وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

سوالات دین وزندگی2 دی ماه 92
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
 

 هوالفتاح العلیم

ترجمه آیات شریفه را بنویسید؟

1-    ویتفکرون فی خلق السموات والارض  2- کلوا مما فی الارض حلالا طیبا" 3 - افغیر دین الله یبغون"   4 - فَِبئۡسَ مَثۡوَی الۡمُتَکَِبّرین

با تدبردر آیات شریفه به سوالات پاسخ دهید؟

5- واشرقت الارض بنور ربها" ناظر به کدام یک از حوادث مرحله دوم قیامت است

6- پیام آیه انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا را بنویسید

جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید؟

7- ..................... نیز شاهد و ناظر بر همه ی پیامبران و امت هاست.

8- کار شیطان...................و.دادن وعده های دروغین است و جز ازهمین طریق؛راه نفوذ دیگری ندارد.

9-  حقیقت وجود انسان،.................. و............. اوست

درعبارات  زیرصحیح و غلط (ص/غ)مشخص نمایید؟

10- سجده ی فرشتگان برای انسان به خاطر بعد روحانی اوست.

11- قرآن کریم سرزنشگر درونی را نفس اماره نامیده است.

12- پیروان پیامبران الهی سعی میکنند راه غفلت از مرگ را در پیش بگیرند

13- آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.

 مفاهیم زیر را تعریف کنید؟

14- توفی 15- برزخ 16- آثار ما تقدم 17- صیحه

به سوالات زیر پاسخ دهید؟

18- شاخصه ی اصلی یک مجوعه ی نظام مند چیست آنها را ذکر کنید

19- ویژهگی های بعد روحانی وغیر جسمانی وجود انسان را بنویسید

20- از دلایل بعد روحانی وجود انسان ((رویاهای صادقه )) را توضیح دهید

21- بنا بر فرمایش امام صادق (ع) مومن پس از مرگ از 6 چیز بهرمند است دو مورد از آنها را بنویسید

22- شاهدان روز قیامت را نام ببرید(3 مورد)

23- دو مورد از راهایی که شیطان انسان را غافل میکند را بنویسید

24- ضرورت معاد براساس عدل الهی را بنویسید

25- نامه ی عمل انسان با نامه های ثبت شده در دنیا چه تفاوتی اساسی دارد.

26- دو مورد از ویژه گی های مأموران عذاب، را بنویسید

27- چرا بهشت برای بهشتیان سرای سلامتی(دارالسلام)است،


 
 
سوال نوبت اول دین وزندگی 1دی ماه 92 اول دبیرستان
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
 

 1- آیات شریفه را ترجمه نمایید:

الف:«قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین».......................................

ب:«واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون»........................................ .....

ج:«انّی وجّهتُ وَجهِیَ للّذی............................................

د:عالم الغیب والشهاده»........................................

2- سوالات مربوط به تدبر در آیات:

الف:با تدبر در آیه «هذا بیانٌ للناس وهدیً و موعظةللمتقین » بنویسید نقش قرآن کریم  در زندگی انسانها چقدر است؟

 ب پیام آیه (من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیاة طیبة....)را بنویسید؟

 3- عبارت زیر  را با علامت (ص/غ) مشخص نمایید.؟

الف:مرحله ی ساده ی تدبّر و تفکر در قرآن «تفسیر » نامیده می شود.

ب:انتخاب هدف زندگی ، مهمترین انتخاب هر انسانی است.

ج:در حمد و ستایش همواره «صفات سلبی»خدا را بیان می کنیم.

د:داشتن حالت انکار و تکبر در مقابل حقیقت از زشتی های قلب است.

4- جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف: جایگاه علم و شناخت................است اما قرآن جایگاه ایمان را .........معرفی می کند.

ب:حضرت ابراهیم با ...............وبا استعانت از................بهترین انتخاب را کرد.

ج:وقتی ........و............را در مخلوقات می بینیم ،حکیم بودن خدا را در می یابیم.

د:برترین محبوب..............زیرا.................................  .

