیحیان ویهودیان وپیروان ادیان الهی وغیر الهی معرفی میکنند

7- استکبار ونوکر دست نشانده اش اسرائیل با طرح ریزی شکل گیری داعش در واقع میخواستند مسیحییان ویهودیان را به دین اسلام بدبین سازند واز گسترش اسلام دز سرزمینهای خود به این شکل جلوگیری نمایند

8-مکر وحیله برای دین از طرف خداوند پاسخ داده میشود وآنچه با هدف زدودن تفکر دین الهی ومحو شیعه وارد میدان کارزارشده است چگونه با اتحاد  میان شیعه وسنی توسط مرجعیت ودعوت به جهاد  مانند موشها به دنبال جای سوراخ میگردد واین نتیجه کار نیست وآن زمانی مشخص میشود که همه اقشار ملتها برای تحقق اهداف مرجعیت به دنبال یکسره کردن کار حامیان داعش گردنند وبرای همین بر مسلمانان اعم از شیعه وسنی واجب است هر گونه اقدامی که موجبب متضرر شدن حامیان داعش میگردد کوتاهی نکنند

9- بکار بردن لفظ حکومت اسلامی از کشورهای غربی  به جای داعش در حقیقت منحرف کردن  ذهن مردم دنیا از جکومت اسلامی اصلی که توسط حجت خدا تشکیل خواهد شد میگردد

10- ایالات متحده آمریکا که به بهانه دفاع از حقوق بشر به کشورهای دنیا اقدام به شرارت میکند چرا از خودشان که به گفته کلینتون  از طراحان اصلی شکل گیری داعش است این سوال را نمی کنند که  نقض کننده حقوق بشر ما هستیم چرا از طرفداران حقوق بشر آمریکا مورد مجازات قرار نمیگیرد چرا دیوان بین المللی لاهه حرفی از جنایات آمریکا واسرائیل به میان نمی آورد

11- شکل گیری داعش توسط استکبار در واقع تحقق شکل گیری اسرائیل بزرگ برای خاورمیانه میباشد  اما در این میان خرید زمینهای توسط عده ای از سرمایه داران یهودی به تحقق آرزوی خام استکبار کمک شایانی میکند اما انشالله مردم مسلمان عراق با پیوستن  به جبهه های رزم  سرزمینهای اشغالی خویش را از دست تروریستها آزاد خواهند  

12-فتنه های آخرزمان طبق روایات معصومین در مورد دین با شکلها ورنگ های متفاوت صورت میگیرد  واین مهم  اتحادو آمادگی و استقامت در دین را برای مسلمانان حتمی میسازد که تنها در سایه اتحاد واستقامت وایمان میتوان  در برابر فتنه ها سربلند گشت

  


 
 
جهاد نکاح تکفیر های وهابی را شرمنده نمود
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ دی ۱۳٩۳
 

هوالقهار

در پی شروع نا آرامیها در سوریه یکی از مفتیان وهابی فتوای به اصطلاح جهاد النکاح را صادر نمود برآن شدیم در این مورد نکاتی را به عرض بازدید کنندگان از وبلاگ برسانیم خاطر نشان میشود این مطلب نظر شخص حقیر میباشد .

1- جهاد نکاح برداشت مبلغان ومفتیان مغرض وهابی از دین میباشد وهیچ گونه مبنای شرعی ندارد.

2- مروجان فرقه تکفیری که از لحاظ سیاسی عربستان مبلغ آن واز نظر آموزشی پاکستان در صدد تحکیم وگسترش آن هستند بقای حکومت خودشان را در دستکاری در احکام خودشان دیدند ودست به دامان مبلغان افراطی خود شدند تا از این طریق بر گسترش طرفداران وهابیت بیفزایند وغافل از آنکه  (( و مکرو ومکروالله والله خیر الماکرین)) گسترش این  فتوای ضد دینی بگذریم از اینکه توسط عده ای شهوت پرست مورد استقبال قرار گرفت ولی از سوی حتی برادران اهل سنت نیز رد وآنرا دشمنی وهابیان با اسلام حقیقی قلمداد نمودند وبنا براین مفتی افراطی وهابی  ناچار به پس گرفتن حرف خود میشود زمانیکه کار از کار گذشته است.

 

3- جهاد نکاح یک نظریه افراطی از سوی قوم ضاله وهابی میباشد تا از طریق گسترش  لذت های موقت پیکار جویان خود را در مبارزه با شیعه وحکومتهای شیعه مصمم نماید وبا فراهم کردن لذت پست در کنار پول ومباح شمردن اموال سرزمینهای اشغال شده کمک دنیوی به اغفال گران خود بدهند

4- جهاد نکاح موجب سرافکندگی مبلغان فرقه تکفیری در دنیا و آخرت گردید ودر این راستا  وهابیان که خود را پیشرو مبارزه با شیعه معرفی میکند چگونه دستشان به تجاوز به حقوق الهی ومشخص نمودن حریم برای جهاد گران مغفول قرار گرفته باز شد آنها که به قانون صیغه ائمه انتقاد میکردند چگونه موجب رسوایی وهابیت شدند.

5-نکته ای دیگر که مورد اغفال قرار گرفته سو استفاده سرکردگان گروهای وهابی از در آمد حاصل از عمل شنیع جهاد نکاح (که به تمسخر گرفتن احکام شریعت ناب محمدی را بدنبال دارد ) میباشد چرا که  زنان ودخترانی که امورد اغفال قرار گرفته اند از تفکر مبلغان و سر کردگان فرقه گمراه خود خبر ندارند وبا تن دادن به جهاد نکاح در حقیقت موجب کسب درامد برای متولیان لعنتی خود هستند

6- گسترش تفکر جهاد نکاح حتی مورد استقبال انسانهای آزاد در مناطق تحت اشغال داعش دجال قرار نگرفت زیرا از فطرت اصیل الهی بدور است ودر واقع انسانهای آزاد اثبات نمودند که از مفتیهای تندرو که تمام نیروی خود را در مبارزه با شیعه بسیج نمودند عالم تر از این اغفال شده گان مفتی میباشد.