 به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید

5- ثمرات ونتایج هدایت قرآن کریم چیست؟(4مورد)

6- یک مورد از تفاوت های بین استعدادهای انسان و استعدادهای نهفته در گیاهان و جانوران را بنویسید؟

7- هدف حضرت ابراهیم از اینکه فرمود ((من آنچه را که افول میکند دوست نمی دارم)) چیست؟

8- نقش(( قدرت تفکر وانتخاب)) را در زندگی انسا نها بنویسید(چگونه انسان مسول سرنوشت خود است)

9- چرا خداوند را آنگونه که شایسته ی اوست نمی توان شناخت؟

10-صفات ثبوتی را با ذکر مثال توضیح دهید؟

11- ایمان چیست؟

12-چگونه «تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی» ایمان و محبت انسان را به خدا زیاد می کند؟

13-  تسبیح را با ذکر یک مثال تعریف کنید؟

14- چگونه ایمان بین شناخت وعمل پیوند ایجاد میکند؟


 
 
چگونه فضای تربیتی ومعنوی مدرسه را میتوان تقویت کرد
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢
 

هوالفتاح العلیم                 چگونه فضای تربیتی ومعنوی مدرسه را میتوان تقویت کرد

مدرسه به عنوان یکی از نهادهای موثر در تعلیم وتربیت محسوب میشود وبدیهی است در نظام تعلیم وتربیت اسلامی حاکم شدن ارزشهای اسلامی درامر آموزش یکی از اهداف ، جدی تلقی میگردد، در این راستا عوامل چندی در بهبود وضعیت معنوی وتربیتی مدرسه موثر واقع میشود از جمله این عوامل میتوان به تقویت مبانی اعتقادی وتشویق به فضایل اخلاقی را بر شمرد که به جهت اولویت بندی در راس مسائل آموزشی قرار میگیرد ومنظور از این برنامه شناساندن ومعرفی مبانی اصیل اسلامی ودر نتیجه الگو سازی ارزشهای متعالی و نهادینه نمودن مطلوبات دینی هدف نهایی امر آموزش میباشد. در یک نگاه کلی اگر کردار انسانها ملاک ارزشیابی آنان قرار گیرد تفوق وبرتری ارزشهای الهی بر ارزشهای غیر الهی وجه تمایز کردار آنان مشخص میگردد، ارزشهایی چون راست گویی،انجام فرایض دینی ،مهر ومحبت به بینوایان و.... برای تشویق متعلمین به فضایل اخلاقی نکات زیر باید مد نظر قرار گیرد الف) ارائه تعاریف صحیح از فضایل اخلاقی ومشخص نمودن علت تفوق آن بر سایر ارزشها ب )منطق انسان حکم مینماید که وجدان دانش آموزان به جهت پاکی وپیرایش ،آماده پذیرش ارزشهای اصیل ومتعالی میباشد بنابراین قبل از اینکه از ناحیه دوستان ناباب ودشمنان دین مورد تربیت قرار گیرد  باید فرصت را مغتنم شمرده آنان را با رزشهای الهی آشنا نموده ودر همان راستا نیز هدایت نماییم ج) بها دادن جامعه وبه تبع آن مدرسه واولیا آن به امور حقانی ومرزبندی مابین حق وباطل ، ونیز مقدس شمردن ارزشهای اخلاقی ، وتشویق آنان در راستای حرکت در امور مطلوب وارزشی کمک شایانی به تحقق ارزشهای الهی وتقویت مبانی اخلاقی مینماید د)جدی بودن مسائل الهی وحاکم شدن ارزشهای انسانی چنانکه از ناحیه ائمه دین مورد نظر بوده یاید در تعلیم وتربیت دینی نیز رعایت شود برای همین منظور رفتار دانش آموزان در حین انجام اعمال ،واظهار نظر،و... مورد سنجش قرار گیرد ه)در راستای گرایش به   فضایل اخلاقی رفتار ائمه ومعصومین (ع) که اسوه ما مسلمانان میباشد باید مورد توجه قرار گیرد واگر نزدیک به اعمال آنان باشد مورد تشویق واگر بر خلاف انتظار باشد بایدبه صورت مورد ی که مشکل در آن وجود دارد مورد تعلیم صحیح قرار گرفته ومجددا مورد ارزیابی قرار گیرد ودر صورت احراز عقیده صحیح اجازه حضور در مراحل بعدی را داشته باشد و)ناپسند بودن رذایل اخلاقی باید هدف نهایی تعالیم آموزشی قرار گیرد چرا که جامعه دچار خطراتی خواهد     شد که سر منشاء اصلی ،آن ازارتکاب همین رذایل اخلاقی از محیط مدرسه ،بوده وفرصت نفوذ وتسری به خارج از مدرسه را