7-آنچه با اسلام ناب دشمنی نماید در نهایت در همین دنیا بی آبرو میشود همانطوریکه مفتی های وهاب با دعوت به بمب گذار وجهاد نکاح آبروی خودشان را بردند وتیشه به ریشه خاشاکی خود زدند.


 
 
پرسشهایِ امتحاناتِ نهایی دین و زندگی (4) به تفکیکِ دروس
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳
 

­­­­­­­­­­­پرسشهایِ امتحاناتِ نهایی دین و زندگی (4) به تفکیکِ دروس

( بیش از 230 پرسش در 23 امتحان نهایی )

درس اوّل :   

درستی یا نادرستی گزاره­های زیر را با ( ص/ غ ) مشخّص کنید .

1ـ یک موجود فقط در صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست که ذات و حقیقتش با یکدیگر مساوی باشد . (3/12/87) ، (31/3/1391)

2ـ ثمرۀ توحیدِ نظری تثبیتِ ایمان در قلب است . (3/12/87)

3ـ هیچ پدیده­ای را نمی­توان یافت که به خود متّکی باشد . (23/10/87)

4ـ نیازمندی موجودات به خداوند منحصر به مرحلۀ پیدایش است . (15/6/1390)

5ـ هر چیزی که وجودش از خودش نباشد ، برای موجود بودن نیازمند به دیگری نیست . (7/12/1389)

6ـ نیازمندی موجودات به خداوند منحصر به مرحلۀ به وجودآمدن و پدیدارشدن است . (1/4/90)

جای خالی را با کلماتِ مناسب پُرکنید .

7ـ موجودات در مرحلۀ پیدایش و .......... به خداوند نیازمندند . (25/2/92)

8ـ قرآنِ کریم ، خداوند را با صفتِ .......... و مخلوقات را با صفتِ فقیر و نیازمند نام بُرده است . (4/10/92)

9ـ اگر چند مبدأ و معاد برای جهان تصوّر کنیم ، هر یک از آنها را .......... و .......... فرض کرده­ایم . (31/3/1391)

10ـ وجود همۀ مخلوقات به خداوند وابسته است پس اگر .......... کند می­تواند آنها را ببرد و مخلوقاتِ دیگری به جای آنها بیاورد . (1/4/90)

11ـ اگر چند خالق برای جهان تصوّر کنیم هرکدام از آنها را .......... و .......... فرض نموده­ایم . (1/4/90)

12ـ هر موجودی پیش از آنکه نمایش­دهندۀ خود باشد نشان­دهندۀ .......... خود است . (15/6/1390)

13ـ هر قدر انسان به معنای حقیقی کامل­ترشود ، نیازمندی خود به خداوند را بهتر درک می­کند و .......... او در پیشگاه خداوند قوی­تر می­شود . (15/6/90)

اصطلاحِ زیر را تعریف کنید .

14ـ توحیدِ ذاتی (31/3/1391)

به سؤالاتِ زیر پاسخ کامل دهید .

15ـ پیامِ آیۀ شریفۀ « یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ . » ، ( فاطر ، 35 / 15 ) را بنویسید . (31/3/1391)

16ـ پیامِ آیۀ « ... أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ . » ، ( فاطر ، 35 / 15 ) را بنویسید . (15/6/1390)

17ـ « توحید » به چه معناست ؟ (3/12/87)

18ـ بسترِ اصلی حَرَکَت به سوی معرفتی که جوانان در پشتِ پردۀ ظاهر خدا را ببینند ، چیست ؟ (15/6/1390)

19ـ آیا نیازمندی موجودات به خداوند فقط به مرحلۀ به وجود آمدن اختصاص دارد ؟ توصیح دهید . (3/12/87)

20ـ بطلانِ اعتقاد به خدایانِ متعدّد را با یک دلیلِ عقلی شرح دهید . (23/10/87)

21ـ کسی که فکر کند ، مستقل از خداوند می­تواند آموزش را تدبیر کند ، گرفتار چه شرکی شده است ؟ (25/2/1392)

درس دوم :

درستی یا نادرستی عباراتِ زیر را با ( ص/ غ ) مشخّص کنید .

1ـ اگر انسان به جای تبعیّت از خدا از غیرِ او اطاعت کند دچارِ شرکِ جلیّ شده است . (23/10/87)

2ـ گاهی شرکِ افعالی به طورِ مخفی و پنهان واردِ اندیشۀ انسان می­شود . (15/6/90)

3ـ هرچیزی که برای خدا فرض کنیم او را در حدّ تصوّراتِ ذهنی خود محدود کرده­ایم . (2/6/92)

4ـ توانایی شفای بیمار ، به زمانِ حیاتِ پیامبر اکرم (ص) اختصاص دارد . (4/10/92)

عباراتِ شریفۀ زیر بیانگرِ کدام یک از مراتبِ توحید است ؟

5ـ «  ... لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ ... » ، ( شوری ، 42 / ١١ ) ، (1/4/90) ، (1/3/1391)

6ـ لا حَـوْلَ وَ لا قُـوَّةً اِلّا بِاللهِ . (1/4/90)

7ـ « ... قُلِ اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ ... » ، ( رعد ، 13 / ١۶ ) ، (3/12/87) ، (4/10/1392)

8ـ « ... مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا یُشْرِکُ فِی حُکْمِهِ أَحَدًا . » ، ( کهف ، 18 / ٢۶ ) ، (3/12/87)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ کوتاه دهید .

9ـ اعتقاد به اینکه هرگونه تصرّف در جهان حقّ و شایسته خداوند است ، بیانگر چه شاخه­ای از توحید افعالی است ؟ (15/6/90)

10ـ کسی که فکر کند مستقل از خداوند می­تواند آموزش را تدبیر کند ، گرفتارِ چه شرکی شده است ؟ (25/2/92)

11ـ کسی که معتقد است  ، خداوند تنها جهان را اداره و تدبیر می­کند ، به کدام مرتبۀ توحید اعتقاد دارد ؟ (4/10/92)

12ـ کسی که کارهایش را برای رسیدن به « خواسته­های نفسانی » و یا « خوشامد دیگران » انجام می­دهد ، گرفتار چه نوع شرکی شده است ؟ (15/6/90)

اصطلاحاتِ زیر را تعریف کنید .

13ـ توحید در ولایت (7/10/90)

14ـ توحید درخالقیّت (2/6/92)

15ـ توحید در ربوبیّت (15/6/90)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ کامل دهید .

16ـ شرکِ افعالی را با ذکرِ مثال توضیح دهید . (3/12/87)

17ـ شرکِ ذاتی را با ذکرِ مثال توضیح دهید . (1/4/90)

18ـ توحید در ولایت را تعریف کرده و شرح دهید منظور از ولایتِ پیامبر (ص) چیست ؟ (1/4/90)

درس سوم :

جای خالی را پُر کنید .

1ـ یکپارچه شدنِ نظامِ اجتماعی در جهتِ اطاعتِ همه جانبه از خداوند به بُعد .......... توحید اشاره دارد . (2/6/92)

2ـ احکام و دستورهای دینی بر پایۀ .......... خداوند است که خوشبختی ما را به ارمغان می­آورد . (25/2/92)

3ـ در دنیای امروز ، تنها روشِ مطمئن در مواجهه با مسائل ، عمل به .......... و راهنمایی خداوند است . (4/10/92)

4ـ اطاعت از رسولِ خدا (ص) و جانشینان آن حضرت لازمۀ .......... است . (25/2/92)

5ـ بنای زندگی انسان بر پایۀ .......... خداوند است که خوشبختی و سعادت او را به ارمغان می­آورد . (2/6/92)

6ـ مهمّ­ترین حقِّ خداوند بر بندگان حقِّ .......... اوست . (2/6/92)

درستی یا نادرستی گزاره­های زیر را با ( ص/ غ ) مشخّص کنید .

7ـ کلمۀ « لا اله الّا الله » بیش از هر چیزی ناظر بر توحیدِ عملی و دعوت­کننده به آن است . (15/6/90)

8ـ انسانِ موحّد دارای شخصیّتی یگانه و یکپارچه ، در جهتِ عبودیّت و پرستشِ خداست . (7/12/1389)

آیاتِ شریفۀ زیر بیانگرِ کدام یک از اقسامِ توحید است ؟

9ـ « إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ . » ، ( حمد ، 1 / ۵ ) ، (2/10/1391)

10ـ « ... أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ... » ، ( نحل ، 16 / ٣۶ ) ، (1/4/90)

11ـ « إِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَ رَبُّکُمْ ... » ، ( آل­عمران ، 3 / ۵١ ) ، (2/10/1391)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ کوتاه دهید .

12ـ کدام مرتبۀ شرک حتّی برای یک مسلمان و مؤمن هم می­تواند رُخ دهد ؟ (1/4/90)

13ـ مهمّ­ترین شعارِ اسلام که جامع همۀ ابعادِ توحید و نفی هرگونه شرک است چیست ؟ (4/10/92)

14ـ کدام عبارتِ قرآنی دژِ مستحکم خداوند است ؟ (2/6/92)

15ـ راهِ اصلاح و معالجۀ جامعۀ بیمار ، عمل به کدام وظیفۀ شرعی است ؟ (15/6/90)

16ـ لازمۀ توحیدِ عملی چیست ؟ (7/12/87) 

اصطلاحِ زیر را تعریف کنید .

17ـ شرکِ خفیّ (3/12/87)

 به سؤالاتِ زیر پاسخِ کامل دهید .

18ـ لازمۀ توحیدِ عملی چیست ؟ چرا ؟ (1/3/1391)

19ـ فوایدِ اعتقاد به اختیار را در زندگی انسان بنویسید . (4/10/92)

20ـ منظور از بُعدِ اجتماعی و توحیدِ عملی چیست ؟ و چگونه تحقّق می­یابد ؟ (15/6/1390)

21ـ معیارهای ثابتِ شرک و بُت­پرستی را از دیدگاهِ قرآنِ کریم بنویسید . (15/6/1390)

22ـ چه تشابه و تناسبی میانِ بُعدِ فردی توحید و بُعدِ اجتماعی آن وجود دارد ؟ کاملاً توضیح دهید . (3/12/87)

23ـ معیارهای ثابتِ « شرک و بُت­پرستی » در قرآن چیست ؟ (23/10/87)

24ـ چه خصوصیّاتی در فردِ مشرک ، موجبِ سلبِ آرامشِ او می­شود ؟ (1/4/90)

25ـ چرا بسیاری از انسانهای امروز ، در عینِ پذیرشِ توحید ، از یادِ خدا غافلند ؟ (1/4/90)

26ـ ویژگیهای انسانِ موحّد را تعریف کنید ؟ (7/10/90)

27ـ معیّن کنید هریک از عباراتِ ردیفِ اوّل با کدام یک از مواردِ ردیفِ دوم ارتباط دارد ؟ (7/10/90)

1ـ تبعیّت از حاکمیّتِ طاغوت ـ  کسبِ رضایتِ خداوند                         

2ـ الف) توحیدِ صفاتی            ب) شرکِ ذاتی         ج)توحیدِ عبادی             د)شرکِ اجتماعی

درس چهارم :

 درستی یا نادرستی گزاره­های زیر را با ( ص / غ ) مشخّص کنید .