 پیدا کرده است

باید فرهنگ جامعه اسلامی منطبق با اخلاق قرآنی و دستورات معصومین (علیهم السلام) باشد. چنانکه این مهم در فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آیت ا..خامنه ای مورد تاکید قرار گرفته است  برای همین منظور باید دانش آموزان آشنایی کلی از قرآن وسخنان معصومین (علیهم السلام) داشته باشند  رفتار خود وسایرین را از منظر قرآن مورد ارزیابی قرار دهند، در سایه آشنایی با تفکر قرآنی وفرمایشات معصومین (ع) میتواند نماز یک ارزش صحیح تلقی گردد ودانش آموز حضور در نماز جماعت را به

 استراحت در زنگ تنفس ترجیح میدهد واز بیهوده گویی ،دروغ، تهمت،و.. دست بر میدارد

کشیده شدن دانش آموزان به سوی نماز وحضور آنان در نماز خانه مدرسه، نتیجه تربیت مطلوب از طرف اولیاء دانش آموزان  ودبیران ودوستان موثر، میباشد برای تحکیم عقاید دانش آموزان باید در نماز خانه مدرسه پیرامون نماز واثرات آن داستانهای قرآنی ، داستانهایی از معصومین (علیهم السلام) و شهداء در  ونیز انسانهای عارف ذکر شود ، مطالعه کتابهایی چون رساله لقاءا.... واسرار الصلواة میرزا جواد ملکی تبریزی و... باید از طرف مربیان تربیتی ودبیران مدرسه مورد توصیه قرار گیرد


 
 
چگونه میتوان فضای علمی وآموزشی مدرسه را تقویت کرد
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢
 

هوالفتاح العلیم                 چگونه میتوان فضای علمی وآموزشی مدرسه را تقویت کرد

در قرن 21 توجه جدی به امر مهم آموزش و پرورش از اهداف مهم  واساسی دولتمردان وکارشناسن خبره محسوب می شود.در این جهت توجه جدی به محیط آموزشی ، ملزومات موثر آموزشی، چنانکه علمای تعلیم و تربیت اشاره نمودند که محیط یادگیری مناسب از مهمترین پایه های کیفیت بخشی محسوب می شود و محیط یادگیری مناسب در گروی فضای فیزیکی، شاد ومفرح ،توأم با مناسبات انسانی می باشد، در کیفیت بخشی به امور مدرسه در ابعاد آموزشی و پرورشی باید به یادگیری ویاد دهی روش های موثر که جوامع علمی وپیشرفته به آن دست یافته اند باید تاکید نمود ، روشهای سنتی اگرچه در برخی جنبه های آموزشی باید رعایت وبکار گرفته شود ولی در همه جنبه ها قابل تاثیر نمی باشد بنابرین لزوم تجدید نظر جدی در آموزش وپروش باید یک ضرورت تلقی گردد تا  فضای مطلوب آموزشی در جوامع کمتر تو.سعه یافته تقویت گردد.از جمله مواردی که در فضای علمی وآموزشی جوامع موثر میباشد استفاده از تجارب و نظرات نیروهای انسانی با ارزش موثر  در آموزش وپرورش ودانشگاهها را میتوان ذکر نمود به این صورت که تجارب این عزیزان در اختییار دستگاهها قرار گیرد تا آموزش وپرورش به تجدید نظر در راهبردهای اساسی  مسائل آموزشی بپردازد ، نظیر گفتگو با اساتید مطرح در جوامع واستفاده از روشهای مطلوب آنها، یا فرستادن دبیران با تجربه ومورد قبول در امر آموزش به مراکز مهم تعلیم وتربیت نظیر دانشگاهها ، ومراکز تربیت معلم ، ونیز تدریس نمادین در گروهای آموزشی را میتوان ذکر کرد. از جمله برداشتهای غلط در این زمینه ،که در آموزش وپرورش برخی از جوامع نظیر ایران مرسوم است بکار گیری دوباره آنها در امر آموزش ، پس از بازنشسته شدن ،میتوان ذکر کرد که این در نوع خود غیر کارشناسانه ، وغیر اصولی است ،زیرا توان  ونیروی، نیروهای بازنشسته از تحمل دانش آموزان عصر جدید خارج است ، مضافا اینکه اکثر این دبیران به خاطر تامین نبودن به تدریس چند ساعت در مراکز آموزشی دولتی یا مراکز غیر انتفاعی  راضی هستند باید  ساختاراتاق فکر آموزش وپرورش از دبیران واساتید باتجربه مفید وسازنده  تشکلیل گردد تا تجربیات سازنده