1ـ اوّلین ثمرۀ اخلاص ، دیدارِ محبوبِ حقیقی و تقرّب به پیشگاه خداست . (3/12/87)

2ـ هرچه درجۀ اخلاصِ انسان بیشتر باشد ، درجه­اش در بهشت بالاتر است . (23/10/87)

3ـ بالاترین میوۀ اخلاص در بندگی ، دیدارِ محبوبِ حقیقی و تقرّب به اوست . (1/4/90)

4ـ گرایش و شوقِ ما به دیدارِ خداوند با اشتیاقِ او به رستگاری و سعادتِ ما قابلِ مقایسه است . (1/4/90)

5ـ اوّلین قدم برای ورود به بندگی واخلاص افزایشِ معرفت به خداوند است (7/12/89)

جملاتِ ناقصِ زیر را با کلماتِ مناسب کامل کنید .

6ـ قرآنِ کریم غالباً ایمان را با .......... قرین معرّفی کرده است . (3/12/87)

7ـ اوّلین قدم برای ورود به بندگی و اخلاص داشتنِ روحیۀ .......... است . (4/10/92)

8ـ اوّلین قدم برای ورود به بندگی .......... است . (1/4/90)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ کوتاه دهید .

9ـ قرآنِ کریم غالباً چه چیزی را قرین با ایمان معرّفی نموده است ؟ (23/10/87)

10ـ بالاترین میوۀ اخلاص در بندگی چیست ؟ (2/6/92)

11ـ اوّلین ثمرۀ اخلاص در انسان چیست ؟ (23/10/87)

12ـ اوّلین قدم برای ورود به « بندگی و اخلاص » چیست ؟ (15/6/90)

اصطلاحاتِ زیر را تعریف کنید .

13ـ حُسنِ فاعلی (3/12/87) ، (1/3/1391)

14ـ حُسنِ فعلی و حُسنِ فاعلی (7/10/90)

15ـ اخلاص در بندگی (25/2/92)

به سؤالاتِ زیر پاسخ کامل دهید .

16ـ « تقویتِ روحیۀ حقّ پذیری » را به عنوانِ یکی از راههای رسیدن به حقیقتِ بندگی و اخلاص توضیح دهید . (3/12/87)

17ـ توضیح دهید در چه صورت نماز « از حُسنِ فعلی و فاعلی » برخوردار است ؟ (23/10/87)

18ـ حُسنِ فاعلی و حُسنِ فعلی را با مثال توضیح دهید ؟ (1/4/90)

19ـ چگونه راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از او ، ما را در رسیدن به حقیقتِ بندگی و اخلاص یاری می­کند ؟ (1/4/90)

20ـ چهار مورد از برنامه­های پیشنهادی برای رسیدن به اخلاص را نام بیرید . (7/10/90)  

درس پنجم  :

درستی یا نادرستی گزاره­های زیر را با ( ص / غ ) مشخّص کنید .

1ـ اعتقاد به قضا و قَدَر مانعِ تحرّک و عملِ انسان است . (25/2/1392)

2ـ تقدیر که از حکمتِ الهی سرچشمه می­گیرد بر قضا تکیه دارد . (3/12/87)

3ـ حکم و فرمانِ خداوند برای خلقتِ هر مخلوقی بر اساسِ قضای الهی است . (1/4/90)

4ـ کسی که « اختیار » را در بحث انکار می­کند ، در عمل از قدرتِ اختیارِ خود بهره­ای نمی­برد . (15/6/90)

5ـ وجودِ اختیار و اراده در انسان به علّتِ ارادۀ الهی و خواستِ اوست . (7/12/89)

جملاتِ ناقصِ زیر را با کلماتِ مناسب کامل کنید .

6ـ ارادۀ انسان که از نفس یا روحِ او سرچشمه می­گیرد در .......... ارادۀ خداست . (3/12/87)

7ـ هرقضای الهی بر یک .......... تکیه دارد و بر اساسِ آن انجام می­گیرد . (23/10/87)

8ـ آنچه مانندِ ویروسِ فلج ، تحرّکِ سازندگی و نشاط را از جامعه می­گیرد عقیده به .......... است . (15/6/90)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ کوتاه دهید .

9ـ معنای لغوی « تقدیر » را بنویسید . (3/12/87)

10ـ ویژگیها و روابطِ میانِ موجودات بیانگرِ کدام یک از مواردِ تقدیر یا قضای الهی است ؟ (25/2/1392)

11ـ بالاترین میوۀ اخلاص در بندگی چیست ؟ (1/3/1391)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ کامل دهید .

12ـ اعتقاد به جبر چه آثارِ سوءِ فردی و اجتماعی را به دنبال دارد ؟ (3/12/87)

13ـ چگونه می­توان هم به قضای الهی معتقد بود ، و هم انسان را موجودی مختار دانست ؟ (23/10/87)

14ـ چرا اعتقاد به اختیار و آزادی مطلقِ انسان از پندارهای ویرانگراست ؟ پیامدهای آن را بنویسید . (1/4/90)

15ـ پیامدهای اجتماعی « اعتقاد به جبر » را بنویسید . (7/10/90)  

16ـ فوایدِ آگاهی و توجّه به « اختیار » را در زندگی فردی انسان بنویسید . (15/6/90)   

17ـ چه رابطه­ای میانِ اختیارِ انسان با ارادۀ خداوند وجود دارد ؟ توضیح دهید . (2/10/91 )

18ـ نشانه­های وجودِ اختیار در انسان را نام ببرید ؟ (15/6/90) 

19ـ رابطۀ ارادۀ خدا و اختیارِ انسان را شرح دهید . (2/6/921)

درس ششم :

درستی یا نادرستی گزارۀ­ زیر را با ( ص / غ ) مشخّص کنید .

1ـ عمل به احکام و راهنمایی خداوند تنها شیوۀ مطمئنِ زندگی و روشِ قابلِ اعتماد در مواجهه با مسایل است . (2/6/92)

جملاتِ ناقصِ زیر را با کلماتِ مناسب کامل کنید .

2ـ حالتِ تدریجی در حَرَکَت به سوی عذابِ الهی را سنّتِ .......... می­خوانند . (25/2/92)

3ـ نام دیگرِ قانونمندی و سامان­بخشی الهی نظام .......... است . (3/12/87)

4ـ سنّتی که عاملِ ظهور و بروز استعدادهای انسان است ، سنّت .......... نامیده می­شود . (4/10/92)

5ـ حالتِ تدریجی در حَرَکَت به سوی عذابِ الهی را سنّتِ .......... می­خوانند . (25/2/1392)

به سؤالِ زیر پاسخِ کوتاه دهید .

6ـ امدادِ خاصّ خدای متعال نسبت به کسانی که رضایتِ او را می­جویند چه نامیده می­شود . (2/10/91)

اصطلاحاتِ زیر را به اختصار تعریف کنید .  

7ـ سنّتِ توفیقِ الهی (25/2/1392) ، (25/2/92)

8ـ سنّتِ امتحان و ابتلاء (2/6/92)

به سؤالِ زیر پاسخِ تشریحی دهید .

9ـ دیدگاهِ رسولِ خدا (ص) در موردِ کسانی که فقط به زندگی دنیوی یا اُخروی توجّه دارند را بنویسید . (2/10/91)

درس هفتم :

درستی یا نادرستی عباراتِ زیر را با ( ص/ غ ) مشخّص کنید .

1ـ گناهان به یک میزان روح و قلبِ آدمی را تخریب می­کنند . (25/2/1390)

2ـ اوّلین قدم در توبه ، جبرانِ حقوقِ ضایع شدۀ مردم است . (1/3/1391)

3ـ گناهانِ بزرگ به تدریج آدمی را از مسیرِ توحید و اخلاص خارج کرده و گرفتارِ هَوَسهای شیطانی می­کند . (2/10/91)

4ـ قدمِ دوم توبه آن است که شخصِ تائب به جبرانِ گناهانِ خود بپردازد . (23/10/87)

5ـ توبه ، فقط یک عملِ ظاهری و لفظی است که آثارِ گناه را مَحو می­کند . (4/10/92)

جای خالی را با کلماتِ مناسب پُرکنید .

6ـ راهِ اصلاح و معالجه از انحرافاتِ اجتماعی عمل به وظیفۀ مقدّس .......... است . (2/10/91)

7ـ توبه گناهان را از قلب خارج کرده وآن را شستشو می­دهد این عمل را .......... می­گویند . (4/10/92)

8ـ از پرتگاههای خطرناکِ سقوط در وادی ضلالت .......... گناه و .......... به آن است . (15/6/90)

9ـ توبه تحوّلی .......... و .......... است که آثارِ گناه را مَحو کند . (7/12/89)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ کوتاه دهید .

10ـ مرحلۀ سوم ( توبه ) چیست ؟ (3/12/87)

11ـ کدام مرحلۀ توبه معمولاً با « استغفار » همراه است ؟ (4/10/92)

12ـ منظور از توبۀ خداوند در قرآنِ کریم چیست ؟ (2/6/92)

13ـ از چه راهی می­توان جامعه را از گناهانِ اجتماعی اصلاح کرد ؟ (23/10/87)

14ـ در چه صورتی توبه ، گناهان را  به حسنات تبدیل می­کند ؟ (1/4/90)

15ـ با توجّه به آیاتِ قرآن انسان با نادیده گرفتنِ چه چیزی ، بندۀ هوای نفس و شیطان می­شود؟ (7/12/89)

16ـ با توجّه به آیۀ شریفۀ « إِلّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ... » ، ( فرقان ، 25 / ٧٠ ) خداوند در چه صورتی گناهان را به حسنات تبدیل می­کند ؟ (7/12/1389 )

اصطلاحاتِ زیر را تعریف کنید .

17ـ توبۀ خدا و بندگان (15/6/90)

18ـ توبۀ اجتماعی (25/2/1392) ، (2/6/92) ، (4/10/92)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ تشریحی دهید .

19ـ آیۀ شریفۀ « وَ مَنْ یَعْمَلْ سُوءًا أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِیمًا . »، ( نساء ، 4 / ١١٠ ) را ترجمه کنید. (25/2/1392)

20ـ حدیثِ شریفِ امام رضا (ع) « کسی که از گناه استغفار کند و در عینِ حال انجامش دهد مانندِ کسی است که پروردگارش را مسخره کرده است . » بیانگرِ کدام یک از مراحلِ توبه است ؟ (25/2/1392)

21ـ « توبۀ اجتماعی » را با ذکرِ مثال شرح دهید . (3/12/87)

22ـ مراحلِ « توبۀ کامل » انسان را نام ببرید . (1/4/90)

23ـ یکی از مراحلِ توبه « جبرانِ حقوقِ الهی » است ، آن را شرح دهید . (15/6/90)

24ـ مراحلِ توبه از دیدگاهِ امام علی (ع) را نام ببرید . (2/10/91)

25ـ مفهوم توبه در قرآنِ کریم برای خداوند به چه معناست ؟ (2/10/91)

26ـ آیۀ شریفۀ « فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ . » ، ( مائده ، 5 / ٣٩ ) را ترجمه کنید . (2/10/91)