اینها مورد ارزیابی قرار گیرد.

از جمله مواردی که در تقویت فضای علمی جوامع موثر میباشد میتوان به ارتقای مستمر توانمندی  کارکنان  آموزش وپرورش  اشاره نمود پرداختن به این مساله باید در راس فعالیتهای  مسولان تعلیم وتعلم قرار گیرد  چرا که اگر تعریفی از تجربه ارائه گردد میشود گفت که تجربه آن فعالیت مستمر وموثر یک فرد است که در محیط تدریس با گذراندن ارتقای علمی  حاصل میشود  بنابراین محیط تعلیم وتربیت باید بگونه باشد که موجبب تقویت توانمدیهای مربیان آموزش گردد نه اینکه فاصله در آموزش وپرورش با اندوخته های دانشگاهی آنقدر زیاد باشد که مربیان در اواخر مدت خدمت خویش احساس کنند که آنچه در دانشگاه خوانده اند ، در آموزش وپرورش غالبا همخوانی ندارد بنابراین لزوم یکسویه بودن تعالیم آموزشی دانشگاهها  با مباحث موارد تدریس باید جدی تلقی گردد. ونیزبرای ارتقای توانمندی دبیران برگزاری ، کلاسهای جدید با عناوین مختلف ضمن خدمت میتواند موثر باشد.

محیط آموزشی واستفاده از ملزومات بهینه آموزشی نیز در پرداختن به تقویت فضای علمی  جوامع موثر میباشد، اگردراین بیت  درس معلم ار بود زمزمه محبتی / جمعه به مکتب آورد طفل گریز پا را دقت نماییم گذشته از موثر بودن راهکارهای اساتید و دبیران ، محیط آموزش وشوق به یاد گیری در آن نیز موثر واقع میشود استفاده بهینه آژ ملزومات آموزشی نظیر فناوری های نوین، سید های آموزشی موثر، تشویق به استفاده کنندگان ، از جمله مواردی است که در تقویت مبانی علمی وآموزشی می انجامد.

 


 
 
ملاقات میر علاّم یکی از شاگردان مقدس اردبیلی با آقا امام عصر (عج)
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
 

میر علاّم یکی از شاگردان مقدس اردبیلی( 3 ) چنین می‌گوید: نیمه شبی در نجف اشرف در صحن مطهر حضرت علی(علیه السلام) بودم ناگاه شخصی را دیدم که به سمت حرم می‌رود، به سوی او رفتم چون نزدیک شدم؛ دیدم که شیخ و استادم ملا احمد مقدّس اردبیلی(قدس سره) است. خود را از او پنهان کردم.

نزدیک حرم مطهر شد در حالی که در بسته بود؛ ناگاه دیدم در گشوده شد و داخل حرم گردید! و پس از مدتی کوتاه از حرم خارج شد، و به سمت کوفه متوجه گردید.

به دنبال او روانه شدم به طوری که مرا نمی‌دید تا آن که داخل مسجد کوفه گردید و در نزد محرابی که امیرالمؤمنین(علیه السلام) را در آن ضربت زده‌اند قرار گرفت و مدّتی در آنجا درنگ کرد. سپس برگشت و از مسجد بیرون رفت و به سمت نجف متوجه گردید من همچنان دنبال او بودم تا آنکه به مسجد حنانه رسید؛ ناگاه بدون اختیار سرفه ام گرفت چون صدای مرا شنید برگشت نگاهی به من کرد و مرا شناخت. فرمود: میر علام هستی؟ گفتم: آری! گفت: اینجا چه می‌کنی؟ گفتم: از آن زمان که داخل حرم حضرت علی(علیه السلام) شدی تا حال با شما هستم. شما را به حق این قبر قسم می‌دهم که سرّ این واقعه را که امشب از شما مشاهده کردم به من خبر دهید!