27ـ آیۀ شریفۀ « إِلّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ... » ، ( فرقان ، 25 / 70 ) را ترجمه کنید . (2/6/1392)

28ـ با ذکرِ مثال توضیح دهید « شدّتِ تخریبی گناهان یکسان نیست . » (23/10/87)

29ـ از مراحل توبه ، جبرانِ حقوقِ مردم را شرح دهید . (25/2/1392)

30ـ مرحلۀ دوم از مراحلِ توبه را نام بُرده آن را توضیح دهید . (2/6/92)

31ـ مرحلۀ سوم توبه « جبرانِ حقوقِ مردم » است ، آن را شرح دهید . (4/10/92)

32ـ یکی از مراحلِ توبه « پشیمانی از گذشته » است آن را شرح دهید . (7/10/1390)

33ـ معیّن کنید هریک از عباراتِ ردیفِ اوّل با کدام یک از مواردِ ردیفِ دوم ارتباط دارد ؟ (15/6/90)

1ـ پشیمانی از گذشته ـ شکل عمل مطابقِ فرمان خدا ـ خلوصِ نیّت ـ بی­حُرمتی به پدر و مادر 

2ـ الف) حقّ النّاس   ب) مراحل توبه    ج)توبۀ اجتماعی  د) حُسنِ فاعلی    ه) حُسنِ فعلی    

درس هشتم :

درست یا غلط بودنِ جملاتِ زیر را با ( ص/ غ ) مشخّص کنید .

1ـ با گرویدنِ مردم به اسلام ، خانواده کانونِ رشدِ فضائلِ اخلاقی ، دوستی و مودّت گردید . (25/2/1392)

2ـ رسولِ خدا (ص) تلاش می­نمود انسانهایی تربیت کند که تنها به رستگاری اُخروی توجّه کنند . (2/6/92)

3ـ اوّلین آیاتی که به رسولِ خدا (ص ) نازل شد ، در بارۀ دانش و آموختن بود . (4/10/92)

4ـ یکی از رسالتهای اصلی انبیاء ، مبارزه با ظلم و برقراری عدل است . (4/10/92)

5ـ اوّلین آیه­ای که بر پیامبر (ص) نازل شد ، در بارۀ توحید و معاد بود . (28/3/1390)

6ـ مبارزاتِ سیاسی بعد از ظهورِ اسلام ، برای فتحِ قَلَمروی یکدیگر بوده است . (28/3/1390)

7ـ یکی از جنبه­های عدالتخواهی رسولِ خدا (ص) مبارزه با تبعیضِ نژادی بود . (1/3/1391)

8ـ اوّلین آیاتی که بر رسولِ خدا نازل شد دربارۀ عدالت و رفعِ تبعیض بود . (24/2/87)

9ـ قرآنِ کریم انسان را به رویگردانی از نعمتهای حلال و دوری از گناهان توصیه می­کند . (20/6/1390)

جای خالی جملاتِ زیر را با کلماتِ مناسب پُرکنید .

10ـ جبهۀ حقّ ، جبهۀ یکتا پرستی ،  عدالت خواهی ، کرامتِ اخلاق و در یک کلام .......... است . (24/2/87)

11ـ اعتقاد به توحید و .......... موجبِ تغییرِ نگرشِ یارانِ پیامبر و پیروانِ ایشان نسبتِ به جهانِ هستی گشت . (2/6/92)

12ـ روشهای تبلیغی اسلام برای انتقالِ پیامِ الهی ، حکمت .......... و مجادلۀ نیکوتر است . (2/6/92)

13ـ مبارزه با تبعیضِ نژادی و امتیازهای اشرافی .......... رسول خدا (ص) بود . (20/60/1390)

14ـ رسولِ اکرم (ص) در کنارِ دعوت به توحید ، با استدلالهای محکم ، منکرین را با حقیقت .......... آشنا ساخت . (1/3/1391)

15ـ اوّلین آیاتی که بر رسول خدا (ص) نازل شد ، در بارۀ .......... بود . (25/2/1392)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ کوتاه دهید .                                                                                                 

16ـ نخستین معیارِ تمدّنِ اسلامی که پیامبر به آن دعوت می­نمود چیست ؟ (24/2/87)

17ـ دو تجربۀ موفّقِ مردمِ مسلمانِ ایران در سالهای اخیر را نام ببرید ؟ (4/10/92)

18ـ گُذر از عصرِ جاهلیّت به عصرِ اسلام ، نیازمندِ چه تغییر و تحوّلی است ؟ (25/2/92)

19ـ اعتقاد به کدام یک از اصولِ اعتقادی ، موجبِ تغییر در نگرشِ انسانها و تحوّل در شیوۀ زندگی انسانها می­شود . (1/4/89)

20ـ به جز دعوتِ مکرّر قرآن به خِرَد وَرزی چه عاملِ دیگری سدِّ جاهلیّت و خُرافه­گرایی را شکست ؟ (20/6/90)

21ـ حراستِ از بُنیانِ خانواده مانعِ گسترش چه مشکلاتی در جامعه می­شود . (20/60/1390)

22ـ رسولِ خدا به مردم آموخت که اساسِ جهان بر توحید بنا شده و زندگی انسانها بدونِ عدل دوام نخواهد داشت . (26/2/87)

23ـ اوّلین آیاتی که به رسولِ خدا (ص) نازل شد ، در بارۀ چه موضوعی بود ؟ (1/3/1391)

24ـ قبل از ظهورِ اسلام ، مبارزاتِ سیاسی میانِ سلاطین ، با چه انگیزه­ای و هدفی رُخ می­داد ؟ (1/3/1391)

هر یک از آیه­های زیر به کدام یک از معیارهای تمدّنِ اسلامی اشاره می­کند ؟

25ـ « ... مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ... » ، ( بقره ، 2 / ۶٢ ) ، (25/2/1392)

26ـ « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ ... » ، ( فتح ، 48 / ٢٩ ) ، (25/2/1392)

27ـ « ... هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ ... » ، ( زُمر ، 39 / ٩ ) ، (28/3/1390) ، (2/6/1392)

28ـ « وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ . » ، (روم ، 30 / ٢١ ) ، (4/10/92)

 اصطلاحِ زیر را تعریف کنید .