فرمود: به شرط آن که تا من زنده هستم آن را به کسی نگویی! چون به او اطمینان دادم فرمود: گاهی که برخی مسائل بر من مشکل می‌شود برای حل آن به امیرالمؤمنین(علیه السلام) متوسل می‌شوم. امشب نیز مسئله‌ای برای من مشکل شد و در آن فکر می‌کردم؛ ناگاه به دلم افتاد که باز به خدمت آن حضرت روم و سؤال کنم.

چون به حرم مطهر رسیدم چنان که دیدی درِ بسته بر روی من گشوده شد. پس داخل شده به خدا نالیدم که جواب آن را از آن حضرت دریابم ناگاه از قبر مطهر ندایی شنیدم که فرمود: به مسجد کوفه برو و از قائم(عجل الله تعالی فرجه الشریف) سؤال کن زیرا که او امام زمان توست. پس به نزد محراب ]مسجد کوفه [آمدم و از آن بزرگوار سؤال کرده جواب شنیدم و اکنون به منزل خود می‌روم.( 4 )

 

----------------------------------------

1. ر.ک: کمال الدین، ج 2، باب 45، صص 235 - 286.

2. همان، ح 4، ص 237.

3 . او از علمای بزرگ شیعه در قرن دهم هجری بود که در تقوا و فضایل اخلاقی نمونه و مثال زدنی است و بنابر نقل علامه مجلسی، بارها محضر امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) مشرف گردیده و از وی آثار ارزشمندی هم بجای مانند حدائق‌الشیعه و... مزار او در حرم امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) می‌باشد.

4. بحارالانوار، ج 52، ص 174.


 
 
عنایت حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به شیعیان بحرین را از زبان علاّمه مج
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
 

عنایت حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به شیعیان بحرین را از زبان علاّمه مجلسی( 1 ) می‌شنویم:

در روزگار گذشته، فرمانروایی ناصبی بر بحرین حکومت می‌کرد، که وزیرش در دشمنی با شیعیان آن جا، گوی سبقت را از او ربوده بود. روزی وزیر بر فرمانروا وارد شد و اناری را به دست او داد، که به صورت طبیعی این واژه‌ها بر پوست آن نقش بسته بود: «لا اله الا الله، محمّد رسول الله و ابوبکر و عمر و عثمان و علی خلفاء رسول الله». فرمانروا از دیدن آن بسیار در شگفت شد و به وزیر گفت: این، نشانه‌ای آشکار و دلیلی نیرومند بر بطلان مذهب تشیع است. نظر تو درباره ی شیعیان بحرین چیست؟ وزیر پاسخ داد: به باور من، باید آنان را حاضر کنیم و این نشانه را به ایشان ارایه دهیم. اگر آن را پذیرفتند که از مذهب خود دست می‌کشند وگرنه آنان را میان گزینش سه چیز مخیر می‌کنیم؛ پاسخی قانع کننده بیاورند یا جزیه( 2 ) بدهند و یا این که مردان شان را می‌کشیم زنان و فرزندان شان را اسیر می‌کنیم و اموال شان را به غنیمت می‌بریم.

فرمانروا، رأی او را پذیرفت و دانشمندان شیعه را نزد خود فراخواند. آن گاه انار را به ایشان نشان داد و گفت: اگر در این باره دلیلی روشن نیاورید، شما را می‌کشم و زنان و فرزندان تان را اسیر می‌کنم یا این که باید جزیه بدهید. دانشمندان شیعه، سه روز از او مهلت خواستند. آنان پس از گفت‌وگوی فراوان به این نتیجه رسیدند که از میان خود، ده نفر از صالحان و پرهیزگاران بحرین را برگزینند. آن گاه از میان این ده نفر نیز سه نفر را برگزیدند و به یکی از آن سه نفر گفتند: تو امشب به سوی صحرا برو و به امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) استغاثه کن و از او، راه رهایی از این مصیبت را بپرس؛ زیرا او، امام و صاحب ماست.