29ـ جبهۀ حقّ (1/3/1391)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ کامل دهید .

30ـ رسولِ خدا (ص) چه کسانی را موردِ نکوهش قرار می­داد و آنها را از خود نمی­دانست ؟ (4/10/92)

31ـ پیامبرِ اسلام (ص) برای تحقّق جامعۀ عدالت­محور چه تلاشی نمود ؟ توضیح دهید . (2/6/92)

32ـ جایگاهِ زنان در عصرِ جاهلیّت را بنویسید . (2/6/92)

33ـ « برقراری اعتدال بینِ بُعدِ مادّی و معنوی انسان » را به عنوانِ یکی از معیارهای تمدّنِ اسلامی شرح دهید . (24/2/87)

34ـ منظور از جبهۀ حقّ و باطل چیست ؟ کاملاً شرح دهید . (26/2/87)

35ـ دو تجربۀ موفّق مردم ایران چه بود و چه پیامدهایی داشت ؟ (26/2/87)

36ـ چگونگی موضعگیری مسلمانان در جامعه را با توجّه به عبارتِ قرآنی « ... أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ ... » ، ( فتح ، 48 / ٢٩ ) بنویسید . (20/6/1390)

37ـ آیۀ شریفۀ « ... قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُو الألْبَابِ . » ، ( زُمر ، 39 / ٩ ) را ترجمه کنید .(1/4/89)

38ـ نظرِ اسلام را دربارۀ « زن و جایگاه اجتماعی او » توضیح دهید . (20/6/90)

39ـ رسولِ خدا (ص) برای توجّه انسانها به زندگی دنیوی و اُخروی ، آنان را چگونه تربیت می­کرد ؟ (25/2/1392)

40ـ گُذر از عصرِ جاهلیّت به عصرِ اسلام ، نیازمندِ چه تغییر و تحوّلی است ؟ (25/2/1392)

41ـ ویژگیهای جامعۀ « عدالت محور » پیامبر (ص) را بنویسید . (28/3/1390)

42ـ « جبهۀ حقّ » یا « ولایتِ الهی » چگونه جبهه­ای است ؟ (28/3/1390)

درس نهم :

درستی یا نادرستی جملاتِ زیر را ( ص/غ ) مشخّص کنید .

1ـ حضورِ فعّال در جهان و تأثیرگذاری برآن ، با اقداماتِ فردی پراکنده میسّر نیست . (25/2/1392)

2ـ ابزارهای پیشرفته اطّلاع­رسانی تنها می­توانند حاملِ پیامهای باطل باشند و به گمراهی مردم کمک کنند . (26/2/87)

3ـ همراه کردنِ دیگران با خود ، مهمّ­ترین عامل برای تقویت تواناییهای فردی است . (1/4/89)

4ـ مهمّ­ترین عامل برای حضورِ کارآمد در میانِ افکارِ عمومی جهان ، استحکامِ نظام حکومتی است . (20/6/1390)

5ـ تأکید بر محتوای عقلانی و خِرَدمندانۀ دین موجبِ حضورِ مؤثّر و فعّال در جامعۀ جهانی است . (2/10/91)

6ـ اوّلین قدم برای حضورِ مؤثّر و فعّال در جامعۀ جهانی ، تقویتِ ایمان و اراده است . (2/6/92)

جای خای را با کلماتِ مناسب پُرکنید .

7ـ مهمّ­ترین عامل برای حضورِکارآمد در میانِ افکارِ عمومی جهان .......... می­باشد . (1/4/89)

8ـ پیشرفتِ علمی ، پایه­های .......... یک ملّت را تقویت می­کند و مانعِ تسلّطِ بیگانگان می­شود . (20/6/1390)

9ـ اوّلین آیاتی که آغازگرِ رسالتِ پیامبر (ص) بود در بارۀ .......... بود ؟ (2/10/91)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ کوتاه دهید .

10ـ تحکیمِ بُنیانِ خانواده مانع از گسترشِ چه مشکلاتی در جامعه می­شود . (24/2/87)

11ـ اوّلین قدم در تقویتِ بُنیانهای جامعۀ خود چیست ؟ (26/2/87)

12ـ مهمّ­ترین عامل برای حضورِ کارآمد در میانِ افکارِ عمومی جهان چیست ؟ (2/10/91)

13ـ چه چیزی پایه­های استقلال یک ملّت را تقویت کرده و مانعِ تسلّط بیگانگان می­شود ؟ (2/6/92)

14ـ برنامه­های پیشنهادی در حوزۀ اوّل « تقویت تواناییهای فردی » را نام ببرید . (25/2/92)

پاسخِ کامل بدهید .