آن مرد چنین کرد، ولی موفّق به زیارت حضرت نشد. شب دوم نیز نفر دوم را فرستادند. او نیز پاسخی دریافت نکرد. شب آخر، نفر سوم را که محمّد بن عیسی نام داشت فرستادند. او به صحرا رفت و با گریه و زاری از حضرت، درخواست کمک کرد. چون آخر شب شد، شنید مردی خطاب به او می‌گوید: ‌ای محمّد بن عیسی! چرا تو را به این حال می‌بینم و چرا به سوی بیابان بیرون آمده ای؟ محمّد بن عیسی از آن مرد خواست که او را به حال خود واگذارد. او فرمود: ‌ای محمّد بن عیسی! منم صاحب الزمان. حاجت خود را بازگو! محمدبن عیسی گفت: اگر تو صاحب الزمانی، داستان مرا می‌دانی و به گفتن من نیاز نیست. فرمود: راست می‌گویی. تو به دلیل آن مصیبتی که بر شما وارد شده است، به این جا آمده ای. عرض کرد: آری، شما می‌دانید چه بر ما رسیده است و شما امام و پناه ما هستید. پس آن حضرت فرمود: ‌ای محمدبن عیسی! در خانه ی آن وزیر ـ لعنة الله علیه ـ درخت اناری است. هنگامی که درخت تازه انار آورده بود، او از گِل، قالبی به شکل انار ساخت. آن را نصف کرد و در میان آن، این جملات را نوشت. سپس قالب را بر روی انار که کوچک بود، گذاشت و آن را بست. چون انار در میان آن قالب بزرگ شد، آن واژه‌ها بر روی آن نقش بست! فردا نزد فرمانروا می‌روی و به او می‌گویی که من پاسخ تو را در خانه ی وزیر می‌دهم. چون به خانه ی وزیر رفتید، پیش از وزیر به فلان اتاق برو! کیسه ی سفیدی خواهی یافت که قالب گِلی در آن است. آن را به فرمانروا نشان ده. نشانه ی دیگر این که به فرمانروا بگو: که معجزه ی دیگر ما این است که چون انار را دو نیم کنید، جز دود و خاکستر چیزی در آن نیست!

محمدبن عیسی از این سخنان بسیار شادمان شد و به نزد شیعیان بازگشت. روز دیگر، آنان پیش فرمانروا رفتند و هر آن چه امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) فرموده بود، آشکار گشت.

فرمانروای بحرین با دیدن این معجزه به تشیع گروید و دستور داد وزیر حیله گر را به قتل رساندند.( 3 )

 

-------------------------------------

1. او از علمای بزرگ شیعه‌ی عصر صفوی است که آثار فراوانی از خود بجا گذاشته، معروفترین آنها کتاب بحارالانوار است که مجموعه‌ای گران‌سنگ از کلمات اهل بیت(علیهم السلام) است که در 110 جلد تنظیم شده است. وی در سال 1111 ق وفات یافت و در مسجد جامع اصفهان دفن شد.

2. پولى که غیر مسلمانانى که در پناه حکومت اسلامى زندگى مى کنند، در برابر تأمین امنیّت و برخوردارى از امکانات به دولت اسلامى مى پردازند.

3. بحارالانوار، ج 52، ص 178.

 

 

1. کافى، ج 1، ص 201.

2. مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره. توضیح اینکه این زیارت از امام هادى(علیه السلام) نقل شده است و از نظر سند و عبارات، عالى است و پیوسته مورد عنایت خاص عالمان شیعه بوده است.

3. احتجاج، ج 2، ش 344، ص 542.

4. مفاتیح الجنان، دعاى عدیله.

 

 


 
 
سوالات معارف اسلامی1 نوبت اول دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین ودبیرستان غیر ان
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
 

سوالات معارف اسلامی1 نوبت اول دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین(ع( ناحیه یک تبریز ودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه 4 تبریز دیماه 92

1-   با توجه به آیه «ما لَهُمۡ مِنۡ دوِنه مِنۡ  وَِلی وَ لا یشِۡرکُ فى حُکۡمِه اَحَدًا»  به موارد زیر پاسخ دهید

2-  الف ) آیه را ترجمه کنید    ب) نکات مهمی که از آیه برداشت میشود را بنویسید

2-ا توجه به آیه « إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدیدٍ  وَ ما ذلِکَ عَلَى اللَّهِ بِعَزیزٍ  » به سوال زیر پاسخ دهید.  چرا انجام هیچ کاری بر خداوند دشوار نیست؟ 

3-آیه شریفه « والّذین جاهَدوا فینا لَنَهۡدیَنَّهُمۡ سُبُلَنا... » با کدامیک از سنت های الهی مطابقت دارد 

 

به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید؟

4-   منظور از خداوند ربّ العالمین است،چیست؟

5- منظور از حُسن فاعلى چیست ؟

6- ریشه بت پرستی وشرک جدید را بنویسید؟

7- بالاترین ثمره اخلاص را بنویسید؟

با توجه به مطالب کتاب ، عبارت مناسب، در جای خالی بنوِیسید؟

8- خداوند از ما مى خواهد از عبادت ................ دور شوِیم و به بندگى.خدا در آییم

9- دعوت قرآن کریم به تفکر وتعقل برای............................ می باشد.

صحیح وغلط بودن سوالات زیر را مشخص کنِید؟

10-توحِید در ربوبِیت، بدان معنا ست که موجودات  به خصوص انسان قدرت تدبِیر دارند.

11- معرفت به خداوند زمانی میوه می دهد که از مرحله شناخت علمی به مرحله شناخت ذهنی تبدیل شود

به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید؟

12-چرا هرچه انسان کمالاتی نظیر علم و قدرت کسب کند، باز هم نسبت به خداوند فقِیر است. (5/.)

13-چرا نمی توانِیم به ذات خدا پی ببرِیم و بدانِیم که او چِیست و چگونه است؟ (5/.)

14-چرا اگر دو یا چند خالق برای جهان تصور کنیم هر کدام از آنها رامحدود وناقص فرض نموده ایم؟(75/.)

15- چرا استشفای بیماران توسط پیشوایان دین{ پیامبر وائمه }(ع) به زمان حیاتشان اختصاص ندارد؟ (5/.)

16- توحید در مالکیت را توضیح دهید؟ (5/.)

17-اخلاص در بندگى و پرستش به چه معناست؟ (5/.)

18- ((افزاِیش معرفت به خداوند)) را ازبر نامه های انسان برای رسیدن به اخلاص ،توضیح دهید؟(75/.)

19- دو مورد از شواهد اختییار را بنویسید؟ (5/.)

20- پیامد اِیمان به خداوند حکِیم و نظام حکِیمانهٔ  را بنویسید ؟(5/.)

21- از سنت های الهی (( سنت امتحان وابتلاء )) را توضیح دهید (5/.)

22- منظور از توفیق الهی چیست  توضیح دهید؟(5/.)

 موفق وپیروز باشید : پوراسمعیل

8 نمره به روخوانی کل قرآن اختصاص دارد


 
 
بازدید مدیریت محترم ناحیه یک تبریز از کلاس تدریس : پوراسمعیل
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢
 

بسمه تعالی

جهت آگاهی، همکاران محترم مدرس خاص و در راستای بازدید های دوره ای از مدارس خاص وانتقال تجربیات همکاران مدرس به سایر آموزشگاهها ،روز یکشنبه مورخه اول دی ماه 92 ریاست محترم آموزش وپرورش ناحیه یک تبریز(آقای تاروردی پور)  به همراه  آقایان جوادپور معاونت محترم آموزشی  ونصرتی مسئول محترم آموزش ومدیران محترم مدارس خاص از کلاس درس مدرسان محترم آموزشگاه دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (علیه السلام) بازدید نمودند در این راستا آقای تارودی پور به همراه مدیریت محترم دبیرستان  دخترانه  نمونه دولتی فرزانگان به مدت 20 دقیقه  ،نظاره گر نحوه تدریس  کلاس تدریس اینجانب پوراسمعیل بودند  ودر پایان به محاسن  تدریس که عبارت بود از استفاه از پاور پوینت درس مربوطه ،بکار گیری معلم یار،وهمیار فنی،سنجش تشخیصی وپایانی ، استفاده از pdfکتاب درس،استفاده از پروژکتور تاکید شد .

 والسلام