15ـ برنامه­های پیشنهادی در حوزۀ اوّل « تقویتِ تواناییهای فردی » را نام ببرید . (25/2/1392)

16ـ چهار مورد از اقداماتِ پیشنهادی برای تقویتِ بُنیانهای جامعه را نام بیرید . (2/6/92)

17ـ رسولِ خدا (ص) برای توجّه انسانها به زندگی دنیوی و اُخروی ، آنان را چگونه تربیت می­کرد ؟ (25/2/92)

18ـ مهمّ­ترین عامل برای حضورِ کارآمد در میانِ افکارِ عمومی جهان چیست ؟ نام بُرده شرح دهید ؟ (25/2/92)

19ـ چگونه « تلاش برای کسبِ آگاهی دقیق از تمدّنِ اسلامی و تمدّنِ جدید » موجبِ تقویتِ تواناییهای فردی است . (2/10/91) ، (4/10/92)

20ـ مهم­ّترین عامل برای حضور کارآمد در میانِ افکار عمومی جهان چیست ؟ نام برده ، شرح دهید . (25/2/1392)

21ـ آیۀ شریفۀ « قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الأرْضَ لِلَّهِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ . » ، ( اعراف ، 7 / ١٢٨ ) را ترجمه کنید . (28/3/1390)

22ـ انقلابِ اسلامی ایران و پیروزی در دفاعِ مقدّس چه تأثیری بر دنیای امروز داشته است ؟ (28/3/1390)

23ـ با توجّه به عبارتِ قرآنی « ... اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا ... » ، ( اعراف ، 7 / ١٢٨ ) حضرتِ موسی (ع) چه توصیه­ای به قومِ خود فرمود ؟ (1/3/1391)

24ـ چگونه تلاش برای پیشگام شدن در علم و فناوری ، موجبِ تقویتِ بُنیانهای جامعه می­شود ؟ (1/3/1391)

25ـ برای حضورِ مؤثّر و فعّال در جامعۀ جهانی چه برنامه­هایی پیشنهاد می­شود ؟ ( فقط ذکرِ موارد ) (1/3/1391)

26ـ برای تقویتِ بنیانهای جامعۀ خود چه اقداماتی باید انجام داد ؟ فقط نام ببرید . (24/2/87)

27ـ با توجّه به آیۀ شریفۀ « قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا ... » ، ( اعراف ، 7 / ١٢٨ ) حضرتِ موسی (ع) چه توصیه­هایی به قومِ خود فرمود ؟ (26/2/87)

28ـ عبارتِ « ما می­توانیم » مربوط به کدام یک از مواردِ « تقویتِ بُنیانهای جامعۀ خود » می­باشد ؟ (1/4/89)

29ـ یکی از راههای حضورِ مؤثّر در عرصۀ جهانی « طرحِ عامّ­ترین و بُنیادی­ترین تعالیمِ دینی » است ، توضیح دهید . (26 /6/ 90)

30ـ هر یک از مواردِ زیر به کدام یک از حوزه­های « تقویت توانایی­های فردی » ، « تقویت بنیانهای جامعۀ خود » و « حضورِ مؤثّر در جامعۀ جهانی » اشاره می­کند ؟ الف) تقویتِ ایمان و اراده  ب) استحکام بخشیدن به نظامِ اسلامی   ج) طرحِ عامّ­ترین و بُنیادی­ترین تعالیمِ اسلامی   د) تأکید بر محتوای عقلانی و خردمندانۀ دین  (28/3/1390)

 

درس دهم  :

احکامِ مواردِ زیر را بنویسید : ( واجبِ کفایی ، مستحب ، مکروه ، حرام )

1ـ بازی با ابزارِ قمار از طریقِ کامپیوتر (2/10/91) ، (2/6/92) ، (4/10/92)

2ـ تولیدِ فیلمهای مستندِ علمی برای تربیتِ دینی در شرایطِ ضروری (2/6/92)

3ـ بازیهای ورزشی برای سلامتی و تقویتِ جسم و روح (2/6/92)

4ـ تولیدِ سایتها در شبکۀ اینترنت برای مقابله با ابتذالِ اخلاقی (25/2/92)

5ـ فراهم کردن امکاناتِ ورزشی برای دور شدن از فساد (25/2/92) ، (2/10/91)

6ـ تقویتِ جسم و روح برای انجام دادنِ وظایفِ الهی (4/10/92)

7ـ تولیدِ فیلمِ مستندِ اجتماعی در شرایطِ ضروری (4/10/929)

8ـ شرط­بندی در بازیها و ورزشها (25/2/92)

9ـ تولیدِ سایت در شبکۀ اینترنت به منظورِ اشاعۀ فرهنگ و معارفِ اسلامی (2/10/91)

10ـ تقلید از مُدهایی که ترویج­دهندۀ یک گروهِ غیرِ اخلاقی است . (2/10/91) ، (2/6/92)

به سؤالِ زیر پاسخِ کوتاه دهید .

11ـ چرا شنیدنِ موسیقی لَهوی و مُطرب که مناسب با مجالسِ عیش و نوش باشد ، حرام است ؟ (2/10/91)

12ـ چرا موسیقی لهوی و مطرب حرام است ؟ (4/10/92)

13ـ دلایلِ حُرمتِ قمار را بنویسید . (2/6/92)

به سؤالاتِ زیر پاسخِ تشریحی دهید .                                                                                      

14ـ قبل از مطالعۀ احکامِ ضروری دین به چه نکاتی باید توجّه کرد ؟ به اختصار بنویسید . (2/10/91 )

15ـ در چه شرایطی خریدِ لباسهایی که توسّط دولتهای استعماری تولید شده ، حرام است ؟ (25/2/1390)

16ـ دو نکتۀ ضروری که قبل از مطالعۀ احکامِ دین باید موردِ توجّه قرار گیرد را به اختصار بنویسید ؟ (4/10/92)

 

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ . ( صافّات ، 37 / ١٨٢ )

تهیّه و تنظیم اوّلیّه : محمّد عبّاس­پور سرگروه دینی و قرآن ناحیة یک مشهد و گروه دینی و قرآن خراسان رضوی

تهیّه و تنظیم نهایی : دبیرخانة راهبری کشوری درسِ دین و زندگی ـ مستقرّ در خراسانِ رضوی